Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

            A NAP HELYE A CSILLAGOK KÖZÖTT

  A  csillagok  energiasugárzásukat  tekintve széles skálán mozognak.
Találhatunk olyan csillagokat, amelyek milliószor annyi energiát bocsátanak
ki,  mint  a Nap, de ugyanakkor olyanok is akadnak, amelyek Napunk
sugárzásának csak milliomodával pislákolnak. A nagy változatosság részben a
csillagfejlődés különböző állapotaival, részben pedig az egyes fősorozati
csillagok különböző tömegével függ össze. Természetesen a fényes csillagok a
feltűnőbbek, így míg a nagy energiakibocsátásúak távolról is megfigyelhetők,
addig a kisebbek még közelről se nagyon vehetők észre. Éppen ezért az
éjszakai  égen megfigyelhető csillagok látszó fényességében a csillag
sugárzása fontosabb szerepet játszik, mint távolsága. A csillag szó kapcsán
általában  hatalmas, rendkívül nagy energiakibocsátású égitest jut az
eszünkbe. Az ismeretterjesztő könyvekben gyakran elhangzik az a kijelentés,
mely szerint "a Nap átlagos csillag". Ez ebben a formában nem igaz, a
valóságban ugyanis a csillagok nagy része sokkal halványabb a Napnál. A
környezetünkben található csillagoknak kb. 70%-a vörös törpe - azaz a Napnál
sokkal kisebb tömegű és energiakibocsátású égitest. A K színképosztályba
tartozó, már nagyobb energiakibocsátású csillagok száma 15% körüli, majd
pedig a csillagfejlődés egyik végállapotát képviselő objektumok következnek,
a fehér törpéknek, melyek aránya 10%. Ezek szerint a Tejútrendszerben
megfigyelhető csillagoknak nagyjából 95%-a halványabb a Napnál. Tehát
központi csillagunk a maradék "elit" 5%-ba tartozik, úgy is mondhatjuk, hogy
a felső tízezer tagja. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy rendkívüli
objektum lenne. Hozzá hasonló sokmillió van még galaxisunkban, és olyanok is
nagyszámban akadnak, amelyek sugárzása több nagyságrenddel múlja felül a mi
Napunkét - ebből a szempontból akár átlagos csillagnak is tekinthetnénk.

  Napunk valószínűleg magányos, egyedüli csillag. Jelenlegi ismereteink
szerint a csillagoknak nagyjából a fele kettős vagy többszörös rendszerekben
helyezkedik el, ahol több csillag kering egymás körül - másik felük pedig a
Napunkhoz hasonló egyedüli égitest.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.