Dimenzió #27

Hó hull sóhajomra (Don-kanyar - Elveszve a végtelenben)

(történelem)

            ''SZTÁLIN, JOSZIF VISSZARIONOVICS
                 (1879-1953)

  Grúz származású szovjet diktátor, generalisszimusz. Eredetileg Dzsugasvi-
linek hívták, a Sztálin álnevet a kommunista mozgalomban vette fel. Részt
vett az októberi forradalomban. Az azt követő polgárháborúban katonai pa-
rancsnok. 1922-ben, Lenin halála után az SZKP KB főtitkára, mely tisztséget
haláláig betöltötte. Ezután fokozatosan egyre keményebb diktatúrát vezetett
be, a terrorhullám 1937-38-ban érte el csúcspontját. Ekkor valósággal lefe-
jezte a szovjet tisztikart, e döntéséért 1941-ben drága árat kellett fizet-

     
nie. 1939-ben megnemtámadási egyezményt kötött németor- szággal, és megállapodott Hitlerrel Lengyelország felosz- tásáról. Az 1941-es német támadástól 1945-ig az Állami Honvédelmi Bizottság elnöke, honvédelmi népbiztos, a Szov- jetunió fegyveres erőinek főparancsnoka. Tábornokaitól feltétlen engedelmességet követelt. Ügyes politikus volt, a szövetségesek tanácskozásain Rooseveltet befolyásolva gyakran keresztülvitte akaratát Churchill-lel szemben.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.