Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

               ''HOL VOLT ATLANTISZ?

  Ez már egy nagyon sokszor vitatott kérdés. Talán nincs is a Földön olyan
ember,  aki  ne  halott  volna az elsüllyedt kontinensről, hiszen a
civilizációtól teljesen elszigetelten élő törzseknél is él valamilyen
formában a titokzatos Atlantisz legendája. És mivel tudjuk, hogy minden
legendának van egy valóságos alapja, feltételezhetjük, hogy itt sem más a
helyzet. Atlantisz létezett: ez tény. A kérdés csak az, hogy hol és mikor?
Már  rengeteg teória és feltételezés látott napvilágot jelen témával
kapcsolatban. A legelterjedtebb talán az a hipotézis, mely szerint Atlantisz
az Atlanti-óceánban volt, Amerika és Európa között. E mellett több érv is
felsorakoztatható.  Például  az,  hogy  különböző szavak kísértetiesen
hasonlítanak egymásra olyan nyelvekből, amelyeknek a történelem jelenlegi
álláspontja szerint egymástól teljesen elszigetelten kellett volna élniük.

  Az említett nyelveket beszélő népek Amerikában, Európában és Afrika
északi részén élnek, vagy éltek. Tehát valami összeköttetés kellett, hogy
legyen közöttük. A probléma azonban azonnal feloldódna, ha be tudnánk
bizonyítani Atlantisz egykori létét. Ekkor ugyanis már feltételezhetnénk,
hogy egy központi (s minden valószínűség szerint nagyon fejlett) kontinens
népe nagy kihatással volt a környező földrészekre, s ezáltal megváltoztatta,
befolyásolta azok kultúráját, s egyben nyelvét is. Ezzel meg is lenne a
hiányzó láncszem. Természetesen csak akkor, ha az atlantisziak ténylegesen
sokkal fejlettebb technológiával rendelkeztek, mint abban az időben a többi
nép. Ennek bizonyításában a fennmaradt legendák segíthetnek. Már régóta azt
mesélik, hogy az elsüllyedt kontinensen a "könyvtárakban" nem könyvek
voltak, hanem különböző kristályok, amelyekben benne volt az adott könyv
teljes tartalma.

  Ez a kristályban való információtárolás megjelenik a Bibliában is. Itt is
észrevehető  egy  összefüggés. Lehet, hogy a Biblia kezdeti szakasza
Atlantiszon  játszódott?  Lehet, hogy az Éden nem csupán a képzelet
szüleménye, hanem valóságos hely volt a valamikori Atlantiszon? A jelek
szerint igen. Csak valamilyen természeti katasztrófa során el kellett
menekülnie az embereknek onnan. Ezt pedig később Istennek tulajdonították,
azt hitték, hogy ez egy büntetés bűneikért. Ám most térjünk vissza a
kristályokra. Ezek a mondák akkor ütötték fel a fejüket a köztudatban,
amikor még a számítástechnika csak gyerekcipőben járt. Tehát nem lehet
utólagos belemagyarázásról beszélni. Ezt azért írom le, mert jelenleg ilyen
kristályokkal kísérleteznek, mint információtároló, s minden valószínűség
szerint ezek fogják leváltani a CD-ket egy-két év múlva.

  De vajon ezt honnan tudhatták akkor, ha csak tényleg nem létezett
Atlantisz, s a fejlett tecnológiája. Ezzel tehát beláthattuk, hogy nagyon
nagy esélye van annak, hogy valamikor létezett Atlantisz, csak valamilyen
természeti katasztrófa során elsüllyedt. Ám mi van akkor, ha ez mégsem így
történt? Mi van akkor, ha Atlantisz egyáltalán nem is süllyedt el? Hiszen
többszöri kutatások során sem találtak semmi olyat a tengerben, mely
egyértelműen bizonyította volna létét. Ám az előbbi gondolatsorok éppen
ennek az ellenkezőjére utaltak. A paradoxon feloldható. Lehet, hogy azért
nem találtunk eddig semmit, mert egyszerűen nem ott kerestük, ahol kellett
volna. Tekintsünk egy kicsit délebbre az eredeti helyszíntől. Sőt, sokkal
délebbre. Egészen le a sarkkörökig. Itt terül el a hatalmas területtel
rendelkező Antarktisz. Az egyetlen probléma csak az, hogy itt nagyon hideg
van, s a felszínét vastag jégtakaró borítja. Ezért tehát nem is emlékeztet
egy zöldellő tájra, mint ahogy eddig Atlantiszt elképzeltük. Ez azonban nem
volt mindig így. Úgy körülbelül hatvanhat millió éve teljesen más látvány
tárulhatott volna az arra járók szeme elé. A dinoszauruszok kihalását
megelőzően majdnemhogy trópusi őserdők borították.

  Ez most már tényként kezelhető. Egyes vállalkozó kedvű kutatók ugyanis
egy  kacsacsőrű  dinoszaurusz csontvázára bukkantak Vega szigetén, az
Antarktisz egyik félszigetétől nem messze. Ilyen csontvázat már találtak
Dél-Amerikában is, tehát ez az egyed is onnan vándorolhatott át. Ebből nem
csak arra következtethetünk, hogy az Antarktisz összeköttetésben állt
Amerikával, hanem arra is. hogy felszínét valamikor dús növényzet borította,
máskülönben nem juthatott volna ilyen messzire ez a kizárólag növényekkel
táplálkozó dinoszurusz-fajta. Egyes feltételezések szerint az Antarktisz
összeköttetésben állt Afrikával és Ausztráliával is különböző földnyelveken
keresztül, s az erszényesek is innen vándoroltak át Ausztráliába. Hogy mitől
változott meg a kontinenes klímája ilyen drasztikusan? Lehet, hogy több
millió éve becsapódott egy meteor, a felszálló porfelhő miatt kihaltak egyes
állatfajok, ám a Föld pályája is módosult az ütközést követően, s a hajdan
meleg Atlantiszból a hideg Antarktisz lett...

                              Fillér Ferenc/TFM
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.