Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

             ''AZ ÉGI SZIVAR "FIAT SZÜLT"

  A tizenkilencedik század második felében a világ különböző pontjain
aránylag gyakran láttak különös, égen repülő tárgyat. Szerencsére a korabeli
beszámolók egyre pontosabbak, és egyre többet tudhatunk meg ezekről az
ufókról. A korabeli feljegyzések szerint az egyik ilyen repülő testet a dél-
franciaországi Marseille fölött 1871. augusztus elsején este 22 óra 43
perckor pillantották meg, és 22 óra 52 percig mozdulatlanul "lógott" a város
fölött hatalmas fényt árasztva. Elképzelhető a lakosság félelme. Pánik
mégsem tört ki, talán mert a jelenség békésnek tűnt, és a látványtól az
emberek lába a földbe gyökerezett, hitetlenül bámultak az égre. A tárgy
kilencpercnyi várakozás után újra megmozdult, méltóságteljesen észak felé
úszott. Hét percig haladt így, majd 23 órakor végleg nyoma veszett.

  Négy héttel később Trouvelet francia csillagász egyik éjjel távcsövével
egész csoport ufót látott. A sokféle formájú szerkezet között akadt
háromszög és kör alakú is. A csillagásznak az volt a benyomása, hogy az
egyik szerkezet már nem a maga erejéből repül, mintha "sérült" volna,
minduntalan le akart zuhanni, és a többiek tartották fenn a levegőben -
érintés nélkül, valamely ismeretlen energiával.

  Safarik cseh csillagászprofesszor 1874. április 24-én különös dolgot vett
észre az égen, amiről később így írt: az a bizonyos azonosíthatatlan tárgy
"olyan furcsa jellegzetességgel bírt, hogy egyszerűen nem is tudom, mit
gondoljak róla. Vakítóan fehér volt, lassan szállt el a Hold korongja előtt,
de ettől függetlenül látható maradt, és még utána is láttam." Még abban az
évben a francia nyelvű "Année Scientifique" című francia szaklap is
megerősítette Safarik professzor állítását, feljegyezve, hogy az év során "a
Hold közelében számos fényes objektumot láttak repülni".

  Egyébként az elmúlt kétszáz évből többoldalnyi listára való adat van -
európai és észak-amerikai csillagászati szakirodalomban - az ismeretlen
eredetű, azonosítatlan repülő tárgyakról (miközben a magyar csillagászok
állítják, hogy csillagász még soha nem látott ufót!).

  A múlt század végén Dél-Franciaországban még többször is megjelentek
ufók. 1877 márciusában Vence lakói nézegethették egy egész órán keresztül a
városuk fölött lebegő, "rendkívüli alakú", ismeretlen tárgyat, amit az első
percben felhőnek hittek, aztán rájöttek, hogy az a valami fémesen csillog és
szabálytalan időközönként fény tör ki belőle. A szerkezet lassan haladt
észak felé. A bámészkodók közül többen is megjegyezték a tudósítóknak, hogy
tíz évvel korábban már láttak hasonló jelenséget.

  Ugyancsak 1877-ben, ősszel az angliai Wales lakói csodálhatták több
éjszakán keresztül azt a nyolc repülő objektumot, amely különböző alakzatba
tömörülve repdesett és csillogott a város fölött, "olyan benyomást keltve -
szól a korabeli krónika -, mintha a tengerparti területet ellenőriznék, és
dolguk végeztével el is szálltak a tenger irányába."

  Három évvel később Trecul, a Francia Akadémia tagja látott szivar alakú,
aranyszínben pompázó ufót. A szivarforma sokkal ritkább alakzat, mint a
korong (csészealj), de azért elég sokszor feltűnt az égen, és látnak ilyet
ma is. Trecul akadémikus azt is megállapította, hogy a tárgy furcsa módon
"fiat szült". Vagyis a nagy, szivar alakú testből idővel kisebb tárgy vált
ki, és átlós irányban elrepült, "miközben fehér csíkot hagyott maga után a
levegőben".  A  jelenséget  többen is látták, a leírások csak abban
különböznek, hogy a távozó kisebb test talán nem is csíkot, hanem - megint
csak a szemtanúkat idézve: - "fényes szikrák kévéjét" hagyta maga mögött...

                                Nemere István

            (Forrás: Tvr-hét 1996/14. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.