Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

              A TEJÚTRENDSZER ARÁNYAI

  A Tejútrendszerben a csillagokat elég nagy távolságok választják el
egymástól. Szokásos hasonlatunkban, ha a csillagokat gombostűfej méretűeknek
tekintjük, néhány km távol lesznek egymástól. (Ez természetesen változó, más
a haloban, a fősíkban és a magban, valamint egy halmaz belsejében.) A
Napunkhoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri 4,25 fényévre található
tőlünk, ami a gombostűfej modellben 6,75 km-t jelent.

  Próbáljuk meg most az egész Tejútrendszert szemléltetni a Nap-gombostűfej
méretből kiindulva. Galaxisunk fősíkjának átmérője kb. 630 ezer km-nek
adódik  ekkor,  azaz  könnyen érzékeltethető a 770 ezer km átmérőjű
holdpályával. Tehát égi kísérőnk által határolt térrészben lenne 100-200
milliárd csillag. Ezek eloszlása nem egyenletes, nagyrészük a fősíkban
található, amely modellünkben kb. olyan vastag, mint a Föld átmérője. A
fősík közepén lévő mag pedig durván akkora, mint a holdpálya átmérőjének
tizede - itt vannak a legsűrűbben a csillagok. Amennyiben még kisebb
modellel próbálkozunk, és például a fősík átmérőjét akkorának vesszük, mint
Magyarország legnagyobb hosszát, akkor a csillagok mérete átlagosan csak
0,01 mm lesz, azaz szabadszemmel nem is láthatók.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.