Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

              "FEHÉR BENNSZÜLÖTTEK"

  Az embertani érvek nagy része "fehér" "bennszülöttek" léte Afrikában a
trópusi részeken és az indiánok közt. A "bennszülött" itt azt jelenti, hogy
nem  "európaiak". (A dél-afrikai búrok létéből senki sem következtet
Atlantiszra.) Az előző bekezdés tele van idézőjelekkel. Nem is csoda. A
"fehér", "fekete", "színes" és efféle szavak nem eléggé pontosak tudományos
használatra. A normannok az általuk ki-kirabolt dél-olaszokat nevezhették
barnának; Lénárd Sándor egy ismerősének egy rokona Rómában e század folyamán
a nápolyiakat "szaracénoknak" nevezte. [3] A rendezők Othellot feketére
festett arccal játszatják. A kritikusok meg arról vitatkoznak, mennyiben
magyarázza a főhős tetteit az, hogy négerként megkülönböztetés részese.
Ezzel szemben tessék elolvasni a darabot: a velencei seregek vezére mór,
vagyis europid Észak-Afrikából. [4] Négert alighanem életében először a
török seregben láthatott. Persze barnább, mint egy velencei patrícius; és
idegen, nagyjából annyira, mint egy magyar zsoldos ott.

  Nos, akkor pontosítsunk. A mai rasszok (vagy nagyrasszok), mint pl. az
europid, mongolid és negrid, valószínűleg az utolsó eljegesedés alatt
alakultak ki, mikor a jeges hegyvidékek elszigetelték egymástól Európát
(Észak-Afrikával és a Közel-Kelettel), Kelet-Ázsiát és Dél-Ázsiát. Korábban
valószínűleg kevésbé kifejezettek voltak a megjelenésbeli különbségek (mint
ahogyan mi is ma közbül, ha nem is középen; állunk az extrém europidok és
extrém mongolidok közt). Ha tehát találunk pl. egy kis csoport négert
Alaszkában, meg kell magyarázni, hogy jutottak oda.

  Nos, vannak europid beütésű népek trópusi Afrikában [4] régebben még több
helyen lehettek sziklafestmények szerint. Volt már róluk szó a II. részben.
A kérdés az: eljuthattak-e a negridek "mögé" titokzatos kerülőutak nélkül?

  A válasz: igen. Ugyanis a negrid ("néger") népek eredeti területe jóval
kisebb volt a mainál. Lássuk a szakértőt: [4] "Valószínű, hogy a negridek
mai formájukban csak a pigmeus és koiszan népek kifejlődése után alakultak
ki, sokáig csak kisebb 'magterületükön' éltek ... Feltételezett ötvöződési
helyük az afrikai őserdőktől északra fekvő szavannák és Nyugat-Szudán
lehetett; kirajzásuk az i. e. V. évezredben kezdődött, és 2000 éve
tetőzött." Ezek után számomra az, hogy őket ki kerülhette meg régebben, és
hogy e miatt Belső-Afrikában "fehér", sárga vagy akár zöld népek léteznek-e,
csak mint kúriózum érdekes; Atlantiszra nem érv.

  A fehér indiánok eredetére is vannak magyarázatok. Nézzük először Észak-
Amerikát. Számos adat sejteti, hogy grönlandi normannok átjártak Kanadába,
és át is telepedtek. Ingstad megtalálta telepüket Új-Fundlandon. [5] Az
észak-nyugati grönlandi telep (Vesterbrygd) 1341 körül hirtelen pusztulás
nélkül kiürült; [5], [6] XVI. századi norvég leírások azt hiszik, hogy
Grönlandon feketemedve és nyest él, habár az csak Kanadában él. [6] Nyilván
Grönlandon át érkeztek a kanadai viking prémvadászoktól a bőrök. Ha
Vesterbrygd népe tényleg Amerikába települt át, akkor ott gond nélkül
találhattak is fehér indiánokat. Cortereal 1500-as új-funlandi expedíciója
után közvetlenül tényleg tudósítások vannak ottani fehér vadakról. [5]

  Volna is egy írott forrás, mely szerint 1342-ben Vesterbrygd lakói "ad
Americas populos se converterunt", azaz "Amerika népeihez fordultak", [6]
vagy "Amerika népeivé váltak". A bejegyzés az Islandske Annalerben van.

  Ha az olvasó felkapja a fejét, igaza van. Egy izlandi 1342-ben nem
ismerheti az "Amerika" nevet. Az eredeti iratok elpusztultak, mikor a
skálholti  székesegyház  1630-ban leégett. Utána Gissle Oddson püspök
emlékezetből rekonstruálta a feljegyzéseket. Az eredetiben alighanem valami
ilyen lehetett: "Vinlandba mentek".

  Nem lehet, hogy semmi sem volt ott, és a püspök csak feltette, amit ír,
mert már tudott Amerikáról? Minden lehet. De az izlandiak mindig is tudták,
hogy Grönlandtól nyugatra vannak földek (Helluland, Markland és Vinland),
csak veszélyesek az ott lakók miatt (skraelingek). Kétségbe vonhatunk írott
forrásokat, ha akarunk, de Platoné sem jobb. A kirajzolódó kép egyszerű.
Kelet-Kanadának alighanem 1000 óta mindig volt "fehér" lakossága; 1341-ben
sok család áttelepült, és a következő századokban fokozatosan beolvadtak az
indiánokba, többé-kevésbé "fehér" törzseket hozva létre. Ezeket a portugál
Cortereal még látta; azután elkeveredtek.

  Brazília más ügy. Lássunk először egy 150 éves történetet. Lajos Fülöp
francia király Párizsba akarja vitetni Napóleon hamvait, és ezért egy nagy
vitorláson elküldi fiát, Joinville hercegét, Szent Ilonára. "De a szelek
kiszámíthatatlanok, az óceán nagy, és Szent Ilona szigete igen kicsi. A
királyfi végül is Brazíliában kötött ki." [3] Ilyen régebben még többször
megtörténhetett, ha valaki Nyugat-Afrika mentén akart hajózni. A hajósok
azután beolvadtak a brazíliai indiánokba. Nem véletlenül az Óvilág felé
kiugró részen van europid beütés.

  De kik hajóztak régebben Nyugat-Afrikába? Először is, jegyezzük meg, hogy
Brazília korábbi ismeretére vannak homályos adatok. (A hivatalos felfedezés
1500.) Vécsey említi, [6] hogy egy Brazil nevű sziget az óceánban már
1325-ben  szerepel  egy térképen. Persze mindenféle mitikus szigetről
képzelegtek, de most a név fontos.

  Portugálul brasa = parázs, és a brazilfa egy vörösre (parázsszínűre)
festő fa, melyet Brazília felfedezése után épp festőanyagként szívesen
importáltak. E fa (Caesalpina brasiliensis) egy fatermetű hüvelyes, és
Brazíliában él. [7] Ha korábban épp Brazilnak neveztek el egy szigetet,
alighanem tudniuk kellett, hogy ott vörösre festő fa nő. De akkor a szigetet
(ami alighanem a kontinens egy darabja volt) valaki tényleg megjárta; talán
importált is, de titokban tartotta. (Ezt különben könnyű lenne ellenőrizni
kereskedelmi feljegyzésekben: árultak-e ilyen fát 1500 előtt?)

  A felfedezéskor a portugálok 30-40 éve jártak olyan utakat, amelyekről
kivetődhettek Brazíliába, de ennyi út nem magyarázna meg komoly europid
beütést. De volt korábban egy nép, mely sokat hajózott Nyugat-Afrika mentén,
és amely, attól, amit (nem) tudunk, akár rendszeres kereskedelmet is
folytathatott volna Brazíliával. Karthágó.

  Karthágót a rómaiak (akiknek mi kulturális örökösei vagyunk) i. e.
146-ban lerombolták, lakosai rabszolgák lettek. A hagyomány folytonossága
megszakadt, az üzleti titkok elvesztek. (Nem minden veszett el: a korábban
kapituláló városok, pl. Utica és Leptis Magna, fennmaradtak. De az üzleti
titkok nem.) Márpedig már az ókori források is úgy tudják, hogy Karthágó
titokban tartotta Gibraltár mögötti birodalmát. Egy feljegyzésből úgy
következtetnek, hogy már az i. e. V. században eljutottak a Conakry melletti
Kakoulima-hegyig. [8] Ilyen utak közben sokszor kivetődhettek Brazília
partjaira, és talán a karibi-térségbe is. Van egy görög forrás, ami, talán,
ezt sejteti. Pszeudo-Szkülax írja: [8] "Kernén túl nem lehet hajózni, mert
ott sekély meg iszapos a víz, meg rengeteg a tenyérnyi széles szúrós
moszat." Kerné sziget a Rio Oro torkolatánál; nem a Karibi-tenger előtti
Sargasso-tenger moszatairól hallott valami pletykát a szerző?

  Ez mind találgatás. De évszázadok alatt jó néhány karthágói gályát
vethetett  partra  az  Újvilágban  a  vihar. Kereskedelem Brazíliával
valószínűtlen, mert ott még kőkorszakban éltek a törzsek, de Közép-
Amerikával nem lehetetlen. Persze akkor e hajótöréseknek más nyoma is
kellene legyen. De lehet, hogy van is. Brazíliából időnként jönnek hírek
föníciai feliratokról, és a törzsek nyelveiben lévő sémi szavakról. [9]
Ezeket eddig nem sikerült a történészek által követelt szigorúsággal
bizonyítani. De Atlantisznál megfoghatóbb adatok. Végezetül még csak annyit
jegyeznék meg, hogy Brazília betelepülésében más furcsaságok is vannak. [10]

  E fejezetet azzal zárom, hogy egy nagy tapasztalatú csillagász a modern
kozmológiának a Nagy Ősrobbanással kapcsolatos problémáiról azt mondta: [11]
"Ha a kutatók sokáig mindenféle egyszerűsítésekkel élnek, és egyre görgetik
vissza  a  leírás  pontatlanságait,  ne  csodálkozzanak,  ha végül e
pontatlanságok hatalmasra nőnek." Most is erről lehet szó. Ha valaki a mai
néprajzi képet vetíti egyre távolabbra vissza a múltba, egyszer csak
rejtélyekbe  ütközik.  Majd ha minden kontinens múltját többé-kevésbé
felderítettük, összeáll egy érthető kép.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.