Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

          GŐBEL JÁNOS GYÖRGY IFJÚKORA, ISKOLÁI

  Gőbel János György, Gőbel Ferencz Tanító és Topits Gertrud fia, 1835.
augusztus 6-án született Isztiméren. [1] Szülőhelye több szempontból is
meghatározta Gőbel életpályájának alakulását. Isztimér egyike volt Fejér
megye német nemzetiségi településeinek, Gőbel a német nyelvet anyanyelvként
beszélte, és már egészen ifjúkorában megismerte települése németjeinek
sajátos szokásait, problémáit.

  A születési helyén kívül Gőbel későbbi pályája szempontjából meghatározó
jelentőséggel bírt családja neveltetése. Édesapja, Gőbel Ferencz volt az
isztiméri tanító, ő volt fiának első példaképe és első "mestere".

  Gőbel János György, családjától elszakadva elemi iskolai tanulmányai után
elvégezte a Székesfehérvári Főgimnáziumot, ahol a főgimnázium értesítői
szerint, mindvégig első rendű tanuló volt, és minden évben néhány hellyel
feljebb került társai között a "ranglétrán". Fentiekről tanúskodnak a
Székesfehérvári Főgimnázium névkönyvei, melyekben a 1846/47-es tanévtől az
1851/52-es tanévig (a Főgimnázium elvégzéséig találunk Gőbel János Györgyre
vonatkozó  bejegyzéseket.  A  fiú "nyelvészettanulóként" van beírva a
névkönyvbe. Tanulmányai eredményeit példázandó, emeljük ki az 1850/51-es
tanév II. szemeszterének bejegyzéseit. A tizenöt éves ifjú helyezeti száma:
"3-ik"  volt,  kitüntetett,  elsőrendű  bizonyítvánnyal  végezte el a
Főgimnáziumban utolsó előtti tanévét. [2]

  Gőbel János György "bevégezvén Székesfejérvárt a gymnasiumot, elment a
győri képzőbe s tanitó lett" [3], annak ellenére, hogy "apja orvosi pályára
szánta". [4] "A két év képezdei tanfolyamot jeles eredménnyel végezte
Győrött, s ugyanott 1854. július 22-kén jeles  tanképesítő oklevelet
nyert." [5] (Gőbel szülőhelyével és tanulmányaival kapcsolatosan jelenleg is
folytatjuk  kutatásainkat,  hogy indíttatását a pedagógusi pályán még
alaposabban és árnyaltabban kifejthessük későbbi dolgozatunkban.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.