Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

                Kéri Katalin:

          GŐBEL JÁNOS GYÖRGY ÉLETÚTJA (1835-1903)


            "Ha újra kezdeném a pályámat,
              ismét tanító lennék."                TARTALOMJEGYZÉK


   'Bevezetés ............................................ 2. oldal'
   'Gőbel János György ifjúkora, iskolái ................. 3. oldal'
   'Gőbel isztiméri tanítóskodása ........................ 4. oldal'
   'Tanulmányútjai, önképzése ............................ 6. oldal'
   'Székesfehérvári főtanítóvá való kinevezése ........... 11. oldal'
   'Publikációi (1870-es 1880-as évek) ................... 13. oldal'
   'Fejérmegyei Tanítóegylet ............................. 35. oldal'
   'Gőbel kitüntetése .................................... 46. oldal'
   'Gőbel mindennapjai, pályája alkonya .................. 47. oldal'
   'Zárszó ............................................... 51. oldal'
   'Jegyzetek ............................................ 53. oldal'
   'Bibliográfia ......................................... 60. oldal'

  A szerző neve:      Kéri Katalin (történelem-orosz V. évfolyam)
  A Dolgozat címe:     Gőbel János György életútja
  A témavezető tanár neve: Dr. Komlósi Sándor főiskolai tanár
  Az intézmény neve:    JPTE Tanárképző Kar
  A leadás éve:       1988.
                  REZÜMÉ

    A  dolgozat  az  isztiméri  segédtanítóból  székesfehérvári
   főtanítóvá lett Gőbel János György (1835-1903) életpályáját követi
   nyomon. Sokoldalú személyiségének tükrében feltárul a dualizmus-
   kori Székesfehérvár, tágabb értelemben Fejér megye nevelésügyének
   40  éve,  gyakorlati  tevékenysége  és  publikációi  alapján
   rekonstruálhatjuk  a megyében jelentkező nevelési és oktatási
   törekvéseket, problémákat.
    Gőbel gazdag életútjának legjelentősebb pontjai: az ifjúsági
   takarékpénztárnak  és  az  iskolai könyvtárnak megalapítása a
   megyében, a néptanítók helyzetének folyamatos elemzése; az országos
   és megyei sajtóban megjelent cikkei és értekezései, valamint a
   Fejérmegyei Tanítóegylet vezetése. Pedagógiai gondolkodásmódja ma
   is korszerűnek hat.
    A kutatás levéltári dokumentumok (pl. Főispáni iratok; iskolai
   értesítők)  és  bőséges  sajtóanyag  (pl.  Néptanítók  Lapja,
   Székesfejérvár, Tanodai lapok stb.) alapján történt, a forrásanyag
   egy részének elemzése azonban még folyamatban van.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.