Dimenzió #27

Hó hull sóhajomra (Don-kanyar - Elveszve a végtelenben)

(történelem)

              ifj. Sarkady Sándor:

             ''SOPRONI KATONÁK A DONNÁLď0

  Egyre kevesebben élnek közöttünk azok közül a férfiak közül, akik a II.
világháborúban a Donnál esküjükhöz híven szolgáltak. E sorok írója idén
májusban az Evangélikus Líceum könyvtárában egy dossziéra bukkant, melyben a
soproni  7.  tábori tüzérezred 7/II-es osztályának hiányos iratanyaga
rejtőzött. Feltételezhető, hogy az iskola egykori igazgató-tanára és tudós
könytárosa, Dr. Pröhle Jenő tüzér főhadnagy mentette ide a dokumentumokat.
Németh Lászlóné könyvtáros segítségével másolat készült a kb. 65-70 gépelt
oldalt  kitevő  jelentésekről,  térképvázlatokról,  harctudósításokról.
Lelkesedésemet látva, Dr. Kubinszky Mihály professzor Ágota István révén
eljutatta számomra az egykori tablóképet, melyben a tüzérezred tisztikara
látható. Jelenlegi ismereteink szerint még hárman vannak életben közülük.

  Vitéz Kalotay Béla százados az USA-ban él. Makkos (Mechle) Géza és
Rétfalvi Lajos t. zászlósok Sopronban. Ők mindketten szívesen mondták
hangszalagra megrázó élményeiket, mindazt, amit fiatalon 22-23 évesen
mindketten  átéltek.  Az  eseményeket  fényképekkel  sőt  térképekkel
illusztrálták. Hirschler Vilmos szakaszvezető féltve őrzött képei beszédes
kordokumentumok.

  Néhai  Nagy  Jenő  szakaszvezető  a  tüzérezrednél  szolgált  mint
gépkocsivezető. Legkisebb lánya, Horváth Dori Sándorné készséggel bocsátotta
rendelkezésemre a megmaradt fényképeket.

  Emlékezni és emlékünket megőrizni szent kötelességünk!

  Jó tudni, hogy az első emlék-ébresztő éppen a soproni tanítóképző egykori
neveltje, Kónya Lajos volt, aki izzó drámaiságú naplóban (Hej, búra termett
idő,  1956.) számolt be az igazságról. "A száz okiratnál hitelesebb
dokumentum" (Nemeskürty) azonban viszhang nékül maradt. A Don-kanyar tabunak
számított; hallgatott róla mindenki. A csendet hallhatóan csak Nemeskürty
István könyve, a "Rekviem egy hadseregért" törte meg, 1968-ban. Később Sára
Sándor és filmes stábja elkészítette a "Pergőtűzben" c. csonkán maradt
dokumentumfilmsorozatot.

  Igazából csak a 90-es évek elejétől jelentek meg a doni tragédiát
tárgyaló füzetek, könyvek.

  Ezekben emléket állítottak Fejér, Somogy, Vas, Zala, Pest és más megyék
honvédeinek de Soproniakról, Sopron megyeiekről vajmi kevés szó esett.
Készül  a  7.  tüzérezred  kiállításunk  megmaradt dokumentumaival és
fényképeivel megkésve bár, de emléket próbál állítani nemcsak a tüzéreknek,
hanem  mindazoknak,  akik  hősi halált haltak, eltüntek, hadifogságot
szenvedtek, lélekben megnyomorodtak. A szerencsésebbek évtizedekig csak szűk
családi  körben  beszélhettek  arról, hogy ott voltak Pestkovatkánál,
Boldirevkánál, Urivánál, Storozsevojnél a - 42 Cº fokos hidegben. Nagyon
sokan közülük nemrég távoztak el körünkből, magas kort megérve.

  Halálukig reménykedve benne, hogy valaki megkérdezi tőlük. Mi történt a
haza határaitól 2000 km-re? Az emlékek, az elvesztett jóbarátok arca a sírig
kíséri a még élőket. Sopron soha ne fedkezzék meg róluk!
            
     
'
'A Donnálď0
'
'A "Hazáért 2000 km-re"ď0
'
'Honvéd temetésď0
'
'Indulás (1942, április. 21.) I.ď0
'
'Indulás II.ď0
'
'Indulás III.ď0
'
'Magyar áldozatokď0
'
'Vonat-biztosításď0
'
'Tarackkezelőkď0
'
'Tisztet temetünkď0
'
'Tüzérfigyelőkď0
'
'Tüzérségi tűzbenď0
'
'Visszavonulunk I.ď0
'
'Visszavonulunk II.ď0
'
'Visszavonulunk III.ď0
'
'Pröhle Jenő, Dárday Vilmos, ismeretlen tiszt
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.