Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

              ''SZERELEM ÉS BIOENERGIA

  A cím talán furcsán hat egyesek számára. Még az is lehetséges, hogy nem
minden esetben tiszta szerelemről lesz szó, az energia pedig talán nem bio a
szó elfogadott értelmében, bár kétségkívül az életerővel kapcsolatos.

  Mindnyájan ismerünk olyan eseteket, amikor nagyon szép fiatal lányok
"beleszeretnek" náluk idősebb rendkívül csúnya, ráadásul viselkedni sem tudó
alakokba.  Nem  értjük a dolgot, és jobb híján valamiféle szexuális
képességeket vagy vonzalmakat sejtünk mögötte. Egynémely ilyen kapcsolatból
házasság is lesz, és akár évekig is eltarthat - mielőtt az illetők
"szétmennek".

  Az érdekes és meglehetősen talányos jelenségre mostanában egy nem
hagyományos magyarázat született. A pszichológiával és radiesztéziával,
tehát a tudomány számára még nem kellőképpen bizonyított energiákkal,
erőkkel és hatásokkal foglalkozó kutatók is vizsgáltak ilyen eseteket, és
érdekes eredményekre jutottak.

  Azt állítják, hogy ehhez is sok köze lehet az aurának. És az emberek
láthatatlan energiaövezetének valamint energiaszükségletének. A szervezetünk
és  környezete között állandóan fennáll valamilyen szintű energetikai
kapcsolat, és vannak, akiknek energiára van szükségük, míg szép számmal
akadnak olyanok is, akiknek viszont fölöslegük van ebből. Ha valaki beteg,
vagy csak közeledik ahhoz az állapothoz, hogy egészsége megromlik, az aura
ezt már kimutatja. Nagy fáradtság vagy erős stresszhatás esetén is ugyanaz
történik: az energiáját vesztett szervezet a környezetéből akar felvenni ott
található "szabad energiát". Amit nemegyszer más emberek energiájaként talál
meg.

  Nos valami ilyesmi történhet a szerelmesek esetében is, állítják most a
kutatók. A példaként említett történetben a fiatal hölgyet az fogta meg,
hogy a számára oly szükséges energiát minden mennyiségben megkaphatta attól
a neveletlen, csúnya alaktól - és ez volt a döntő. Az ő társaságában érezte
jól magát mindig. Akár éveken át is - mindaddig, míg szüksége volt arra az
energiára. A szakítást hónapok vagy évek múltán éppen az okozhatja, ha az
energiaszűkében szenvedő személy szervezetében változások álltak be, vagy
más forrásokból is megkapja az energiát. Akkor - mintegy álomból ébredve -
megszűnik a varázs, kezdi azt a másik embert reálisan látni, és elszakadhat
tőle.

  Az is előfordul, hogy valakinek nem általában energiára, hanem egyfajta
speciális energiafajtára van szüksége, és azt csak egyes emberektől kaphatja
meg. Ilyenkor a kapcsolat még erősebb lett. Végső soron - mondják a
radiesztéták - az is előfordul, hogy valaki a kábítószer-függőséghez hasonló
módon válik függővé egy másik személytől, kizárólag annak energiafölöslege
okán!

  Ilyenkor az energiaszükségben szenvedő tudat alatt tisztában van azzal,
hogy máshol ezt nagyon nehéz, vagy éppenséggel lehetetlen megszerezni, tehát
a végsőkig ragaszkodik ahhoz, és csak ahhoz a személyhez.

  Sok társas kapcsolatot is lehet ezzel magyarázni. Például a házastársi
hűtlenséget is. Megesik ugyanis, hogy az egyik házastársnak időről időre
nemcsak arra az egyféle energiára lehet szüksége, amit állandó partnere
sugároz magából, és amihez ő korlátlanul hozzájuthat, hanem kell valamilyen
más energiafajta is. Ez, persze, nem tudatosan történik, legtöbbször maga a
személy is azt hiszi, az alkalmi partner testi jegyei, hajlandósága vagy a
puszta  alkalom  teszi  lehetővé  a házastárs megcsalását. Pedig hát
energiahiány is okozhatja ezt.

  Mielőtt azonban erre egyébként is hajlamos férfi- és nőtársaink mohón
rávetnék magukat erre az érvre, és a jövőben minden kicsapongásukat ezzel
magyaráznák, hadd tegyük hozzá: azért ez nem egészen így van. A dologban más
tényezők is fontos szerepet játszanak, például az illetők erkölcsi érzéke,
neveltetése,  ragaszkodása  a  szokásokhoz  és  ehhez  fogható  egyéb
tulajdonságok, illetve körülmények.

  Az esetek többségében a legtöbb ember ad is, kap is energiát. Az olyan
kapcsolat, ahol csak az egyik ad, a másik pedig folyamatosan elvesz,
kudarcra van ítélve. Ezeket nemegyszer nagy és egyoldalú, beteljesületlen
szerelemként emlegetjük. Mivel annak az embernek, akinek valaki folyton
"elveszi" az energiáját, egyre romlik a közérzete, ezért emiatt viták
keletkeznek,  amelyek  végül  szakításhoz  vezethetnek.  És  utána az
exszerelmesek nagyon csodálkoznak, hogy miért is nem értették meg egymást?
Hogyan lehet, hogy olykor milyen remekül kijöttek egymással, máskor meg
olyan könnyen összeugrottak, és azokban az órákban egy csöppet sem szerették
egymást?...

                                Nemere István

            (Forrás: Tvr-hét 1999/ 2. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.