Dimenzió #27

Hó hull sóhajomra (Don-kanyar - Elveszve a végtelenben)

(történelem)

             ''HATÁROZAT AZ EMLÉKMŰVEKRŐL


  1992. Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz
  Föderáció Kormánya közötti a Magyar Köztársaságban levő orosz háborús
  sírokról és az Orosz Föderációban levő magyar háborús sírokról,
  valamint a háborús hősi emlékművekről szóló megállapodásról, valamint
  a 2. Magyar Hadsereg elesett katonái emlékére Oroszországban, Uriv
  községben 1993-ban felállítandó emlékműről.


  1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság és az Orosz
Föderáció kormányai között további tárgyalások eredményeként megállapodás
jöjjön létre a Magyar Köztársaság területén levő orosz háborús sírokról és
az Orosz Föderáció területén levő orosz háborús síroktól és az Orosz
Föderáció területén levő magyar háborús sírokról, valamint a háborús hősi
emlékművekről.

  2. A Kormány

  (a) felhatalmazza a honvédelmi minisztert, vagy az általa kijelölt
személyt, hogy a megállapodást az utólagos megerősítés fenntartásával
aláírja;

  (b) felhatalmazza a honvédelmi minisztert, vagy az általa kijelölt
személyt, hogy Uriv községben kialakítandó emlékhely megvalósítása érdekében
-  a Doni Emlékbizottság bevonásával - az Orosz Föderáció illetékes
hatóságaival tárgyalásokat folytasson és annak eredményéről a Kormányt
tájékoztassa.

  3. A magyar katonasírok és katonai temetők fenntartásával és gondozásával
kapcsolatos  költségeket a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében, a
jövőben külföldön felállítandó emlékművek felállításának költségeit pedig a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium költségvetésében kell tervezni.

  4. Felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a szerződés aláírását
követően készítsen előterjesztést a szerződés megerősítése tárgyában.

  5. A Kormány a megállapodásban foglalt kötelezettségek biztosítására:

  (a) a Magyar Köztársaság területén levő orosz katonasírokkal, valamint
háborús emlékművekkel kapcsolatos, az Orosz Föderációt terhelő költségeket a
Magyar Állam megelőlegezi. A temetők fenntartásával összefüggő és az
önkormányzatoknak kötelezően előírt feladat ellátásához szükséges anyagi
feltételeket  a  költségvetés  biztosítja; ezeket az önkormányzatok a
Belügyminisztérium útján igénylik meg;

  (b) a Magyar Köztársaság területén lévő orosz katonasírokkal kapcsolatos
kötelező  önkormányzati  feladatot  előíró  törvény-előkészítésben - a
megállapodás kihirdetése feltételeként - a Belügyminisztérium közreműködik.

                         Budapest, 1992. december 3.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.