Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               A CSILLAGOK ÉLETE

  A csillagok olyan égitestek, melyek belsejében saját tömegükből kifolyó-
lag akkora nyomás és hőmérséklet uralkodik, hogy ott a körülmények kedveznek
a termonukleáris reakciók lezajlásának. A Világegyetemben a látható anyag
nagyrésze csillagok formájában van jelen. A fúziós reakciók során a csilla-
gok belsejében egyre nehezebb atommagok épülnek fel energia felszabadulása
mellett - ez táplálja az objektum sugárzását. A "Csillagok keletkezése" című
fejezetben végigkövethető, milyen folyamatok révén jönnek létre a csillagok.
A kialakulásuknál összehúzódó és forrósodó felhő idővel olyan energiaterme-
léssel fog rendelkezni, amelynek révén egyensúlyi állapotba jut. Életének
nagyrészét, közel 90%-át ilyen egyensúlyi állapotban tölti minden csillag,
ezalatt hidrogén atommagokból hélium atommagokat épít fel, ezt nevezik főso-
rozati állapotnak. Ennek a szakasznak a hossza a csillag tömegétől függ:
minél nagyobb a tömege, annál magasabb hőmérséklet uralkodik centrumában és
annál gyorsabban fogyasztja üzemanyagát. A 10 naptömegű csillagok élettarta-
ma például néhányszor 10-100 millió év, Napunké kb. 10 milliárd év, a 0,5
naptömegű csillagok akár 20-30 milliárd évig is élhetnek.Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.