Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

              ''PÁRHUZAMOS UNIVERZUMOK

  Szóval,  az előbb ott hagytuk abba, hogy a fekete lyukak óriási
gravitációs mezejükből kifolyólag képesek egy téridő-nyilást létrehozni az
ősrobbanás során létrejött anyag- és antianyagvilág között. Az anyag és
antianyag találkozásakor fotonokat hoznak létre, s így tulajdonképpen
megsemmisítik  egymást.  Az  a  lényeg  a  dologban, hogy az eddigi
gondolatsorozat által felállított teória szerint az antianyagvilágban a
miénkkel  fordított irányba telik az idő, így aztán ebből logikusan
következik, hogy az antianyagvilág már az ősrobbanás előtt is létezett, és
csakis előtte. Legalábbis a mi lineáris időfelfogásunk szerint. Ha azonban
feltételezzük, hogy a fekete lyukak kapcsolatot létesítenek a két világ
között, akkor azt is feltételeznünk kell, hogy a nagy gravitációs mező az
időt is képes hajlítani, nem csak a teret.

  Máshogy ugyanis nem elképzelhető a dolog. Ez azonban még így sem
elfogadható. Legalábbis a tudomány mai állása szerint. Létezik ugyanis egy
ok-okozati  törvény,  mellyel  minden időutazással foglalkozó egyénnek
kellőképpen meggyűlt már a baja. Ennek köszönhetően ugyanis állandóan
paradoxonok  jönnek  ki, melyeket nem lehet feloldani. Példának okán
tételezzük fel, hogy valaki megunta az életét, s öngyilkos akar lenni, de
teljesen  fájdalommentesen. Ez a képzeletbeli személy rendelkezik egy
időgéppel,  s  elhatározza,  hogy visszautazik mondjuk ötven évet, s
meggyilkolja a szüleit, mielőtt ő maga egyáltalán megszülethetne. Na, a
paradoxon itt kezdődik. Ha ugyanis meg sem születik, akkor nem is mehet
vissza az időben, hogy megölje elődeit. Ennek okán tehát nem is ölheti meg
őket. Ebből eredően azonban a mai tudomány teljesen kizárja az időutazás
lehetőségét.

  Ez egy teljesen rossz felfogás, hiszen egyrészt állandóan utazunk az
időben (előre) (ezzel az álláspont meg is van döntve), másrészt pedig soha
nem zárhatjuk ki semminek az esélyét (jelen esetben a múltba való utazását).
Most pedig a következő pár sorban minden bizonnyal meg fog dőlni az utóbbi
teória is. Az időutazás ugyanis lehetséges a múltba, így például az
ősrobbanás  előtti időbe is (magyarul az antianyagvilágba). Ha abban
megváltoztatunk valamit, akkor az nincs kihatással a mi világunkra, a
jelenünkre. Ott ugyanis, mint az már az előbbiekben is olvasható volt, az
idő a mi univerzumukban megfigyelthez képest ellentétes irányban halad. Az
ok-okozati  törvény itt már nem szabhatna korlátokat, attól teljesen
függetlenül játszódna le a folyamat. Bár megváltozna az antianyagvilág
jövője, ez nem ütközne egyetlenegy fizikai törvénnyel sem. Van egy másik
lehetséges hely is, illetve idő, ahova eljutva a múltba utazunk. Ez pedig
egy párhuzamos univerzum lehetne.

  A párhuzamos univerzumokban az eddig felmerült teóriák szerint teljesen
azonos eseménysorozat játszódik le, mint a miénkben, egészen addig a pontig,
míg át nem lépünk oda. Ezzel már befolyásoljuk a történéseket, így tehát a
párhuzamos  univerzum  meg  fog  változni  a  miénkhez  képest.  Ott
megváltoztathatjuk a múltat anélkül, hogy az a mi világunk jelenére, vagy
jövőjére bárminemű kihatással lehetne. De hol is vannak ezek a párhuzamos
univerzumok? Véleményem szerint ezek a párhuzamos univerzumok nem helyileg
különböznek a miénktől, hanem az időben helyezkednek el máshol, ám velünk
azonos térben. Magyarul azt állítom, hogy ezek a párhuzamos univerzumok már
előttünk is léteztek. Természetesen ezekre is igaz volt az összehúzódási-
tágulási periodikusság törvényszerűsége. Tehát már nagyon sok univerzum
létezett a miénk előtt, ám ezek összeszűkültek egy nulldimenziós térben.
Ezek szerint ezekbe lehetséges lenne visszautazni. Ugyanis az ottani
cselekedeteink már nincsenek kihatással a jelenünkre.

  A  nulldimenzió  ugyanis  struktúra  nélküli,  így  nem  is lehet
megváltoztatni. Tehát az ok-okozati törvény itt sem lép életbe, mivel
teljesen mindegy, mi történt az előtt, az újabb ősrobbanás mindig azonos
kimenetelű lesz. Így azonban feltételeznünk kell, hogy minden dolog, minden
történés előre meg van szabva. Ez elég érdekes, hiszen az ember ezek szerint
nem rendelkezik szabad akarattal.

                              Fillér Ferenc/TFM
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.