Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

          Utazások térben, időben és téridőben

               A kiadó előszava


I.  Tudomány kontra áltudomány? ........................................ 7
II. A hiányzó földrész ................................................ 15
   Romlásnak indult hajdan erős görög ................................ 20
   Atlantisz mint tudományos eszme ................................... 22
   Kemény és lágy elméletek .......................................... 25
   A mozgó földkéreg ................................................. 31
   Zürzavar az időben? ............................................... 39
III. A Mars eltűnt csatornái ........................................... 43
   Sivatag és csatornák .............................................. 46
   Az öreg bolygó .................................................... 56
   És az élet? ....................................................... 61
   Becsaptak minket? ................................................. 69
IV. Téridő nagyban és kicsiben ........................................ 72
   A tér és az idő ................................................... 78
   A Galaktikus Vasutak .............................................. 84
   A sík téridő ...................................................... 87
   Tachyonok? ........................................................ 95
   Lyukak, alagutak és a Másvilág .................................... 106
   Az anyag terének alkotója ......................................... 112
   Gödör és lyuk ..................................................... 116
   Forgó lyukakon át... hová? ........................................ 120
   Hol? .............................................................. 126
   Vasútépítés ....................................................... 126
   És ha mégsem? ..................................................... 128
V.  Igazság? Elmélet? Tanulság? ....................................... 129
   "Fehér bennszülöttek" ............................................. 138
   Az "elődök" és utódaik ............................................ 143
   Sietnünk kellett volna? ........................................... 145
   A betervezett bolygó .............................................. 152
Utóhang ................................................................ 155
Irodalom és jegyzetek .................................................. 157
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező