Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

               ''MIRE JÓ AZ ORIGAMI?

  Már csak a gólya lába maradt hátra. Susan a nagy igyekezettől a nyelve
hegyét is kidugta. Nem vette észre a szobájába osonó árnyat. Éppen elkészült
a madárral, amikor valaki émelyítő szagú gézdarabot szorított orrára-
szájára. Kábultan borult az asztalra a sok szépen hajtogatott papírmadár
közé.

                  * * *

  Ócska díványon feküdt, összekötözött kézzel. Dohos kis szobában volt,
kettesben az álarcos férfval.

  - De értse meg, ez tévedés! - győzködte sírva az elrablóját. - A
szüleimnek nincs pénze! Szegények vagyunk...

  - Ne bosszants fel! - mordult rá a férfi őrülten villogó szemmel. - Te
Susan Derek vagy, tizennégy éves, az apád híres vállalkozó.

  - De az apám tönkrement, egy éve nincs egyetlen fillérünk sem...

  - Hazudsz!

  - Nem! Hiszen amikor elrabolt, emlékszik, akkor is éppen papírlapot
hajtogattam! A többi játékomat már eladtuk...

  Az emberrabló dühösen járkált, aztán levetette magát a fal mellett álló
öreg hokedlire, amely az ágyon kívül a szoba egyetlen berendezését alkotta.

  - Gondolkodnom kell...

  Pisztolyát  a  térdére  fektette,  a keze ügyében tartotta. Susan
bátortalanul mondta:

  - Kérem, uram! Vegye le a köteleket, nagyon fáj már a kezem.

  Az álarcos morgott valamit, aztán felállt, és az ágyhoz lépve kioldotta a
csomót. Durván visszalökte a felülni akaró lányt.

  - Ne ugrálj, mert megjárod! - Ráfogta a  pisztolyt. - Ha szökni
próbálsz...

  - Nem próbálok. Kérem, nagyon szomjas vagyok. Hozna egy kis vizet?

  - Hozok, te nyavalyás, úgyis telefonálnom kell a drágalátos apádnak...

  Mire az emberrabló visszatért a szűk kis szobába, már két kismadár ült
Susan mellett az ágyon. Éppen a harmadikat hajtogatta.

  - Hát te? Mi a fenét csinálsz? - kérdezte durván a férfi. A poharat a
lány kezébe adta, aztán levetette magát a hokedlire. A pisztolyt a kezében
tartotta.

  - A sarokban találtam csomagolópapírt. - Másra úgyse kell.

  - Az agyamra mész ezzel a hajtogatással - vakkantott az álarcos.

  - Hogy is hívják?.:.

  - Origami.

  - Az. Hülye játék, semmi értelme... Ide figyelj, megmondtam az apádnak,
hogy este tízig fizethet! Ha nem teszi, elvágom a torkodat.

  Felugrott a hokedliról, és az ajtóhoz lépett.

  - Még van öt órája. Imádkozz, hogy fizessen!

  Susan meredten nézte az ajtót.

  Úgy sejtette, már letelt az öt óra. És az apja nem tud fizetni...

  Kipattant az ajtó, berontott az álarcos, a pisztollyal hadonászott.

  - Már csak negyedórád van...

  Izgatottan járkált fel-alá, aztán újból levetette magát a fal mellett
álló hokedlire.

  A hokedli két, fal felé eső lába papírként omlott össze, a férfi hanyatt
esett, a tarkója hatalmas lendülettel ütödött a falba. Susan villámgyorsan
lehajolt, kikapta az ágy alól a hokedli egyik lábát, és fejbe vágta az amúgy
is kábult emberrablót. Felkapta az elejtett pisztolyt.

  - Nem is olyan hülye játék, igaz? - kiáltotta, nevetve-zokogva a
megkönnyebbüléstől. - Origami! Jól teszed, ha megtanulod a nevét, te szemét!
A börtönben bőven lesz időd hajtogatni!

                                T. Z. Sabatin
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.