Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

          Kereszturi Ákos és Tepliczky István:

        CSILLAGÁSZATI TANKÖNYV KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

           (Magyar Csillagászati Egyesület)

           (Forrás: ABCD CD-ROM III/1. 1996.)
          Égi mozgások
           'A nappali égbolt'
           'Az éjszakai égbolt'
           'A Föld tengelyforgása'
           'A Föld keringése és az évszakok'
           'Holdfázisok, fogyatkozások és az árapály'

          'A Naprendszer'
           'A Naprendszert alkotó égitestek csoportjai'
           'Nap: Csillag'
           'Nagybolygók'
           'Holdak'
           'Kisbolygók'
           'Üstökösök'
           'Bolygóközi (interplanetáris) anyag'
           'A bolygók felosztása'
           'Merkúr'
           'Vénusz'
           'Hold'
           'Mars'
           'Kisbolygók'
           'Jupiter'
           'Szaturnusz'
           'Uránusz'
           'Neptunusz'
           'Plútó-Charon'
           'Üstökösök'
           'Üstökösfelhők a Naprendszer külterületén'
           'Bolygóközi anyag'

          'A csillagok élete'
           'Energiatermelés a csillagokban'
           'Energiatranszport'
           'Csillagok a fősorozaton'
           'A csillagok fejlődése a fősorozat után'
           'Planetáris ködök'
           'Fehér törpék'
           'Szupernóvák'
           'Neutroncsillagok'
           'Fekete lyukak'
           'Csillagunk a Nap'
            'A Nap felépítése'
            'A Nap légkörének jelenségei'
            'A Nap helye a csillagok között'
           'A Tejútrendszer'
           'A csillagok életkora és a populációk'
           'Csillaghalmazok'
            'A galaxisok típusai'
            'A Lokális Halmaz'
            'Szuperhalmazok'
            'Láthatatlan tömeg'

          'A Világegyetem keletkezése'
           'Az ősrobbanás bizonyítékai'
           'A felfúvódó Világegyetem'
           'Egyesített kölcsönhatások'
           'Párkeltés'
           'A galaxisok keletkezése'
           'A Tejútrendszer keletkezése'
           'A csillagok keletkezése'
           'Az elemek keletkezése'
           'A Naprendszer keletkezése'
           'A Világegyetem jövője'

          Módszertani segédletek
           'A Világegyetem arányai'
           'A mikrokozmosz és az atomok arányai'
           'A Föld-Hold rendszer arányai'
           'A Nap-Föld rendszer arányai'
           'A Nap és a csillagok aránya'
           'A Tejútrendszer arányai'
           'A Lokális Halmaz arányai'
           'A szuperhalmazok arányai'
           'A gravitáció mindenek felett'
           'Csillagászat, valamint részecskefizika'
           'Más világok'
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.