Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

              AZ "ELŐDÖK" ÉS UTÓDAIK

  Mondtuk, hogy Platón története nem az egyetlen, csak a legrészletesebb.
Erről a II. részben volt már szó. De Európa ősi történetében voltak hirtelen
kulturális hanyatlások és árvízkatasztrófák.

  Épp az utolsó eljegesedés vége előtt éltek a magdaléni kultúra népei. Sok
szabadidejük volt, mivel a megszokott hidegben nagy állatokat vadásztak,
specializálva. Tudták, mikor hol lesz a csorda, odamentek, és néhány állatot
elejtettek. Falat festettek, szobrászatuk, még varrótűjük is volt csontból.

  Azután jött a rossz, meleg idő: a nagyvadak elmentek északnak. Volt, aki
velük ment, de aki nem, az nyomorgott. "A jégkorszak elmúltával ez a kultúra
összeomlott ... vadászati eszközök tovább éltek ... A művészeti vagy
szertartásbeli  hagyományok továbbélésére azonban nincs adatunk ... A
magdaléniek  néhány  'azili'  néven  ismert  utódja  megmaradt  még
Franciaországban. Barlangokban laktak, vadon termő élelemből, halászatból és
kisvadak fogásából tengették szegényes életüket." [12] Eme utódok vajon
miket mesélhettek tábortüzeiknél az ősök olvadás elmosta dicsőségéről?

  Az  észak felé zártabb Közel-Keleten sikerült visszatartani néhány
csordát, és lassan megkezdődött az állattenyésztés. Nem véletlenül tehát az
olvadás után, és nem a menekülő atlantisziak vezették be. Ezenközben Európa
akkori legfejlettebb népe, a maglemosei vadász szorgosan járta az Észak-
Alföld mocsárvidékét. Óvatosan keressük a térképen: most tenger. Sekély:
Anglia mellett a Dogger Bank 14 méterrel van a víz alatt. "Hogy mi
játszódott le a mai Északi-tenger területén, azt csak sejteni lehet, mert az
emberi  tevékenység minden termékét ma sáros iszap borítja a tenger
fenekén." [12] Az elöntés nem katasztrófa volt: az olvadó jéggel emelkedő
tenger századról századra nyomult előre. De végül kiűzte az ott lakókat.
Ezek Európa más részeire vándorolva tovább-adták e második pusztulás
hagyományát is. Valószínűleg Európa minden őshonos népénél megvolt e két
régi hanyatlás emléke, ezért Platón tanítása termékeny talajba hullott.
  Ezek után "Atlantisz" kontinensből az ősi kulturális és etnikai mozgások
kutatásának kódszavává válik. A rejtély teljesen áttolódott a történelembe,
és összezsugorodott. Nincs értelme itt tovább foglalkozni vele.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.