Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

          'Utazások térben, időben és téridőben'

               'A kiadó előszava'


'I.  Tudomány kontra áltudomány? ........................................ 7'
'II. A hiányzó földrész ................................................ 15'
'   Romlásnak indult hajdan erős görög ................................ 20'
'   Atlantisz mint tudományos eszme ................................... 22'
'   Kemény és lágy elméletek .......................................... 25'
'   A mozgó földkéreg ................................................. 31'
'   Zürzavar az időben? ............................................... 39'
'III. A Mars eltűnt csatornái ........................................... 43'
'   Sivatag és csatornák .............................................. 46'
'   Az öreg bolygó .................................................... 56'
'   És az élet? ....................................................... 61'
'   Becsaptak minket? ................................................. 69'
'IV. Téridő nagyban és kicsiben ........................................ 72'
'   A tér és az idő ................................................... 78'
'   A Galaktikus Vasutak .............................................. 84'
'   A sík téridő ...................................................... 87'
'   Tachyonok? ........................................................ 95'
'   Lyukak, alagutak és a Másvilág .................................... 106'
'   Az anyag terének alkotója ......................................... 112'
'   Gödör és lyuk ..................................................... 116'
'   Forgó lyukakon át... hová? ........................................ 120'
'   Hol? .............................................................. 126'
'   Vasútépítés ....................................................... 126'
'   És ha mégsem? ..................................................... 128'
'V.  Igazság? Elmélet? Tanulság? ....................................... 129'
'   "Fehér bennszülöttek" ............................................. 138'
'   Az "elődök" és utódaik ............................................ 143'
'   Sietnünk kellett volna? ........................................... 145'
'   A betervezett bolygó .............................................. 152'
'Utóhang ................................................................ 155'
'Irodalom és jegyzetek .................................................. 157'
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.