Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

      ''A MARS BOLYGÓ ÉS AZ UFO-K ÚJABB TITKAI LEPLEZŐDTEK LEď0
         (A magyar UFO-kutatás legújabb eredményei)

     
'
'- Részletek Oláh András UFO-kutató feljegyzéseiből -ď0 Ebben a cikkben Oláh András magyar UFO-kutató 7 éves kutatási munkájának néhány fontos eredménye kerül bemutatásra. Kutatásai szerint az UFO kérdés már nem létezik, hiszen a marsi piramisok léte önmagában is elegendő a találgatások lezárására. De vannak ott kőarcok, Inka város, mesterséges csatornák, szondanémító, de lefotózott UFO-k is. Az UFO kérdést azért csinálják, hogy az emberiség valódi múltja továbbra is titok maradjon. Az emberi butaság, avagy a tudatlanság kamatozó vagyon, melyet egyes körök szívesen ki is használnak. Azt mondják a Földön nincs igazság. Az INTERNET térhódítása viszont lehetőséget ad arra, hogy az IGAZSÁG váltsa fel az eddig fennálló I-GAZSÁGOT, azaz Isteni GAZSÁGOT. Bár a cikk tele van szenzációkkal, célom nem a szenzációkeltés, csak a tájékoztatás. ''Magyarok jártak a Marson!ď0
'
'*ď0 A Mars bolygó feltünő jellegzetessége a négy nagy hegy (OLYMPUS, ASCRAEUS, PAVONIS, ARSIA). ''*ď0 A hegyek háromszög alakban helyezkednek el. Az elhelyezés mesterséges (Földes Attila, Hungary. Kutatásai alapján a NASA a Pavonison átmenő marsi egyenlítőt 10 km-rel feljebb helyezte. Az equator most már a hegy közepén van). ''*ď0 Az építés valószínűleg antigravitációs technológiával történt. ''*ď0 A felhasznált kőzet a Coprates (Kap rátesz, Kúpra tesz) szakadékvölgyből származik. ''*ď0 A hegyeken arcok vannak kialakítva, melyek bizonyos fényviszonyoknál jól láthatók (Mariner 9). ''A Marson lévő hegyeken (mesterséges "vulkánokon") arcok vannak!ď0
'
'Az ASCRAEUS mons képe egy OROSZLÁN.ď0 ''Az OROSZLÁN pozitív és negatív képeiď0
'
'Oroszlán Három napkeleti bölcsď0 ''OROSZLÁN oldalnézeti képeiď0
A '
'Kísértésď0 és ''A Szent Családď0 ''Éva és a Sátánď0, ''Atya, Anya, Fiúď0 ''Az OROSZLÁN egy geometrikus kompozícióď0
'
'A KÖR A TEREMTÉS, A HAROMSZÖG AZ ISTENSÉG ŐSI JELKÉPEI A képet a SZEMek URalják.ď0
'
'<- Hatalmas kőszobrok Szuggesztív szemekkel, emberi tekintettel néz a Marsról a nagy Vörös Oroszlánď0
'
'Az Ascraeus mellett található "természeti képződmény". Egy földi nő, egy szürke humanoid vállára hajtja fejét. Micsoda véletlenek, s micsoda fantáziám van.?ď0 Az ''oroszlánď0 a Katolikus Egyház szerint Jézus jelképe, a történelem szerint a magyarság ősi jelképe. Ezt egy írás is bizonyítja a Marson lévő hatalmas kőtáblán, ahol sumér (magyar) rovásírással ez olvasható: MA-JA (magyar). Elég régi lehet ez az írás és "furcsa", hogy ma is elolvasható a magyar rovásírással. Az ASCRAEUS viszont egy anagramma, mely az elnevezők kis játéka, mely annak a pillanatnak a döbbenetét tartalmazza, amikor az elnevezők meglátták az ember által elvileg még nem ismert és látogatott bolygó felszínén az ősi magyar szimbólumot, az oroszlánt (''Oroszlánď0 sumérul: ''MAGARď0U). A Byblosban készített BIBLIÁT a papok írták PAPI ROSTRA, PAPIRUSZRA, azaz PAPIROSRA. A kumráni tekercsek elődje az X-Biblia ''MAGYARď0 nyelven íródott. A Marson lévő kőarc egy SZFINX, ORROS LÁNY, azaz OROSZLÁN, ugyanis az apródfrizurás emberi fej orra helyén egy OROSZLÁN fej van. Azért olyan szélesek az orrlyukai, mert azok tulajdonképpen az OROSZLÁN szemei. ''ORROS LÁNY, azaz OROSZLÁNď0
'
'Francis Jenkins a MARS-ról érkező rádiójeleket 1930-ban fényképészeti filmre rögzítette, ahol is egy ARC durva körvonalai bontakoztak ki.ď0 ''A Pavonis mons látképe 180º-os fordításbanď0
'
'ÉVA, MAJOM ÁDÁMď0 ''Az összefoglaló a művulkánok képeirőlď0
'
'A képek eredeti Mars fotó alapján készültek. Egy kis homokot távolított el a PC-m a hegyekről. Ez minden. Az Arsia egy fél gyermekarc, az Ascraeus egy oroszlán, Az Olympuson Dávid feje, majd Éva, előtte az elődje és Adám. Éva meg EVÉ az almát, Ádám (ADOM) nevet adott a dolgoknak.ď0 ''A marsi hegyek, teljes üzenete. Dávid az Olympusonď0
A KOMPOZÍCIÓ MEGFEJTÉSE: '
'A KERESZTÉNY IDŐSZÁMÍTÁS 2000-IK ÉVÉBEN VISSZAJÖVÜNK.ď0 A HEGYARCOK (archegyek) ÜZENETÉT a Marson a keresz- ténység térhódításakor készí- tettük, vagy előre láttuk, hogy mi fog a Földön történ- ni. (Maják, sumérok, magya- rok). (A magyar nyelv nyomai a Marson is fellelhetők. Egy kőtáblán a MAJA felirat ol- vasható.) "A magyar név me- gint szép lesz, méltó régi nagy híréhez..." (Petőfi Sándor) A művulkánok között látható BIBLIS PATERA magyarul Bibliai Atya: MÓZES, azaz SZEM O, ahol az O képírásban olvasva ÚR jelentésű. SZEM-ÚR, azaz SUMÉR a jelentés, mely a mai idők emberének szóló vegyes, emlékeztető üzenet, hisz a SUMÉREK idejében a sumérek nem is sumérnek hívták magukat, hanem KUH-MAG- AR népnek. E szó jelentése: Nagy hatalmas nemzet volt. Nostradamus jóslatai, a különböző világvége jóslatok, a Messiásváró legendák, (pl. a székelyek a Tejútrendszeren keresztül érkező SABA [ŐS ABA, azaz ősapa] királyt várják), mind azt támasztják alá, hogy jön a 8. Úr Ős, aki egy szebb, jobb világot hozhat az emberiség reményei szerint. Persze a messiásváráshoz tudni kell, hogy ki az a Messiás. A Messiás (másuja égho, azaz napmásító) Plessa Elek nyelvész- professzor szerint az, aki faját időmentes űrutazással egy más bolygóra telepíti, menekülve egy galaktikus katasztrófa elől. Aki anélkül hagyja el a napját, hogy indoka lenne rá, az elköveti az űrhagyati, (bibliai: eredeti, eredendő) bűnt, melyet a magyar ember NEM KÖVETETT el. Meg lehet nyugodni. Az ember nem eredendően bűnös. A mongol faj Napja például felrobbant, s így jogos volt a Földre jövetelük. ''Újabb meglepetések a hegyek neveibenď0 Az Amerikai Geológiai Kutatóintézet nevezte el a Mars "vulkánjait". Az elnevezés során eddig nem értelmezett nevek születtek. Kiderült azonban, hogy a nevek egy eddig titkolt olyan tudásról árulkodnak, melyre most fény derül. A hegyek nevei anagrammák. Az anagramma: egy szó betüiből keveréssel képzett új szó. Alkalmas arra, hogy elrejtsen valódi neveket, fogalmakat. Írók szivesen használják álneveik megalkotásánál. Az oroszlános hegy anagrammája:
ASCRAEUS, SACRE USA. Az apostolok száma: '
'12 (XII).ď0 Jézus monogrammja: ''I. N.ď0 (Iesus Nasareti). ''Véletlenül a többi hegy neve is rejtett fogalom (latin nyelvü anagramma)ď0 ┌───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │EREDETI NÉV│DEKODOLT NÉV│ JELENTÉS │ ├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ ASCRAEUS │ SACRE USA │ SZENT USA │ │ │ │ A vallási motívumok felismerésének bizonyítéka│ ├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ PAVONIS │ NOVI PAS │ ÚJ LÉPÉS │ │ │ │ A Mars megismerése átütő erejű lépés │ ├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ ARSIA │ SARAI │ ABRAM FELESÉGE │ │ │ │ A Sári │ ├───────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ OLYMPUS │ YMPULSO │ TEREMTŐ │ │ │ │ Akik ezt az üzenetet hagyták teremtők voltak │ └───────────┴────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Elnevezők: M. H. Carr, R. S. Sanders. L. A. Sanderblom (MARS! Hungary !=l=L) Elnevező szervezetek: US Geological Survey & California Inst. of Technology ''További érdekes mozaikokď0 ''*ď0 Egyiptomi, perui ősi feliratok magyarul olvashatók. Magyarul beszélő ufonauták jelentkeztek. ''*ď0 A Kheops piramis földi neve MARS volt. A PIRAMIS szó eredeti jelentése: APA IRAMA SZO, azaz az első embert a Földre hozó Pál-ősű Elek írását tartalmazó építmény neve volt. A piramis oldalán lévő fehér csiszolt kőlapokon lévő vésetekkel, melyek több tonna arannyal voltak kitöltve, fel volt tüntetve az emberiség űrbéli eredete. E véseteket KHUFU fáraó átíratta, majd a katolikus egyház a piramisok tövében mészégető kemencékben pusztította el valódi múltunk döntő emlékét. Az írás nélküli lapokat az itt égetett mésszel együtt Kairó (Kőíró) város építésére használták fel. ''*ď0 Az Irokézek (indián) is magyarok voltak. IRÓ KÉZ. A Nagy Manitu-t úgy hívták, hogy ég felé fordulva széttárt és felemelt karral álltak, tollakkal feldíszítve. A toll jelentése MADÁR, azaz madar, MAGYAR. A kar felemelésével a kar hangsúlyozottá válik és képírásban AKARA-nak olvasandó. A kézemelő alak testével és díszeivel azt írja: MADÁR A KARA: Magyarok ura. ''*ď0 Egyiptomi ki nem fosztott királysírokban aranylemezből volt kivágva egy kezét magasbatartó alak. A keze mintha tollakat formázna. Ugye egyszerü elolvasni: MADÁR A KARJA, a MAGYAROK URA feküdt ott. További redundancia is volt a királysírban: egy földi mogyoró szemekből álló arany lánc. Elolvashatjuk azt is: FÖLDI MAGYAR volt az az uralkodó. ''*ď0 A kínaiak is leástak a 4000 éves rétegekbe a Takla-Makán fensíkon, az újgurok földjén, mert szerették volna sárga, ferdeszemű őseik nyomait fellelni. Sajnos kínait nem találtak, de szőke, kékszemű nők és gyermekek kerültek elő (26 db), akik erdélyi szövésű vászonba voltak pólyálva. Az ott lakó újgurok (ungárok) állítják, hogy a megtalált jó állapotú múmiák az őseik. ''*ď0 A magyar őstörténetet tartalmazó ARVISURA, RVSR, azaz IRVA SORA, beszámol arról, hogy KALTES ASSZONY (KELTA ŐS AG SZIN, uralkodó) gyakran meglátogatta a földieket az égi szekerén. Hozott delfint, pulit és komondort. Aztán amikor utoljára jött elmondta, hogy sokáig nem tud majd jönni, mert bolygólya nagyon eltávolodik a Földtől. Érdekes, hogy a pulinak és a
komondornak nem hullik a szőre, a többi kutyának pedig igen, a delfinnek viszon nincs evolúciós őse, csak intelligenciája. A Kheops piramis belsejében ma is ott kell legyenek - emlékeztetőül - azok az űrjárművek, amelyekkel az ember a Földre érkezett. 210.000 éve. A betelepülés első helyszine MUN-DIL, ERŐ- DIL (Erdély). A második őshaza Egyiptom volt, 30.000 éve. Az első betelepítő ŰR ŐS, ZEUS (Az ŐS) szobra, kezében bot, az uralkodás jelképe, melyen egy madár (MAGYAR) található: '
'MAGYAR URALKODÓ A madár jelentése: magyar ZEUS = AZ ŐS A bot jelentése: uralkodóď0 Az egyiptomi (ÉGI TA [égi föld]) uralkodó Tutenkámen szarkofágján (sírkő/fak/rekesz/) ez olvasható: A MAT-AR NEMSET URA: ''A MAGYAR NEMZET URAď0. A fején lévő madár (MAD) és kígyó (AR) szimbólum képírás olvasata: MAD-AR, azaz ''MAGYARď0. A Marson egy hatalmas kőtáblát fotózott le a Mars Observer 1993-ban. A táblán rovásírásos felirat van mely egy sumér nyelvü szöveg olvasható: A Nap és a Hold együtt áll. Egy másik táblán pedig ez áll: ''MAJAď0 (MAGYAR). A fentiek szerint az ''UFOď0 kérdés valami más. Az emberiség őstörténete valami más. Az ember nem majom, hanem hajdani űrutazó, azaz ufonauta. D„niken szerint istenek emelték a piramisokat, s igaza volt. Az ember volt az ISTEN. Petőfi Sándor szerint. ╔═══════════════════════════════════════════════╗ ║ ''A NASA-nak és a Vatikánnak beszélnie kellene!ď0 ║ ║ ''A király új ruhája ugyan érdekes,ď0 ║ ║ ''de a király pucér.ď0 ║ ╚═══════════════════════════════════════════════╝ Nem csak baktériumok voltak a Marson. A fatimai üzenet még mindig nincs kihírdetve. Az üzenet értelmében: ''A jelenlegi vallások tévhitek.ď0 Az ember az űrben járt, az űrből érkezett a földre és magyarul beszélt. Az ember UFO-nauta volt. Űrhajói nagy valószínűséggel a Kheops piramisban vannak. A MAGYAR (SUMER) nyelv volt az ősnyelv, amely a MU és ATLANTISZ ősi nyelve is volt, mely BABEL-ben összezavarodott és 70 alapnyelv alakult ki. Most magyarul MÉN HIR.
1947-ben Roswellben lezuhant egy UFO. Az UFO-ban volt egy I profil (vonalzó) melyen rovásirásos felirat volt.
A felirat ógörög (magyar) ABC-vel tökéletesen olvasható:
Hangzósítva így néz ki:
Az olvasat az alábbi:
A második felirat hangzósitva ez volt:
Olvasata az alábbi:
A roswelli UFO-ban magyarul beszélő ufonauták utaztak vélt rokonaikhoz, akik lelőtték őket... * * * │ ┌─┬─┼─┬─┐ └─┼─┼─┼─┘ │ │ │ └─┼─┘ '
'(Ha ez még mindig nem volt elég, akkor lapozz!)ď0 Szóban szó: ''JÉZUSď0 ''NASAď0-''RETIď0-''CULUM? A JÉZUS név anagrammája ÚJ ÉSZ. Ez volt és ez lesz az emberiség örök MEGVÁLTÓJA. A szkeptikusoknak eredményes gondolkodást és jó cáfolatokat kívánok: (O+A, OMEGA) alias Oláh András UFO researcher H U N G A R Y 1997. 06. 16. E-mail: olaha@dragon.klte.hu
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.