Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

              ''A BETELJESÜLT JÓSLAT

  A következő esetet, közvetlenül a megtörténte után számos korabeli
krónikás leírta. A francia történészek munkái tehát nem évtizedekkel az
események - a már ismert események! tudatában születtek, hanem még a
megtörténtük előtt.

  Aminthogy a különös itáliai jós Cosimo Ruggieri is tette. A dolog
1559-ben történt. Franciaország trónját a tizenöt éves II. Ferenc foglalta
el, de nyílt titok volt hogy a gyermek helyett anyja, Medici Katalin
uralkodik. A tipikus reneszánsz kori uralkodónő módszerei semmiben sem
különböztek a férfiakétól: méreggel, tőrrel és más módon tétette el láb alól
politikai ellenfeleit vagy vetélytársait. Az országot vallási ellentétek,
járványok tették nyugtalanná. A királyfi anyja szerette volna megtudni,
milyen jövő vár négy fiára.

  Cosimo Ruggieri hosszan készült a furcsa "bemutatóra", majd amikor úgy
érezte, már meg tudja jósolni mindannyiuk jövőjét, meghívta a királynőt a
"laboratóriumába", ahol - a kornak megfelelően sok egyéb varázslat mellett
alkímiával is foglalkozott. Az időpont tehát 1559 decembere. A jós Medici
Katalint tükör elé ültette, melyben - noha eléggé homályos volt - hamarosan
feltűnt első fia. A jós előre figyelmeztette a királynőt: minden megjelenő
alak annyi fordulatot tesz a tükörben ahány évig trónol.

  Az akkor uralkodó fiatal fiú, II. Ferenc csak egyetlen fordulatot tett a
döbbent királynő szeme előtt. Aztán a következő fia, Károly tizennégy
fordulattal jelzi, hogy a trónon mennyi ideig örülhet majd a koronának.
Ruggieri azt is jelzi, hogy Károlyt - uralkodása vége felé - ideges félelmek
fogják gyötörni. A harmadik fia, Henrik ugyan tizenöt évig fog uralkodni, de
életét nagy fájdalmak közepette fejezi be. A királynő ekkor már szinte
dermedten várja a legkisebb, szintén Ferencnek keresztelt fia sorsát. Ám
akkor újabb rettenetes dolog történik - az ő helyén a Katalin által oly
gyűlölt vetélytársak, a Bourbonok családjának egyik tagja jelenik meg...

  A királynő nagyon is vegyes érzelmekkel távozott a jóstól. Az eset híre -
mint bevezetőmben említettem - már ekkor kiszivárgott, és bekerült a
krónikákba.  Elképzelhetjük,  persze,  hogy a jós cirkuszi mutatványt
alkalmazott: a tükör valójában átlátszó volt, és mögötte jelentek meg az
előre felbérelt és betanított, a Medici gyerekekhez hasonló fiatalok... Igen
ám, de a jósnak akkor is ismernie kellett a jövőt!

  Ugyanis minden pontosan úgy történt, ahogyan a tükörben látott homalyos
alakok "megmondták". II. Ferenc csak egyszer fordult meg anyja előtt - és
lám, a következő évben meghalt. Öccse Károly követte (IX. Károly néven), és
ahogyan a jóslat szólt, tizennégy éven át uralkodott, majd élete végén
félelem és lelkiismeretfurdalás gyötörte, többek között az ártatlanok
kiontott vére miatt. (Szent Bertalan éjszakája.) A harmadik Medici fivér,
III. Henrik - szintén a jóslat szerint - tizenöt évig uralkodott, majd
merénylő gyilkolta meg. A negyedik fiú azért nem jelent meg a tükörben, mert
mielőtt mindez lezajlott, szárazbetegségben (tüdőbajban), fiatalon elhunyt,
és sohasem került trónra.

  A legfurcsább jóslatnak az bizonyult, hogy egy Bourboné lehet a trón.
Jogszerint ugyan valaha a Bourbonok következtek volna a trónöröklésben, de a
Medici családnak sok férfi tagja volt, ki gondolta volna, hogy harminc év
múlva a mégoly népes család is kihal, és csakugyan a Bourbonoké lesz a
francia trón? Katalin még megérte ezt is, mert a jóslat után harminc évvel
halt meg. Vajon hányszor jutott eszébe az a különös este Ruggieri uram
laboratóriumában?

                                Nemere István

            (Forrás: Tvr-hét 1993/49. szám)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.