Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

             ''REJTÉLYEK A MARS BOLYGÓN

  Az utóbbi évtizedekben a Mars bolygóval kapcsolatban felfedeztek néhány
furcsaságot a csilagászok (is). Történt ott néhány olyan furcsaság, amiből
egyesek  azt a következtetést vonták le, hogy esetleg idegen lények
tevékenykedhetnek a "vörös bolygón" vagy annak űrbéli környékén. Lássuk hát
a tényeket?

  A Holdéhoz hasonlóan már régen felfedeztek fényjeleket a Marson is. Ezek
eredete nincs tisztázva. 1896-ban a bolygó felszínén egy nagyon világos folt
jelent meg. Az a tény, hogy a földi csillagászok e jelenséget műszeresen is
tapasztalták, arra utal, hogy nem zseblámpányi kis fényfolt volt, és nem
kevés energia lehetett a forrása... Több kilométer átmérőjűnek kellett
lennie. A korabeli leírások szerint az a fény mindössze néhány percig volt
tapasztalható, és tulajdonképpen nagy szerencse, hogy valaki éppen akkor
figyelte a Marsot, és láthatta.

  Aligha feltételezhető, hogy valami időjárási jelenség lett volna, bár ez
sem zárható ki. Viszont kicsi az esélye annak, hogy az évszázadok vagy akár
millió évek során ott a Marson éppen az az egyetlenegy fényfolt jelent volna
meg. Lehet, hogy a jelenség sokkal gyakoribb, csak azon az egy előfordulásán
kívül éppen nem láttuk egyszer sem?

  Ezt követően sokáig tényleg nem tapasztaltak hozzá foghatót, de azért
valami újra megjelent. 1924-ben ismét feltűnt egy fényövezet, amely nagyon
széles és meglehetősen szabályos, több ezer négyzetkilométeres területet
borított be, és mind a nyugati, mind a keleti (akkor már szovjet)
csillagászok látták. Ez a jelenség is csak néhány percig tartott, majd
eltűnt. Így aligha lehetett világító felhő, hiszen annak az "élettartama"
általában ennél sokkal hosszabb - legalábbis a Földön... Japán csillagászok
több mint fél évszázadon át nagyon intenzíven figyelték a Marsot, 1937-ben a
Mars Tithonis Lacus nevű vidékén S. Mayedának sikerült megfigyelni valamit,
ami  hosszabb  időn  keresztül  fényvillanásokat  produkált.  A jelek
szabálytalanul érkeztek, és hol hosszúak, hol rövidek voltak, mintha az a
valami "morzézott" volna, ki az űrbe. Mielőtt azt mondaná valaki, hogy
villámlott a Marson, vegyük figyelembe: az akkori földi távcsövekkel ebből
az irdatlan, százmillió kilométeres (!) távolságból aligha lehetett volna
látni a marsi viharok villámlásait, mi több, még a mai technikával se
követhetők nyomon. Az észlelt jelenségnek az energiája sokkal-sokkal nagyobb
volt egyszerű meteorológiai jelenségnél. Mayeda szerint az a kicsiny pont
úgy csillogott és annyi energiát adott ki, akár egy távoli Nap, vagyis
csillag az űrben!

  Persze láttak ott felhőket is, hiszen valóban vannak színes felhők a
Marson. De amit 1950-ben az ugyancsak japán C. Szaheki csillagász látott, az
nem tartozik ebbe a kategóriába. Több mint hétszáz kilométer átmérőjű felhőt
figyelt meg a Mars felszíne fölött, a bolygó déli félgömbjén. 1951-ben
ugyanő a Mars másik táján szintén nagyon furcsa fényjelenséget tapasztalt.

  Nem zárható ki, hogy meteoriteső zuhant a Marsra, és az égett szállva a
légkörön. Hiszen éppen a kráterek mutatják, hogy nem ritka a meteorok
becsapódása a felszínbe. De némelyik jelenség ettől eltérő paramétereket
mutatott.

  A Marson nincs aktív vulkán, ezért sokan arra gondoltak, hogy ez a bolygó
helyet  adhat  valamiféle  idegen  civilizáció  járműveinek  vagy
támaszpontjainak. A feltételezés természetesen nem az úgynevezett "hivatalos
tudomány" képviselőitől hangzott el, bár sok esetben az sem olyan egységes
sziklafal már, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

  Ha valóban erről lehet szó, a Mars sok szempontból ideális "búvóhely"
lehet az idegenek számára. Jó helyet foglal el a Naprendszeren belül, innen
megfigyelhető a belső bolygók övezete, és különösen a Föld, amely ezen az
űrkörnyéken az egyetlen értelmes lényektől lakott bolygó. De az sem zárható
ki, hogy az idegenek régen, vagy esetleg ma is folytatnak ott nyersanyag-
kitermelést, bányászatot, esetleg másféle energiát találnak, állítanak elő,
használnak ki. Aminthogy az sem zárható ki, hogy az egész jelenségsorozat
mögött nem állnak idegenek, az egész feltételezés nem állja meg a helyét és
hamarosan  megtudjuk, milyen természetes okokkal magyarázhatók azok a
titokzatos fényvillanások.
                                Nemere István
            (Forrás: Tvr-hét 1998/34. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.