Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

                ''A HALÁLOS VÍRUS

  Muriel Preston lelkileg összetörve ült a Víruskutató Intézet büféjében.
Vörös szeme közelmúltbeli sírásról tanúskodott, amelyet kolléganője is
észrevett.

 - Mia a baj? - kérdezte Éva, miközben leült Muriel mellé a kávéjával. -
Akarsz beszélgetni?

  Muriel nyelt egyet, és megköszörülte a torkát.

  - Tim tegnap este bejelentette, hogy válni akar - gyűrte össze a papír
zsebkendőjét -, valami apróságon összevesztünk, már nem is tudom, hogy min,
és  a  férjem  elmondta,  hogy  fél éve szerelmes valami lányba és
összeköltöznek. Annak a szemétnek még a betegágyán is máson jár az esze,
miközben én a lelkem kiteszem, hogy ellássam őt, meg a háztartást.

  - Biztos van valami megoldás - nyugtatta Éva, miközben bátorítóan
megszorította Muriel kezét.

  - Nem hiszem. Komolyan mondta. Csak azt nem tudom, hogy én mit fogok
csinálni. Öreg vagyok már az újrakezdéshez. És különben sem érdemeltem ezt -
Muriel szemei szikrázni kezdtek -, de azt megmondhatom, hogy ha már nem
lehet az enyém, akkor másé sem lesz!

  - Remélem, nem akarsz valami ostobaságot csinálni? - kérdezte Éva rosszat
sejtve.

  - Ostobaságot? Azt nem - mondta Muriel és oldalra pillantott. Éva követte
a tekintetét és megdermedt. A büfével szemben volt a kutatólaboratórium.

  Másnap délután Muriel, amikor mindenki hazament, legalábbis a laborból,
megállt az ajtó előtt. Elővette a kulcsát. Mint tudományos kutatónak,
mindenhová szabad bejárása volt. Belépett a laborba, és kinyitotta a
páncélszekrényt, amely halálos vírusokat tartalmazott. Az egyik rekeszből
kivett néhány fiolát és a zsebéből egy üreset. A fiolákból felszívott néhány
cseppet és az üresbe engedte. Egyetlen üveg tartalmán sem látszott meg, hogy
hiányozna belőle, és mégis néhány perc múlva Muriel már teli fiolát
szorongatott a kezében.

  Amikor hazaért, a férje elég rossz állapotban volt. Súlyos influenza
verte le a lábáról, már kezdtek kialakulni a szövődmények. Muriel elővette a
fiolát, és injekciós fecskendőbe szívta a tartalmát. Odalépett Timhez, és a
karjába szúrta a tűt. A maradékot saját magának adta be és sóhajtva leült.
Túl volt rajta.

  - Beszélnünk kell - mondta Tim, amikor felébredt.

  - Ugyan miről? - kérdezte Muriel egykedvűen. - Most már mindegy, nem
számít semmit.

  - De én gondolkoztam kettőnkről. És rájöttem, hogy mekkora hiba volt azt
hinnem, hogy rajtad kívül mást is szerethetek. Sikerült tisztáznom magamban,
hogy te vagy az a nő, akivel le akarom élni életem hátralevő részét.

  - Komolyan gondolod? - Muriel megdermedt.

  - Igen.

  - Úristen! Az előbb adtam be magunknak a halálos vírust. Két nap múlva
halottak leszünk.

  Muriel  kétségbeesetten  rohant  az intézet vezetőjéhez, és hangos
zokogástól fulladozva előadta a történteket. Az orvos elmosolyodott.

  - Egyetlen percig se aggódjon, Preston asszony. A kolléganője volt olyan
szíves tájékoztatni engem a kettejük között lezajlott beszélgetésről és
gyanújáról, ezért hát megtettük a szükséges óvintézkedést.

  - Miféle óvintézkedést? - kérdezte Muriel.

  - Magát meg akartuk menteni attól, hogy gyilkosságot kövessen el,
magunkat pedig attól, hogy elveszítsük legjobb kutatóorvosunkat. Mivel
sejteni lehetett, hogy mire készül, elszállítottuk a vírusokat, és Éva
felkereste a férjét, hogy megmondja neki maga mennyire szereti. És ahogy
látom, sikerült mindent rendesen elintézni.

  - De akkor mi volt a fiolákban?

  - Vitaminkészítmények, amitől a férje gyorsabban felépül, ön pedig
folytathatja a munkáját, mintha mi sem történt volna.

                                Budai András
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.