Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

                PLÚTÓ-CHARON

  A  nagybolygók  sorából a Plútó, a kilencedik bolygó kilóg. Nagy
naptávolsága alapján az óriásbolygók közé kellene sorolnunk, átmérője
azonban mindössze 2280 km, tömege 0,0025 földtömeg. Pályája ugyancsak
rendhagyó: az összes bolygónál elnyúltabb és 17 fokos szöget zár be az
ekliptika síkjával. (Annyira elnyúlt, hogy napközelben beljebb van a
Neptunusznál.) A Plútó holdját 1978-ban fedezték fel, és a Charon elnevezést
kapta - a későbbi vizsgálatok azonban rámutattak, hogy valójában nem is
bolygóról és holdjáról van szó, hanem egy kettős bolygóról. A Charon
átmérője mintegy fele, tömege pedig egytizede a Plútóénak, melytől átlagosan
19600 km távolságban kering. A két objektum mozgása egymáshoz viszonyítva
kötött. A Plútó 6,39 nap alatt fordul meg a tengelye körül, a Charon pedig
ugyanennyi idő alatt kerüli meg őt, így a Charon a Plútó egének mindig
ugyanazon a pontján látszik. (Valószínűleg a Charon tengelyforgása is
kötött, így a két égitest abszolút mértékben farkasszemet néz egymással.)

  Belső szerkezet és légkör: A Plútót sűrűsége alapján 60-70%-ban szilikát
alkotja,  amelyet  egy  fagyott vízburok övez egyéb fagyott gázokkal
egyetemben. Felszínének nagyrészét valószínűleg nitrogénjég borítja. A
Charon sűrűsége még kisebb, így ennek az égitestnek a nagyrésze vízjégből
állhat. A Plútónál sikerült légkört is kimutatni, ám ez az atmoszféra
évszakos jellegű. Amikor a bolygó napközelben tartózkodik, a felszínét érő
napsugárzás intenzitása megnő, és az ott található anyagok szublimálni,
párologni kezdenek. Fokozatosan kialakul ritka és nagykiterjedésű légköre,
melynek fő összetevője nitrogén, ezenkívül metán és szénmonoxid is található
benne. A felszíni légnyomás 3 mikrobar körüli, ami megfelel a Föld
légkörében 80 km-es magasságban uralkodónak. A Charon felszíne szürkés
színű, légkörrel valószínűleg nem rendelkezik. A Plútó vöröses, poláris
területeit sapkaszerű képződmények fedik, sok tekintetben a Neptunusz Triton
nevű holdjára hasonlít. Valószínűleg a Kuipre-öv egyik legnagyobb objektuma,
amely bizonyos szempontból az üstökösök és a nagybolygók közötti átmeneti
égitestnek is tekinthető.
----------------------------------------------------------------------------
       A  n a g y b o l y g ó k  p á l y a e l e m e i

Bolygó   Átlagos naptávolság  Keringési  Pályamenti Excen-  Inkliná-
      millió km  Cs.E.   idő (nap) seb. (km/s) tricitás ció (fok)

Merkúr     57,9   0,387    87,969   47,89   0,2056   7,00
Vénusz    108,2   0,723   224,701   35,03   0,0068   3,39
Föld     149,6   1,0    365,256   29,79   0,0167   0,0
Mars     227,9   1,524   686,980   24,13   0,0933   1,85
Jupiter    778,3   5,203   4332,589   13,06   0,048   1,31
Szaturnusz  1427,0   9,539  10759,22    9,64   0,056   2,49
Uránusz   2869,6  19,191  30685,4     6,81   0,046   0,77
Neptunusz  4496,6  30,061  60189      5,43   0,010   1,77
Plútó    5900   39,529  90465      4,74   0,248   17,50
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
     A  b e l s ő  b o l y g ó k  f i z i k a i  a d a t a i

               Merkúr    Vénusz    Föld     Mars

Egyenlítői sugár (re) (km)   2,439    6,051   6378,14    3,394

Poláris sugár (rp) (km)    2,439    6,051   6356,775    3,372

Lapultság (re-rp)/re      0,0     0,0      0,003353  0,0074
Egyenlítői sugár (Föld=1)   0,382    0,949     1,0     0,533
Tömeg (földtömeg)       0,05527   0,81499    1,0     0,10745
Állagos sűrűség (g/cm3)    5,43    5,25     5,52    3,93
Albedo             0,06    0,76     0,39    0,14
Tengelyforgási idő
(nap illetve óra:perc)    58,6462  243,01    23:56    24:37
Forgástengely hajlásszöge
a pályasík pólusától (fok)   7,0    177,4     23,45    23,98
Szökési sebesség az
egyenlítőn (km/s)       4,25    10,36    11,18     5,02
Ismert holdak száma      0      0      1      2
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
     A  k ü l s ő  b o l y g ó k  f i z i k a i  a d a t a i

               Jupiter  Szaturnusz   Uránusz   Neptunusz

Egyenlítői sugár (re) (km)  71,492    60,268    25,559    24,764
Poláris sugár (rp) (km)    66,854    54,364    24,973    24,341
Lapultság (re-rp)/re      0,06487   0,09796   0,02293   0,0171
Egyenlítői sugár (Föld=1)   11,19     9,46     3,98     3,81
Tömeg (földtömeg)      317,894    95,184    14,537    17,132
Átlagos sűrűség (g/cm3)    1,33     0,71     1,24     1,67
Albedo             0,67     0,7     0,5     0,84
Tengelyforgási idő
(óra:perc:másodperc)    9:55:30   10:39:22    17,24    16,11
Forgástengely hajlásszöge
a pályasík pólusától (fok)   3,08    26,73    97,92    28,8
Szökési sebesség az
egyenlítőn (km/s)       59,54    34,49    21,29    23,71
Ismert holdak száma      16      17      15      8
----------------------------------------------------------------------------

        ---------------------------------------------
            A Plútó-Charon rendszer adatai

          Plútó sugara      1140 km
          Plútó tömege      0,0025 földtömeg
          Átlagos sűrűsége    2,1 g/cm3
          Plútó albedója     0,14
          Charon sugara     590 km
          Charon tömege     0,0002 földtömeg
          Átlagos sűrűsége    1,4 g/cm3
          Keringési távolságuk  19600 km
          Tengelyforgási és
          keringési idejük    6,39 nap
        ---------------------------------------------
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.