Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

               ''A BERMUDA-HÁROMSZÖG

  Szinte  lehetetlen leírni a címbeli térségben észlelhető bonyolult
jelenséget ilyen kis terjedelemben. Itt legfeljebb arra van lehetőség, hogy
néhány eset ismertetése kapcsán foglalkozzunk a "háromszög" titkával.

  A több százezer négyzetkilométeres terület Florida, Kuba és a Bermuda-
szigetek között terül el, és már Kolumbusz első útján feltűnt a hajósoknak,
hogy különféle fényjelenségek, egyéb megmagyarázhatatlan dolgok észlelhetők
arrafelé. A következő századokban csak fokozódott a hatás; a háromszög
számos rejtélyes természeti (valóban természeti?) jelenséget produkált.
Ezeket a korabeli tudomány szintjén nem tudták megmagyarázni, és bizony be
kell látni, hogy a helyzet sok szempontból máig sem változott.
  Az utóbbi évszázadban a hajóeltűnések bizonyultak a legnyugtalanítóbbnak.
Számos jól dokumentált eset ismert. Az írásos feljegyzések szerint minden
évben eltűnt legalább egy, de inkább több hajó ezen a tengerrészen 1854-től
kezdve, méghozzá nem viharban, kalóztámadásban, hanem jó időben, minden
külső ok kizárásával.
  A Kotta 1866-ban, a Vieggo 1868-ban, a brit Atlanta iskolahajó 1880-ban
több mint háromszáz tagú legénységével (ebből 290 fő fiatal kadét volt)
veszett a hullámsírba anélkül, hogy segítséget kért volna. 1884-ben egy
olasz, 1902-ben egy chilei hajó előkerült később, de a legénység nélkül.

  A  múlt  században  egyébként  számos "kísértethajóra" bukkantak a
háromszögben, némelyik története bevonult a filmiparba is ("Mary Celeste").
Aztán 1918-ban már rádióval is felszerelt hajó tűnt el nyomtalanul. Az egyik
japán hajó legénysége tragikus és megmagyarázhatatlan eltűnése előtt zavaros
rádióüzenetben hívta fel a környéken tartózkodó többi hajó figyelmét
valamilyen ismeretlen eredetű, iszonyú veszélyre - 1925-ben!

  A felsorolást sokáig lehetne folytatni, kiegészítve azzal, hogy 1945-től
kezdve - amikor is a háromszög területén öt amerikai bombázónak veszett
nyoma - már nem csupán hajó, hanem a légteret átszelő repülőgép is el-
eltünedezett. És valamennyi érthetetlen módon, gyanús körülmények között.
Ráadásul  számos esetben nem találtak roncsot a sekély vízben, vagy
olajfoltot a felszinen. Ez pedig fizikai lehetetlenség, ugyanis a repülőgép
bármiképpen is kényszerül leszállásra a tengeren, törzse széttörik és az
üzemanyagtartály tartalma kiömlik. Mivel pedig a repülőbenzin könnyebb a
víznél, fenn kell maradnia a felszínen. Általában így jutnak a tragédiák
nyomára - a háromszögön kívül... Mert azon belül minden másképpen "működik".

  Sok hajóskapitány és pilóta panaszkodott már, hogy a háromszögben
megzavarodnak a mágneses műszerek. Emiatt eltévedhetnek, távolodhatnak a
céltól, letérhetnek a megszabott útvonaltól, és ebből adódóan katasztrófa is
bekövetkezhet. De mivel magyarázható az, hogy némelykor a radaron látott, a
szárazföldhöz közeledő repülőgép néhány percre, esetleg negyedórára eltűnik
ebből a fizikai világból, majd ismét felbukkan, és fedélzetén az órák éppen
annyi idővel maradtak el világunk órái mögött, amennyi ideig nem látszottak
a radaron? Sokan ebből arra gyanakodnak, hogy más térbe, más dimenzióba
csúsztak át, de szerencsésen visszakerültek (méghozzá úgy, hogy a résztvevők
az egészből semmit sem észleltek). Ennek alapján feltételezhető, hogy azok a
hajók és repülőgépek, amelyek végleg eltűnnek, talán éppen más dimenzióba
kerülve ott is maradtak.

  Továbbra is megfejthetetlen, miképpen kerülhet vissza egy-egy hajó úgy,
hogy csak a legénységének vész nyoma. A jelek szerint mindegyik furcsa
esemény  percek alatt zajlott le, senki sem védekezett, az eltűntek
abbahagyták, amit éppen csináltak (a tűzön tovább rotyogott az étel, égett a
szivar a hamutartó szélén, félig feltekert kötelek hevertek a fedélzeten),
és a hajóra érkező másik legénységnek nemegyszer olyan érzése volt, mintha
valaki egyszerűen "lesöpörte" volna a matrózokat a fedélzetről, az utasokkal
együtt. A magyarázatot mindmáig nem találták meg. Hozzá kell tenni, hogy a
Földön állítólag több ilyen pont, terület is található, de kétségtelen, hogy
mind közül a Bermuda-háromszög szerzett magának kétes világhírnevet.

  A megmagyarázhatatlan esetek pedig tovább folytatódnak. Ma is nyoma vész
hajóknak, furcsa balesetet élnek át a pilóták, és arrafelé mindenki tud
néhány,  könnyen  ellenőrizhető, a közelmúltban lejátszódott rejtélyes
katasztrófáról mesélni. Ezek igazi okát senki sem ismeri.

                                Nemere István
            (Forrás: Tvr-hét 1996/39. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.