Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

               ''GIACOMO BOSSZÚJA

  A kis szicíliai falu lakosságának nagy része munkanélküliként tengette az
életét. A kopár hegyek között nem lehetett megélni a föld túrásából.
Legtöbben a Don Pedro által megrendelt alkalmi munkából éltek. Többnyire
ismeretlen tartalmú csomagot kellett elszállítaniuk titokzatos egyéneknek.
És ha valamelyikük nem teljesítette pontosan a megrendelést, könnyen a föld
alatt találhatta magát.

  Így járt Giacomo is a múlt héten. Mindenki sejtette, hogy miért halt meg.
De senki nem beszélt.

  A kis falu főterén lévő trattoriában nyolc férfi iszogatott. Későre járt
az idő, de ők ráértek. A vendéglős is velük tartott, hiszen ivócimborájuk
volt. Mindenki sejtette a faluban, hogy Lorenzo szokta elvégezni a piszkos
munkát, és valószínűleg most is ő lehetett a hóhér.

  - Én senkitől nem félek - dicskedett cimboráinak a kapatos Lorenzo.

  - Istentől sem félsz? - kérdezte a naiv Giorgio.

  - Nem én - nevetett nagyot Lorenzo. - Nem félek senkitől.

  - A halottaktól sem? - csuklott Marco.

  - Nem bizony - erősködött.

  - Bizonyítsd be! - ütött Lorenzo vállára a vendéglős.

  - Jó, de hogyan?

  - Menjünk ki éjfélkor a temetőbe! - nézett rá hamiskásan Marco.

  - És húzd ki a fejfát Giacomo sírjából!

  - Az is valami? - nézett kürül borgőzös fejjel, Lorenzo. - Menynyi is az
idő? Úgy látom, indulhatunk!

  Már a temető közelében járt, amikor Giorgio elbúcsúzott tőlük:

  - Én ilyen istenkáromló halottgyalázásban nem veszek részt.

  - Tűnjenek a gyávák! - kiáltott utána fitymálóan Lorenzo.

  A holdfényben hamar megtalálták a friss sírt.

  A fejfa meglehetősen szerény kivitelű volt. Látszott, hogy csak a
legolcsóbbra tellett az elhunyt családjának. A fejfa emellett igen alacsony
volt. Lorenzónak teljesen le kellett hajolnia, hogy ki tudja húzni a
földből.

  - Nézzétek! - fordult körbe, magasan a feje fölé tartva Giacomo fejfáját.
- Kihúztam a földből, és itt állok sértetlenül. Okuljatok, gyáva, babonás
népség!

  A többiek hevesen megtapsolták, elfeledkezve arról, hol vannak.

  - Most pedig visszateszem a helyére - kurjantotta Lorenzo.

  A friss földbe szinte belecsúszott a fejfa a férfi hatalmas erejének
nyomására.

  - Giacomo, eressz el! - visította Lorenzo. - Bocsáss meg!

  Ez volt az utolsó szava, és holtan csuklott össze. Az élettelen test a
fejfára borult.

  - Meneküljünk! - kiáltotta a vendéglős.

  A többieknek sem kellett több, a nyomába eredtek.

                  * * *

  Felügyelő  úr, azt hiszem lezárhatjuk a Giacomo Betteloni-ügyet -
jelentette Roberto Dezorzi nyomozó, belépve az irodába. - Megvan a gyilkos,
és el is nyerte méltó büntetését.

  - Egy szót sem értek. Ki volt a gyilkos?

  - Lorenzo Arnoli volt a gyilkos, de már ő is halott.

  - Vendetta?

  - Szó sincs róla. Egyik éjjel Arnoli fogadásból kiment a haverjaival a
temetőbe. Kihúzta Betteloni fejfáját a sírból. A fejfa visszahelyezése után
azonban ijedtében szörnyethalt.

  - Szörnyethalt?

  - Igen, felügyelő úr. Ahogy lehajolt, a fejfával a földbe szögezte a
kabátja elejét. Aszerencsétlen flótás ijedtében azt hitte, Betteloni, az
áldozata húzza a nyakánál fogva, hogy levigye magával a sírba...

                               Nick J. Fuller
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.