Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

               ''KÜLÖNLEGES VONZERŐ

  A szenátor autója befordult a sarkon. Az út két oldalán már hatalmas
tömeg gyűlt össze. Fiatalok, öregek és gyerekek integettek virágcsokorral,
választási  reklámkendővel.  Amerre  a szem ellátott, lelkes polgárok
tolongtak, hogy népszerű szenátorukat üdvözölhessék.

  Norma Lang készenlétbe helyezte a fényképezőgépét, és az út túloldalán
tolongó tömeget figyelte a szikrázó napsütésben.

  A nagy, nyitott autó lassan közeledett. A megnyerő külsejű, fiatal
szenátor felállt, széles, szívélyes mosollyal visszaintegetett az éljenző
tömegnek. Hatalmas virágcsokrot emelt föl az ülésről, és választói közé
szórta. Ebben az emelkedett hangulatban ért a szenátor és kísérete Norma
Lang látószögébe. A riporternőt azonban sem a szenátor, sem a hangulat nem
érdekelte igazán, a szemközti oldalt pásztázta fényképezőgépével; érdekes
arcokat keresett készülő fotóalbumához.

  Ebben  a  pillanatban valami rendkívüli dolog történt. A szenátor
megtántorodott, fájdalmas arccal a nyakához kapott, és az autó hátsó ülésére
zuhant.  Felesége velőtrázó sikoltása szinte késként hasított bele a
délutáni,  napfényes  levegőbe. Az autók csikorogva megálltak, néhány
másodperces tétovázás után a biztonságiak nekiláttak, hogy lezárják a
környéket. A tömegben futótűzként terjedt a hír: a szenátort lelőtték.

                  * * *

  - Norma, Norma! Ugye megvan? - Bill Adams rohant izgatottan a lányhoz. -
Ennek meg kell lennie! Láttam, hogy fényképeztél... Óriási lesz! A legjobb
szögben álltál!...

  Norma lángvörösen, dadogva vallotta be, hogy sajnos nem a szenátort
fényképezte.  Találomra  kattintgatott.  Könnyes  szemmel  tűrte  Bill
dühkitörését az elmaradt szenzáció miatt.

                  * * *

  A férfi leengedte a karját, és hátrálni kezdett. Nem fordult meg. Mintha
csak egyszerűen hagyná, hogy a tolongók kiszorítsák, lassan hátrahúzódott.
Kezében még mindig ott volt a színes reklámkendő, amellyel az imént a
szenátornak integetett. Egészen a kapualjig hátrált. Ott aztán megfordult,
átsietett a szűk lépcsőházon, és a hátsó ajtón át kilépett a másik utcára.
Közben  ügyesen  lecsavarta  a  hangtompítót  a reklámkendőbe rejtett
pisztolyról,  és bőrdzsekije zsebébe csúsztatta. Nyugodt volt. Minden
tökéletesen ment, már csak meg kellett lapulnia rövid ideig, aztán felveszi
a pénz másik felét, és "nyugalomba vonul". Nem találhatnak rá! A papírjai
tökéletesek, a plasztikai sebész pedig remekelt...

                  * * *

  Másnap este csöngettek lakása ajtaján: Olyan nyugodtan ment ajtót nyitni,
mintha nem is a szenátor gyilkosa lett volna, hanem legalábbis lelkész a
helyi plébánián.

  Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor a félig nyitott ajtót durván
betaszították, és a berontó nyomozók pisztolyt szegeztek rá. Hol követhette
el a hibát? - futott végig az agyán. A papírjai rendben vannak, hiszen
büntetlen,  magányosan  élő  unokaöccse  "helyébe  lépett", amikor az
vonatszerencsétlenségben meghalt. Az arca átalakítása nem okozott nagy
gondot a sebésznek, hiszen eredetileg is hasonlított az unokaöccsére...
Megbízói nem ismerték személyesen. Mi történhetett hát? Agyában lázasan
követték egymást a gondolatok, de a megoldásra csak a kapitányságon derült
fény.

  - Önt a szenátor úr meggyilkolásával gyanúsítjuk - kezdte az idősebbik
nyomozó, miközben a dossziéból géppapír nagyságú fotókat tett elé.

  A képek láttán a férfi azonnal tudta, kár tagadnia. A fotósorozaton
tökéletesen  látszott,  ahogy  virággal  és  reklámkendővel integet a
szenátornak, majd kissé előredőlve, felemelt karral ráirányítja "színes
kendőjét" a szenátorra, és összeszűkült szemmel lő... A lövés pillanatában a
kendőt föllebbentette a szél, és az erősen felnagyított képen jól látható a
hangtompítóval fölszerelt Magnum...

                  * * *

  Norma Lang azonosította a férfit, és éppen aláírta a vallomását, amikor a
nyomozó megkérdezte:

  - Mondja, hogyan tudta éppen a gyilkost kiválasztani a tömegből?

  - Csak találomra fotózgattam, de ez a férfi azonnal feltűnt. Valami
különleges vonzereje van... Nem gondolja?

                                   Sz. Zs.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.