Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

              ''TITOKZATOS ELTŰNÉSEK

  Minden civilizált országban évente több száz embernek vész nyoma.
(Magyarországon  hivatalosan évi ötszáz körüli azoknak a száma, akik
nyomtalanul tűnnek el, és soha nem is kerülnek elő.) Többségük, persze, nem
titokzatos fizikai jelenség következtében válik kámforrá, hanem nagyon is
könnyen magyarázható ok miatt: új életet akar kezdeni, új környezetben, új
adatokkal, új fizimiskával, mert mondjuk a bűnüldöző szervek elől kénytelen
menekülni. (Amióta megnyiltak a határok, az efféle világgá futás viszonylag
könnyen megoldható.) Mások bűncselekmény áldozatává lesznek, és csak később,
vagy éppenséggel soha nem kerül elő a holttestük. Egy-két esetben olyan
balesetre is lehet gondolni, amikor az illető szakadékba, folyóba, barlangba
zuhan, és teste anélkül porlad el, hogy valaki rálelne.

  Ezúttal azonban nem az ilyen kézenfekvő eseteket vesszük számba, hanem
azt a néhány titokzatos, megmagyarázhatatlan tényt, amelyről csak elvétve
hallani, ám ha megszorozzuk a világon évről évre nyomtalanul eltűnők
számával, mégiscsak tekintélyes tömegről lehet szó.

  Titokzatos eltűnésekről már az ókortól vannak feljegyzések. Tudományosan
azonban senki nem foglalkozott ezekkel, mivel az adott kor kulturális-
tudományos felkészültsége ezt nem is igen tette volna lehetővé. Inkább
tartották isteni beavatkozásnak, "ördög művének", földöntúli erők hatásának,
mint egyszerű fizikai jelenségnek.

  Századunkban  azonban  már  mind több tudós kezdett foglalkozni a
megmagyarázhatatlan eltűnésekkel. Rodney Davies amerikai fizikus számtalan
ilyen esetet gyűjtött csokorba, és egyik könyvében közre is adta, ugyanis -
a szakmájából adódóan - fizikai magyarázatot akart adni az egyébként
megmagyarázhatatlannak  tűnő  eltűnésre. Mint kutatásából kiderült, az
évezredek során eltűntek között volt király, katona, tudós, nő és gyerek,
rab és diplomata, szent és mágus - ami arra enged következtetni, hogy a
jelenség igencsak "demokratikus", nem válogat.

  Gyűjtőmunkája során Davies arra is felfigyelt, hogy nem csupán élők
tűntek el, hanem olykor holtak is, bár ez utóbbiak lényegesen ritkábban.

  Már az ókori Rómát megalapító ikrek egyike, Romulus is eltűnt. Minden
akkori forrás, legenda és krónika ezt úgy állítja be, mintha az istenek
ragadták volna magukhoz, valójában azonban éppen olyan eltűnés volt ez is,
mint sok ezer másik előtte és utána.

  Kleomédész görög olimpiai bajnoknak élete késői szakaszában összeütközése
volt a korabeli hatósággal. A szokásjogot kihasználva Athéné templomába
menekült. Aki oda bejutott, azt a törvény emberei nem bánthatták. A
templomon belül pedig Kleomédésznek olyan jól sikerült "elrejtőznie", hogy
soha többé nem találták meg. Akik látták, azt állítják: szétfoszlott a
levegőben! (Egyébként a későbbiekben is sok esetben ilyesmiről beszélnek a
szemtanúk!)

  A középkorban, egészen pontosan 1579 tavaszán a franciaországi Arles
városában éppen vallási ünnep volt, amikor a körmenetben Pierrette Darmelle,
az egyik helyi polgárlány vitte Szent Klára kis szobrát. Egyszer csak
sikoltozás, rémült kiáltozás támadt, s a tömeg - köztük több pap és a püspök
- szeme láttára Pierrette, a kis szoborral együtt, néhány másodperc alatt
szétfoszlott és eltűnt. Csak a hajában viselt könnyű kendő maradt a
helyszínen. Az eset óriási megdöbbenést keltett, és a kor szellemének
megfelelően, a Sátán mesterkedésének tudták be. A lány többé nem került elő.

  A XIX. század leghíresebb eltűnése az 1800-as évek elején esett meg.
Benjamin Bathurst angol diplomata 1809. november 29-én Németország egyik
vendégfogadójában kiment az udvarra, hogy indulás előtt megnézze a lovakat.
- Soha többé senki sem látta. (Ez a maga idejében majdnem olyan horderejű
ügy volt, mint másfél évszázaddal később a Wallenberg-eltűnés.) Több
diplomáciai jegyzéket váltottak, expedíciót küldtek Bathurst felkutatására -
a keresését még huszonöt évvel később sem adták fel! Annál is inkább, mert
fontos diplomáciai iratok is voltak nála.

  Érdekességként jegyezzük meg: a diplomata eltűnéséből rengeteg történet
született. Köztük a Napóleon elrablása című regény, amely nem kevesebbet
állít, mint hogy Bathurst részt vett a Bonaparte Napóleon elrablására
irányuló akcióban!

  A másik híres eltűnés 1811-ben történt, amikor a danzigi vár magas fallal
határolt börtönudvarán a sétáló rabok közül a foglyok és az őrök szeme
láttára tűnt el Diderici, a francia kalandor. Eltűnése lassú volt, előbb a
lábának veszett nyoma... Kísérteties látványt nyújtott a még látható
felsőteste és a feje majd fokozatosan az is mintegy "átfolyt" valahová. Egy
másik világba...? A legenda szerint csak Diderici bilincsei, láncai estek
vissza, nagy csörgéssel.

  A tizenkilencedik században Amerikában is feljegyeztek több hasonló
esetet. Közös jellemzőjük, hogy mindig véletlenszerűen "választódott ki" az
áldozat - már persze, ha egyáltalán szó lehet valamilyen szándékosságról, és
nem a vak véletlenen múlik az egész.

  Tény viszont, hogy bizonyos Williamson, amerikai lónyésztő egy napfényes
reggelen a saját háza udvarán - felesége és cselédei szeme láttára -
dematerializálódott, vagyis vált semmivé. Évtizedekkel később egy másik
farmon pedig a tulajdonos tizenhat éves fia tűnt el: vízért ment a közeli
forráshoz, és többé nem látták. Mindez télen történt, és a gyerek keresésére
induló felnőttek a nyomokat követve szörnyű dolgot tapasztaltak: a hóban
tisztán látszottak a léptei, ám félúton a forrás felé egyszer csak minden
nyom megszakadt, és sehol sem foly tatódott! A gyerek nyilván ott "oszlott
köddé".

  És végül egy közelmúltban történt eltűnés: 1969. január 4-én zajlott le a
brazíliai Sao José de Rio Preto városában. Paulo Faria da Costa, aki akkor
harminchetedik évében volt, kis családi összejövetelre volt hivatalos.

  Már összegyűlt a rokonság, amikor - mint azt később hivatalosan is
megállapították, pontosan délután 16 óra 25 perckor - Paulo kiment a ház
teraszára. A széles, sarkig tárt ajtón keresztül a bent maradók közül többen
is jól látták a kissé testes, barna bőrű, mindig jókedvű férfit, amint a
terasz korlátjánál állva a várost szemlélte. Nem múlt el több egy percnél,
amikor egyik húga bent a szobában csodálkozva felkiáltott: - Paulo...
eltűnt!

  De a húg tulajdonképpen tévedett. Paulo akkor még nem tűnt el egészen...
Az eltűnés ugyanis nem egyetlen pillanat alatt következett be. A későbbi
tanúvallomások  szerint  a  döbbenetes  jelenség úgy 8-10 másodpercig
tarthatott. Hogy pontosan mennyi ideig, azt igen nehéz volt pontosítani,
mert mindenki másképpen érzékelte az idő múlását, különösen, hogy ilyen
tragikus esemény történt. A jelenlévők tehát látták Paulo eltűnését, mégsem
siettek a segítségére. Egyrészt azért, mert nem mindenki nézett éppen oda,
így nem is vették még észre, mi történik. Másrészt, akik látták, azokat
annyira megdöbbentette a dolog, hogy mozdulni sem tudtak.

  A rokonok annyit láttak, hogy Paulónak először a két lába tűnt el.
Rémisztő látványt nyújtott a levegőben lebegő, csonkának tetsző test! Két
szemtanú szerint testének szélei "vibrálni" kezdtek. A vibrálást úgy írták
le, ahogyan mondjuk a forró nyári napon a mező fölött homályosan izeg-mozog,
reszket a levegőréteg. Paulo testének szélei ily módon váltak elmosódottá,
majd... foszlottak el a semmiben!... Utoljára még a szemét látták, azt a
kétségbeesett, segítségért könyörgő néma szempárt...

  És ennyi volt. Paulo Faria da Costa eltűnt ebből a világból. Senki sem
értette, mi történt valójában. Hová lett? Előkerül-e valaha?

  Mert az csak nagyon ritkán fordult elő, hogy a rejtélyesen eltűnő személy
- hazatért!

  Néha előfordul, hogy a titokzatos módon eltűnt személy előkerült. Ez
történt Ariszteász görög költővel is. Mint az a fennmaradt különböző
forrásokból kiderül - egyszer világos nappal elájult az egyik város kellős
közepén. Egy perccel később - még mindig eszméletlen állapotban - nyoma
veszett, majd percekkel később a várostól több mérföldre bukkant fel ismét.
Nem tudta elmondani, hogyan került oda, ugyanis semmire sem emlékezett. Mi
történhetett? "Odaát" nem fogadták, nem akarták, így inkább visszalökték, és
ismét evilági életre ítélték?

  Csak nagyon kevesen voltak eddig, akik beszámolhattak arról, mi történt
velük rejtélyes eltűnésük közben és után. Peter William Somerset brit
hivatalnokkal néhány évvel ezelőtt történt a következő megrázó eset:

  Kőfallal körülvett kertjében éppen a kutyáját kereste, amikor vihar tört
ki, dörgött, villámlott. A ház népe azt látta, hogy a villámcsapás kékes
fényében Somerset eltűnt! Két napig keresték, rendőrségi segédlettel, majd
köröztették, és fényképét kiplakátolták az egész környéken. A harmadik napon
találtak rá, ugyancsak a kertjében - ám akkor már másképpen volt öltözve,
mint eltűnése idején!

  Amikor az ájultságból magához tért, előbb semmire sem emlékezett. Később
azonban az orvosi beavatkozások hatására, és a saját, ismétlődő álmai és
gyógykezelése nyomán ennyit mondott el:

  A villámcsapást követően "valamilyen másik kertben" találta magát, majd
egy hosszú, keskeny úton ment, de az már teljesen ismeretlen volt számára.
Később arrajött egy autó (!), amelyen orvos utazott. Ez az orvos bevitte a
kórházába ahol aztán a személyzet rögtön elkezdett foglalkozni vele. Mivel
előzőleg a nadrágja több helyen elszakadt, a kórteremben lévő egyik páciens
adta neki kölcsön azt a kordbársony nadrágot, amiben három nappal később
ismerősei a saját kertjében rátaláltak. Elmondása szerint két napig feküdt a
kórházban, s még hónapokkal később is emlékezett az egyik orvos, meg az
egyik nővér nevére. Később kiment sétálni a kórház udvarára, majd a már
ismert keskeny úton találta magát, aztán legnagyobb meglepetésére a saját
kertjében ébredt föl!

  Somerset később bejárta a környékbeli kórházakat. Az egyikben felfedezte
azt az orvost és nővért, akikre emlékezett, azok viszont állították, hogy
sohasem látták. Igaz, a kórház is másképpen nézett ki, mint eltűnése
napjaiban. Azonfelül kiderült, hogy utoljára húsz évvel korábban gyártották
azt a bizonyos kordbársony nadrágot, amit kölcsönkapott.

  Rodney Davies fizikus szerint teleportáció történt. Szerinte ugyanis
létezhet a természetben olyan erő, amely nagy néha képes más térbe vagy más
időbe elvinni embert, állatot, tárgyat (merthogy ez utóbbiak is el-eltűnnek
olykor). És mintha Einstein is sejtette volna valamilyen formában ezt, mivel
a miénktől eltérő téridő létezése nem ellenkezik a felfedezéseivel. Számos
kutató - különösen a fiatalabb nemzedék, amely eléggé nyitott a világra és a
legmeghökkentőbb esetben sem ejtené ki a száján, hogy lehetetlen - még azt
sem tartja kizártnak, hogy valamilyen, ma még ismeretlen energia behatására
az élőlények egyetlen pillanat alatt atomjaikra bomolhatnak, és azok az
atomok a téridő - vagy akár csak a tér - valamely másik pontján ismét
összeállnak.

  Az sem lehetetlen, hogy az eltűnők párhuzamos világba kerülnek át.
Ugyanis több jel mutat arra: nem csupán ez az egyetlen világ vagy tér
létezik, amelyben mi mozgunk (és valljuk be, amelyen kívül másfélét
jószerével el sem tudunk képzelni). Más tulajdonságú térből akár egy-kettő,
akár tucatnyi vagy még több lehetséges. Nagy vonalakban Davies, és mások is,
úgy képzelik el, hogy a kozmosz önmagában, mintegy "belül" is tovább
osztódik, más és más kozmoszokra. Tehát nem csupán lineáris univerzum van,
amelyben - mivel az végtelen - időtlen időkig utazhatnánk szupergyors
űrhajóval, mégsem jutnánk soha a végére. Efféle utazás a végtelen számú
"belső világegyetemben" is megtehető. Tehát a világ ilyen csavaros formában
is végtelen. Ugyanis a benne lévő végtelen világok száma is végtelen...

  Davies azt találta gyanúsnak, hogy Romulustól Somersetig gyakran kísérte
az eltűnést vihar és villámlás (bár nem csak ilyenről tudunk). Tehát
valamilyen mágnesesség, elektromos hatás, vagy más energia is közrejátszott
abban, hogy a természetben "hiba" keletkezett, és "összecsúsztak" a téridők
vagy a dimenziók. Még az is lehetséges, hogy igaza van.

  Attól azonban még messze vagyunk, hogy megfejthessük a titkot. De a
szórványosan előforduló jelenségek mindenképpen jelzik, hogy valami van a
"falon túl", az eltűnések körülményei azt sejtetik, hogy világunk korántsem
olyan egysíkú és egyszerű, amilyennek sokan hiszik. A rejtélyek és titkok
száma éppen olyan végtelen, mint a Világegyetem.

                                Nemere István

         (Forrás: Tvr-hét 1997/33., 34., 35. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.