Dimenzió #27

Hó hull sóhajomra (Don-kanyar - Elveszve a végtelenben)

(történelem)

              ''DON-KANYAR ÉS HOLOCAUST

      (Forrás: Heves Megyei Hirlap, 1998. január 26., 5. o.)

  A Heves Megyei Hirlap 1998. január 19-i számában közölt olvasói levélben
idézet olvasható:

  Mit  szónokolnak  itt  antiszemitizmusról!  Éppen úgy beszélhetnénk
antimagyarizmusról  is.  Nap  mint nap magyarok százai halnak meg a
legszörnyűbb  kínok között a harctéren. Ezzel nem tudok egyetérteni.
Különösen nem a benne rejlő következtetésekkel. Abban az időben keveseknek
lehetett alkalma az antiszemitizmusról szónokolni. Annál inkább minden
fórumon  támogatást kapott a magyarok százezreinek a harcterekre, az
értelmetlen halálba küldése.

  A tervszerű, totális emberirtás áldozatai és a harcterek halottai között
aszerint különbséget tenni, hogy melyik fajtához tartoznak: kegyeletsértés.

  Különbséget kell tenni a szándékok és a módszerek között. A zsidótörvényt
nem  antiszemitának,  a  magyarzsidót  nem  magyarnak  tekinteni, ez:
antiszemitizmus. A magyar szegények háborúba küldése nem antimagyarizmus,
hanem diktatúra. A holocaust (teljes tűzáldozat), a zsidók büntetése,
törvényi előírások szerinti totális elpusztítása a gyerekekre, nőkre,
öregekre is kiterjedt, míg a harcterekre kényszerítetteket és életben maradt
hozzátartozóit a hősi halál dicsőségével buzdították, vigasztalták.

  Nem akarok fogadatlan prókátor lenni, de én is tanítványa voltam a
ciszterci P. Bernardin igazgató úrnak, ezért erősen kételkedem abban, hogy a
neki tulajdonított bosszús mondatok az idézet szerint hangzottak volna.
Sajnos a próféciát követően magyarok tízezrei pusztultak el, még ha elvben
megadatott nekik a hősi ellenállás, a fogságba esés vagy a felkoncolás
közötti választás lehetősége is.

  A  Nemeskürty  István  könyvében  leírt  gyanítható  szándék:  a
szegényparasztok - mint potenciális földigénylők - harctereken történő
elpusztítása (nem lehet holocaust, mert ez a szó az áldozatok kilétét is
meghatározza)  csak  olyanok  fejében  születhetett  meg,  akiknek  a
zsidótörvények  meghozatala  és végrehajtása után ez már nem okozott
lelkiismeret-furdalást, érdekük volt a földreform megakadályozása, és ehhez
hatalommal is rendelkeztek.

  Vajon kik lehettek ezek?

                               Lenhardt László
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.