Dimenzió #12

Mozaikok a nevelés történetéből

(Neveléstörténet)

                  ZÁRSZÓ

  Gőbel  János  György  életútjára  vonatkozóan  vizsgálódásaink ezen
dolgozattal nem zárultak le. A fentebb említett kutatási "adósságainkon"
kívül cikkeinek, értekezéseinek több tucatját szükséges még elemeznünk,
átgondolnunk, hogy személyisége, munkálkodása a maga teljes jelentőségében
domborodjék ki.

  A XIX. század utolsó évtizedeiben az oktatásügyben reformok sorozata
valósult meg Magyarországon. A reformoknak azonban nemcsak támogatói voltak,
hanem  szép  számmal akadtak ellenzői is. Eddigi kutatásaink alapján
megállapíthatjuk, hogy Gőbel János György szívvel-lélekkel a reformok
megvalósításán munkálkodott, a Fejér megyei oktatásügy egyik nagy alakja
volt. Életpályája során kisebb "szépséghibák" kétségtelenül előtűnnek (pl.
nem ismerte el a nők egyenlő jogát a tanuláshoz) úgy véljük, egész
pályafutását áttekintve mégis feltétlen tiszteletet és elismerést érdemel.
Az embert - ha értelmiségi pályára lép akkor különösen - meghatározza a
történelmi kor, környezete, társai; úgy volt ez Gőbel esetében is. Vallásos
ember volt, bizakodott hazája kormányában, minden gyakorlati és elméleti
tevékenységében az vezérelte, hogy a magyar népet magasabb műveltségi
szintre emelje, emberibb életre okítsa. Ehhez tanítói egyéniségét adta,
pedagógiai szaktudását és kiváló szervezői képességeit.

  Családi indíttatása a tanítói pályán tipikusnak mondható, ám pályája
magasra ívelése személyes ambicióinak és kibontakoztatott adottságainak
köszönhető. Sokat dolgozott, számos eredményt ért el megyéje köznevelése
terén, így néhány cseppel hozzájárult hazája nevelésügyének tengeréhez. Nem
volt azonban magányos fáklya, számtalan neves, lelkiismeretes pedagógus
dolgozott mellette; Say Rudolf, Janny József, Bardon József, valamint sokan
vannak olyanok is, akiknek a nevét sehol nem említik, mégis minden napjuk az
oktatás nagy - számukra szentnek tartott - ügyét szolgálta.

  Gőbel János György bár kétségtelenül kiemelkedő egyéniség volt, csak egy
a sok pedagógus közül, akikre hálával kell gondolnunk. A mai nehéz
helyzetben  példájukra  sokszorozottan  szükségünk  van,  hogy  egyéni
küldetésünket jól teljesíthessük.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2021
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.