Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

              ''A POLTERGEIST-JELENSÉG

  Meglehetősen ritkán fordul elő, szerencsére. Mert bizony elég ijesztő
amikor az addig nyugodt környezetben, többnyire családi otthonban, egyszer
csak különös dolgok történnek. Leesik a kép a falról, vagy elfordul, akkor
is, ha alaposan odakötözték a kampóhoz. Aztán magától kialszik a lámpa, vagy
éppen ellenkezőleg, akkor is meggyullad, ha senki nem nyúl a kapcsolóhoz,
sőt, a kapcsoló is úgy áll, mintha el lenne oltva. Az asztal fiókjai
kicsúsznak helyükről, s ha a fiókokban dobozok vannak, azok tartalma
szétszóródik a padlón.

  Aki ilyenkor a lakásban tartózkodik, áramütést érez. Olykor néhány nagyon
nehéz tárgy - a zsúfolt szekrény, de akár több mázsás páncélszekrény is -
elmozdul a helyéről. Az edények kiszóródnak a szekrényből, több közülük
apróra törik. Más tárgyak csak földre esnek... Ez a poltergeist-jelenség.

  Meglehetősen ritkán fordul elő. A középkorban ha valahol felbukkant, a
korabeli emberek mindig a sátán tevékenységére gyanakodtak, és a ház, a
birtok tulajdonosát nemegyszer azzal vádolták, hogy az ördöggel cimborál. Ez
pedig legtöbbször egyet jelentett a boszorkánysággal és a máglyahalállal.

  Mi történik olyankor, amikor a lakásban elszabadul a pokol? Arra
figyeltek fel, hogy szinte minden esetben volt az épületben valaki, aki
állandóan, vagy legalábbis naponta hosszabb időn keresztül ott tartózkodott.

  Többnyire fiatal, s még gyakrabban tizenéves lány. Ellenőrizhető módon a
zavaros események főleg akkor történtek, ha ez az illető is ott volt. Amikor
távozott, a jelenség is megszűnt, és ha ismét eljött, a jelenség újra
kezdődött.

  Ne  higgyék,  hogy  mindez  csak  órákig, legfeljebb napokig volt
tapasztalható! Feljegyeztek olyan németországi, hollandiai és lengyelországi
esetet, amikor hosszú hónapokig, sőt néhol évekig ismétlődött a jelenség, a
környékbeliek nagy rémületére.

  A rémület talán indokolt is, hiszen olyasmi történik, amit józan ésszel,
az ismert fizikai törvényekkel megmagyarázni nem lehet.

  Pedig a jelenségek annyira valósak, hogy némelyiket filmre is tudták
venni, és műszerek is igazolták a különös változásokat! Mindez annak a
bizonyítéka, hogy igenis létezhet a természetben olyan erő, amelyet nem
kellően, vagy egyáltalán nem ismerünk.

  A leginkább arra gyanakodtak, hogy él néhány olyan fiatal, akinek a
testében, a pubertáskori változásokkal olyan energia gyűlik össze, amely
kapcsolatba hozható a jelenséggel. Vagyis senki sem bűnös, legkevésbé maga a
"tettes". Egyszerűen a belső energiájuk kisugárzódik a környezetükre. Ez az
a magyarázat, amit a tudomány is hajlamos elfogadni - már amikor a
jelenséget komolyan veszi. (Szerencsére már volt példa ilyenre!)

  Komoly  szakemberek  a  poltergeist-jelenség  közben mérték az ott
tapasztalható energiát, és különös eredményt kaptak. Bizonyos elektromos
berendezések mintha a térből jutottak volna ismeretlen energiához, a hangra
érzékeny berendezések pedig jelentős zajszintet mértek ott, ahol csönd volt.
Legalábbis a kutatók semmit sem hallottak. Tapasztaltak rejtélyes mágneses
hatást és olyat is, aminek semmi köze nem volt az elektrodinamikus erőkhöz.
Vagyis nem áram keltette - de olyan készülékben jelentkezett, amely csak
árammal működik...
  A másik magyarázat már kevésbé elégítené ki a tudósokat - ha egyáltalán
komolyan vennék.

  Eszerint a poltergeist esetében valamilyen "túlvilági" beavatkozásról van
szó, valakik így akarják felhívni magukra a figyelmet. Ez a szellemvilágba
vezetne át, amelytől az igazi parapszichológusok is sokszor idegenkednek. De
néha annyira összetett a jelenség, és annyira ebbe az irányba (is) mutat,
hogy ez a lehetőség sem zárható ki teljesen. Olykor valóban olyan benyomása
támad  a  kutatóknak,  mintha  "külső"  lét  lényei  dörömbölnének,
kétségbeesetten, keresve a módszert, amellyel "átjöhetnek", vagy legalább
figyelmeztetőjelt  adhatnak  azoknak - nekünk -, akik a láthatatlan,
érzékelhetetlen falnak az innenső oldalán élünk...
                                Nemere István
            (Forrás: Tvr-hét 1997/39. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.