Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

          ''GYERMEKELTÉRÍTÉSEK ÉS AMI MÖGÖTTE VANď0

       ''(Összefoglaló tanulmány a gyermekeltérítésekről)

  A világ UFO-kutatása évtizedek óta egy súlyos problémával küszködik: be
kell bizonyítani minden lehetséges eszközzel azt, hogy az UFO-jelenség
létezik, az nem képzelődés vagy tévhit. Ez a lehető legnehezebb feladat.

  Sokan, sokféleképpen próbálkoztak már, azonban az igazán nagy áttörés még
várat magára. Az UFO-kutatáson belül már évek óta beszédtéma ennek a
problémának  a  lehetséges  megoldása. A kutatási területek egymástól
különválasztása adhat némi reményt arra, hogy a jelenség valóságos mivoltát
végre-valahára sikerüljön bizonyítani. Mert amit a tudomány nem tart
valóságosnak, az bizony - még ha létezik is - nincs! (Bár a történelem
számos esetben meghazudtolta magát, lásd. pl. a Francia Tudományos Akadémia
megállapítását, mely szerint lehetetlen az, hogy kövek hulljanak az égből,
vagy lásd egy népszerű magyar reklámfilm - az AM AMBRO Bank - szellemes
idézeteit.)

  Hiába  észlel  egy  stadionnyi ember UFO-t, hiába kerül fegyveres
konfliktusba  valamely  hadsereg  az  UFO-erőkkel, hiába jelennek meg
éjszakánként szavahihető emberek lakásában az idegenek, hiába hagynak ott
nem egy esetben furcsa nyomokat (tárgyakat) és hiába észlelt több millió
ember a világon eddig azonosítatlan repülő tárgyakat, az UFO-jelenség valós
mivolta még nem elfogadott. Igazi szélmalomharca ez a téma kutatóinak a
világ  tudományos  és  politikai  elitjével  valamint  a  szkeptikus
közvéleménnyel.

  A  probléma  megoldásnak  egyetlen  lehetséges módja az, ha olyan
részterületek  alapos  boncolgatásába  kezdünk,  amely  bizonyítékokat
szolgáltathat és zavarba hozhatja azokat, akik tagadják az UFO-k létezését.
Ilyen részterülete a témának az eltérítések problémaköre, ezen belül is a
gyermekeltérítések.

  Még 1992. őszén a II. Magyar UFO Kongresszuson értesültem egy érdekes
kecskeméti esetről, melyet a Hermann Oberth Társaság két kutatója vizsgált
ki. Egy négytagú család akkor hároméves kisgyermeke furcsa dolgokról számolt
be,  miután  a  SAT 1 német TV csatornán a Pókember című népszerű
rajzfilmsorozat  hősében  felismerni  vélte  azt,  aki a éjszakánként
meglátogatja és elviszi! Rajz is készült a haj, fül és orr nélküli
jövevényről, akit a barátjának nevezett. Testvére - bár neki tudomásunk
szerint nem voltak ilyen élményei - szintén különös képességgel lepte meg a
szüleit: ötéves korában egyik napról a másikra folyékonyan kezdett olvasni,
pedig az égvilágon senki nem tanította rá! Hihetetlen, ám mégis igaz...

  Ez az eset azonban nem egyedülálló az UFO-kutatás történetében. Mint
kiderült, tőlünk több ezer kilométerre is hasonló találkozásokról számolnak
be a 2-6 év közötti kisgyerekek.

  És ami még meglepőbb: szinte mindenben megegyeznek ezek a történetek,
legyen szó akár az észlelés körülményeiről, a gyermek viselkedéséről vagy a
személyiségében bekövetkezett furcsaságokról. Elméleti kutatásaim eddigi
tapasztalatait kívánom ismertetni ebben a pályázatban, mely a RYUFOR
Alapítvány  részére készült. A pályaműben ismertetésre kerülő esetek,
elméleti megállapítások és következtetések mind saját kutatásaim eredményei.

  Pályaművemben  három  érdekes,  terepi  munkán  gyűjtött, különböző
személyektől  származó észlelés (élmény) alapján kívánom levezetni és
ismertetni elméletemet. Ez egy alapkutatás eredménye; úgy ítélem meg, hogy
sok olyan új információt, apró mozzanatot és megállapítást tartalmaz, amely
kutatótársaimnak és a téma iránt érdeklődő nagyközönségnek némi támpontot
nyújthat egy-egy érdekes eset megítéléséhez. Előre kell bocsátanom: nem
vagyok  pszichológus,  de  mivel  pedagógus  végzettséggel rendelkezem
(oktatástechnológus  - 1998.) tanulmányaim során gyermekpszichológiából
vizsgáztam. Van némi ismeretem a 2-6 év közötti gyermekek lelki világáról s
ezt elméleti kutatásaim során hasznosítani tudtam.

  A három, merőben eltérő eseten kívül idézek más eltérítettek fiatalkori
élményeimből,  ezek  mintegy  megerősítésül  szolgálnak  az  elméletem
alátámasztására. Tanulmányom legvégén pedig ismertetem azt az általam
kifejlesztett, kifejezettem 2-6 éves gyerekek UFO-élményeinek kivizsgálására
elkészített segédeszközt, amely jó hatásfokkal segíti a blokkolt élmények
biztonságos  feloldását! Az elmélet alapötlete a világhírű eltérítés-
kutatótól, Budd Hopkinstól származik, az ő tanácsai alapján készítettem el
ezt a játékos, kártyás eszközt.

                            Viszkok András Péter
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.