Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

              IRODALOM ÉS JEGYZETEK


                AZ I. RÉSZHEZ

 1. KISZELY I.: A Föld népei. Afrika. Gondolat, Budapest, 1986.

 2. A. MOSZKVIN: A fakó róka országa. Univerzum 268-269. Kossuth, Budapest,
  1979.

 3. D. B. HERRMANN: A Sirius-rejtély. 4D sorozat. Akadémiai Kiadó, Buda-
  Budapest, 1988.

 4. K. MELLIK -SZIMONYAN: a 2. mű utószavában.

 5. NEMERE I.: Titkok könyve. Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest, 1986.

 6. C. SAGAN: Broca's Brain. Ballatine Books, New York, 1980.

 7. T. D. LISZENKO: A biológiai tudomány állásáról. Szikra, Budapest, 1949.


                A II. RÉSZHEZ

 1. TH. MANN: József és testvérei. Magyar Helikon, Budapest, 1963. (A szóban
  forgó fejtegetés a szerző előszavában.)

 2. KODOLÁNYI J.: Vízözön. Magvető, Budapest, 1967.

 3. G. CLARK: A világ őstörténete. Gondolat, Budapest, 1975.

 4. PH. LIEBERMANN - E. S. CRELIN: A neander-völgyi ember beszédéről. In: A
  nyelv keletkezése, Kossuth, Budapest, 1974.

 5. H. DE SAINT - BLANQUAT: A gallok előtt a baszkok? Univerzum 262.
  Kossuth, Budapest, 1979.

 6. PLATÓN:  Timaiosz 6. és Kritiasz 9-10. Platón összegyűjtött munkáinak
  magyar fordítása néhány éve megjelent a Magyar Helikonnál, de a
  szövegből 12. is hosszú részeket ad.

 7. TŐKEI F.: Antikvitás és feudalizmus. Kossuth, Budapest, 1969.

 8. J. GRAVES: A görög mítoszok. Európa, Budapest, 1970. (A 83. fejezet és
  jegyzetei.)

 9. STRABÓN: Geógraphika. Gondolat, Budapest, 1977.

10. MATOLCSI J.: A háziállatok eredete. Mezőgazdasági, Budapest, 1975.

11. Létezett-e Atlantisz? Univerzum 5-6. Kossuth, Budapest, 1958.

12. VÁRKONYI N.:  Sziriat oszlopai. Magvető, Budapest, 1972. Megjegyzendő,
  hogy a fenti szerzőnek ugyanilyen címmel korábban már jelent meg könyve,
  amelyben a történelem előtti idők feltételezett nagy áradásait a
  Hörbiger-féle "világjég-elmélet"-tel próbálta magyarázni. Azon elmélet
  viszont csillagászati, fizikai és geológiai ismereteinkkel egyaránt
  ellentétes (lásd J. Herrmann: Hamis világképek. Gondolat, Budapest,
  1966.)

13. VÉCSY Z.: A tudomány rejtelmeiből. Gondolat, Budapest, 1965.

14. LIPTÁK P.: Embertan és emberszármazástan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

15. I. P. MAGIDOVICS:  A földrajzi  felfedezések története. Gondolat,
  Budapest, 1961.

16. KISZELY I.: A Föld népei. Afrika. Gondolat, Budapest, 1986.

17. CH. R. SAUNDERS: Halál Jukunban. Galaktika 45. 1982.

18. Lásd pl. E. R. BURROUGHS Tarzan-sorozatának néhány kötetét, leginkább 2.
  és 5.-öt. Friss kiadás: Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

19. A  Whitneyt idéző magyar forrás 12., mely a forrást nem jelöli meg.
  Évszám alapján lehet találgatni; valószínűleg W. D. WHITNEY: Life and
  Growth of Language. London, 1875. Aki ellenőrizni kívánja, mi lehet a
  hasonlatosság, ott megteheti; én a könyvet nem olvastam.

20. HÉDERVÁRY P.: A görög Pompei. Gondolat, Budapest, 1972.

21. A konferencia kiadványát nem olvastam. Az előadást a konferencia pontos
  időpontjával említi: J.-A. FOEX: Tízezer év az óceánok mélyén. Gondolat,
  Budapest, 1970. Onnan kinyomozható.

22. R. GHEYSELINCK: A nyughatatlan Föld. Kir. Magyar Természettudományi
  Társ., Budapest, 1941.

23. GAÁL I.: A Föld és az élet története. Kir. Magyar Természettudományi
  Társ., Budapest, 1939.

24. V. F. WEISSKOPF: Fizikai Szemle XXIII, 270 (1973).

25. J. SZVET: Kolumbusz. Gondolat, Budapest, 1977.

26. STEGENA L.: Atlantisz. Gondolat, Budapest, 1963.

27. BONYHÁDI J.: Eltűnt világrészek - képzeletbeli országok. In: Titkok és
  talányok. Bibliotheca, Budapest, 1958. (Szerinte: "A hagyományok és a
  kutatások jelentékeny része valószínűnek és lehetségesnek tartja a
  Platón által említett Atlantisz egykori létét.")

28. MÜLLER P.: Az élet története és a lemeztektonika. Magvető, Budapest,
  1979.

29. MÁNDY  Gy.:  Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink? Mezőgazdasági,
  Budapest, 1972. A termesztett dohány rekonstruálására: FALUDI B.:
  Örökléstan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965.

30. P. C. MANGELSDORF: Tudomány 1986/10, 60.

31. C. SAGAN: Broca's Brain. Ballantine Books, New York, 1980.

32. V. A. FIRSOFF: Élet ammónia alapon. Univerzum 63. Kossuth, Budapest,
  1962.

33. LUKÁCS B.: Civilizációk Tejútrendszerünkben. - Egyedül vagyunk? Élet és
  Tudomány Kalendáriuma 1986. 353.

34. Eme ötlet egy sereg érvelés mögött fellelhető, de talán legszebb példája
  egy  tudományos-fantasztikus  paródia:  SELMECZY  GY.: Archeológiai
  értesítés. In: Galaktika 50. 1983. Eszerint Atlantisz néhány millió éve
  létezett,  és  értelmes  Hominidák  lakták (habár a mai embertől
  különbözőek); azután a kontinenst marslakók semmisítették meg.

35. M. J. AITKEN: Fizika és régészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.

36. LUKÁCS B.: Természet Világa 1978/8, 376.

37. R. E. LEAKEY - R. LEWIN: Fajunk eredete. Gondolat, Budapest, 1986.


                A III. RÉSZHEZ

 1. J. FLINT ROY: A Guide to Barsoom. Ballantine Books, New York, 1980.

 2. P. FRANCIS: A bolygók, Gondolat, Budapest, 1988. (A 221. oldalon.)

 3. HARGITAI KÁROLY:  Társbérlők a Naprendszerben? 4D sorozat, Akadémiai
  Kiadó, Budapest, 1988.

 4. F. ZIEGEL: Van-e élet a Marson? Tudományos-fantasztikus elbeszélések 80.
  A Stiinta si tehnica folyóirat kiadása, Bucuresti. (A sorozatcímmel
  ellentétben ez nem novella, mert a füzetnek szaklektora is volt
  Niederkorn János kandidátus személyében.)

 5. ZERINVÁRY SZ.: A Naprendszer élete. Művelt Nép, Budapest, 1953.

 6. BR. HARKÁNYI BÉLA: A Mars légköréről. Stella Almanach 1927., 116. old.

 7. KULIN GY. - ZERINVÁRY SZ.: A távcső világa. Gondolat, Budapest, 1958.

 8. P. FRANCIS: A bolygók. Gondolat, Budapest, 1988. (Az eredeti 1981-es, de
  a szerző a magyar kiadásra kiegészítette.)

 9. GÁNTI T. - HORVÁTH A.: A Viking '75 program. Csillagászati Évkönyv 1976.
  Gondolat, Budapest, 1975.

10. J. B. POLLACK: A Naprendszer. A Mars. Univerzum. 267-268., Kossuth,
  Budapest, 1979.

11. N. H. HOROWITZ: A Naprendszer. Az élet kutatása a Marson. Univerzum
  269-270. Kossuth, Budapest, 1979.

12. Haack Handkarte. Mars. VEB Hermann Haack, Gotha, 1985.

13. MÜLLER P.: Az élet története és a lemeztektonika. Magvető, Budapest,
  1979.

14. G. SKEIB: A déli jégvilág. Kossuth, Budapest, 1967.

15. G. DOZOIS - J. DANN - M. SWANVICK: A Mars istenei. Galaktika 1988/2.

16. CZ. CHRUSZEWSKI: A Málnavörös Oah Tó. Galaktika 18. 1976.


                A IV. RÉSZHEZ

 1 H. SIENKIEWICZ: Özönvíz. Európa, Budapest, 1969.

 2. SZENTIVÁNYI J.: A kőbaltás ember. Móra, Budapest, 1967.

 3. D. F. GLUT: A Birodalom visszavág. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1981.

 4. H. G. WELLS: A Plattner-eset. In: Csodálatos történetek. Pantheon, é.n.

 5. BALÁZS L.:  A közeli csillagok. Csillagászati Évkönyv 1979. Gondolat,
  Budapest, 1978. Természetesen lehetnek még olyan csillagok, melyeket nem
  láttunk meg, de 8 fényévről egy Nap típusú csillag szabad szemmel
  látható, sőt az ég legfényesebb csillagjai közt lenne. Nagyon halvány
  csillagok most érdektelenek, mert bolygóik lakhatatlanok.

 6. Csillagászati Kisenciklopédia. Gondolat, Budapest, 1969.

 7. A. C. CLARKE: A jövő körvonalai. Gondolat, Budapest, 1968.

 8. NEMERE I.:  Új titkok könyve. Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest,
  1987. Az eredeti forrást ez adja.

 9. RÉNYI A.: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

10. JÁNOSSY L. - ELEK T.: A relativitáselmélet filozófiai problémái.
  Akadémiai Könyvkiadó, 1963.

11. A. EINSTEIN: A speciális és általános relativitás elmélete. Gondolat,
  Budapest, 1978.

12. JA. VILKOVSZKIJ: A rejtélyes kvazárok. Gondolat, Budapest, 1988.

13. I. ASIMOV: Az Alapítvány pereme. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1986.

14. H. FRANKE: Az orchideák bolygója. Táncsics, Budapest, 1970.

15. R. GRAVES: A görög mítoszok. Európa, Budapest, 1970.

16. Lásd pl.: LUKÁCS B.: Fénynél sebesebb részecskék, a tachyonok. In: Élet
  és Tudomány Kalendáriuma, 1978.

17. Szakkifejezéseknek  még szó szerinti lefordítása is módosíthatja a
  jelentést. Ha szuperluminális jelenségről beszélünk, azzal tudományos
  megegyezés szerint nem állítjuk, hogy valami tényleg fénynél gyorsabban
  mozgott. Tiltakozni szoktak az idegen szavak gyakori használata ellen.
  De szakkifejezéseink közül sok latin (pl. az elemi matematikában a
  "plusz", "mínusz" és "per"; a "plusz" helyett mondhatunk "meg"-et, de az
  jelent sok minden egyebet is). Különben nekünk nem szabadna, hogy a
  latin egészen idegen legyen: 8 és fél századig hivatalos nyelvünk volt.

18. STRABÓN: Geógraphika. Gondolat, Budapest, 1977.

19. LUKÁCS B.: Négy dimenzió, vagy öt? Természet Világa 1982/11, 516.

20. LUKÁCS B.: Ötdimenziós kozmológiák: realitás vagy formalitás? Fizikai
  Szemle 1988/2.

21. M. GREEN: Szuperhúrok. Tudomány 1986/11, 24.

22. C. D. SIMAK: A város. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1970.

23. H. BEAM PIPER: Skizofrén történetek. In: Metagalaktika 9. Kozmosz,
  Budapest, 1986.

24. L. SPRAGUE DE CAMP:  Lest Darkness Fall. Ballantine Books, New York,
  1974. Mivel a mű még magyarul nem jelent meg, az ötlet lényegét ideírom:
  egy régész visszakerül a VI. sz. közepére a keleti gót birodalomba, és
  meg akarja akadályozni a középkori barbárságot. Mivel a történelemnek új
  ága indult, paradoxon nincs.

25. MARX GY.: Az Eötvös-kísérlet mai szemmel. Fizikai Szemle 1966/12, 372

26. KÁROLYHÁZI F.: Tér, idő, anyag, gravitáció. Természet Világa 1973/2-7
  (folytatólag).

27. L. D. LANDAU - E. M. LIFSIC: Elméleti fizika II. Klasszikus erőterek.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

28. MARX GY.: Neutroncsillagok? In: Csillagászati Évkönyv 1967. 201. old.
  Gondolat, Budapest, 1966.

29. FODOR J.: Egy filozófus-cikkeinkről. Természet Világa 1969/10, 467.

30. R. GAUTREAU: Nuovo Cim. 50, 120 (1967).

31. W. J. KAUFMANN III: Relativitás és kozmológia. Gondolat, Budapest, 1985.


                AZ V. RÉSZHEZ

 1. FELEKI L.: Kő kövön. Magyar Téka, é. n.

 2. E. SAPIR: Az ember és a nyelv. Gondolat, Budapest, 1971.

 3. LÉNARD S.: Völgy a világ végén s más történetek. Magvető, Budapest,
  1973.

 4. KISZELY I.: A Föld népei. Afrika. Gondolat, Budapest, 1986.

 5. H. INGSTAD: Vikingek az Újvilágban. Gondolat, Budapest, 1972.

 6. VÉCSEY Z.: A tudomány rejtelmeiről. Gondolat, Budapest, 1965.

 7. RAPAICS R.: A növények és az ember. In: A növény és élete II. Kir.
  Magyar Természettudományi Társ., Budapest, 1941.

 8. B. H. WARMINGTON: Karthágó. Gondolat, Budapest, 1967.

 9. A. DELPIO: Amazónia titkai. Univerzum 64. Kossuth, Budapest, 1962.

10. Egy fizikai kormeghatározás (H. DE LUMLEY és mások: Presence d'outils
  tailles associés a une faune quatérnaire... CBPF-NF-069/87, Rio de
  Janeiro) a brazíliai Bahia államban La Toca da Esperan‡a lelőhelyen
  előemberi eszközöket tartalmazó réteg korát U-Th radioaktív módszerrel
  "kb. 300.000 évre" adta, szemben Amerika betelepítésének általában
  elfogadott 10.000 éves korával. Persze:
  a) a fizikában megszokott módon közölt részeredmények és mérési hibák
    mutatják, hogy itt a módszer már teljesítőképességének határán van;
  b) a Behring-szoros többször is szárazra kerülhetett (bár onnan Brazília
    messze van).
  Az  ügynek  közvetlen  kapcsolata  Brazília  2000  évvel ezelőtti
  kapcsolataihoz nincs, de mutatja a terület betelepülésének furcsaságait
  (vagy a szükséges óvatosság fokát).

11. O. HECKMANN: Csillagok, Kozmosz, világmodellek. Gondolat, Budapest,
  1983.

12. V. GORDON CHILDE: Az európai társadalom őstörténete. Gondolat, Budapest,
  1962.

13. HÉDERVÁRY P. - MARIK M: Pécsi T.: A Vénusz és a Mars ostroma. Gondolat,
  Budapest, 1976.

14. ifj. BARTHA L.: Új eredmények a Naprendszer kutatásában. A csillagos ég
  VII, 153 (1.965).

15. BECK M.: Tudomány-áltudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.

16. NAGY E.: A hosszú- és rövidéletű semleges K mezonok bomlási ágarányainak
  vizsgálata  nehéz  folyadékkal töltött buborékkamrában. Kandidátusi
  értekezés. Budapest, 1969.

17. Review of Particle Properties. UCRL-8030, 1968. aug. 1.

18. C. W. TOMBAUGH - P. MOORE: A sötétség bolygója. Gondolat, Budapest,
  1989.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.