Dimenzió #27

Hó hull sóhajomra (Don-kanyar - Elveszve a végtelenben)

(történelem)

      ''JÁNY GUSZTÁV VEZÉREZREDES 1943. JANUÁR 24-I HADPARANCSA

          (294/2. hds. I. a. 43. I. 24. szám.)

                HADSEREGPARANCS

  1. A 2. magyar hds. elvesztette becsületét, mert kevés - esküjéhez és
kötelességéhez hű - ember kivételével nem váltotta be azt, amit tőle
mindenki joggal elvárhatott.

  Állásainkból ellenséges túlerő kivethetett még akkor is, ha a csapat
kötelességét megtette. Ez nem szégyen. Ez szerencsétlenség. De becstelenség
az a lelkeveszett, fejnélküli gyáva menekülés, mit látnom kellett, miért
most a szövetséges német hds. és az otthon mélységesen megvet bennünket.
Ehhez minden oka meg is van.

  2. Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegség, sem sebesülés, sem
fagyással el nem engedek senkit. Azon a területen, hol gyülekezésünket
elrendelték, hol az újjászervezést végrehajtjuk, ott marad mindenki, míg meg
nem gyógyul, vagy el nem pusztul.

  3. A rendet és a vas fegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell, a
helyszínen való felkoncolással, de helyre kell állítani. Ennél kivétel
nincs, legyen az tiszt vagy rendfokozat nélküli honvéd, aki parancsomnak nem
engedelmeskedik, az nem érdemli meg, hogy szégyenünket bárki is tovább
nagyobbítsa.

  4. Minden, még a legmagasabb pság. is addig marad a gyülekezésre kijelölt
helyen, míg útbaindulásra parancsom meg nem kapja.

  5. A gyűjtő és irányító állomások pk-ai Bjelgorod és Prohorovka-ról a
kijelölt területekbe meneteltetik zárt rendben a gyülekeztetett csapat és
vonatrészeket, D. körletbe a 19. hop. az É. körletbe a 10. hop-hoz, kik
felelősek azért, hogy annak Ny. határát egy ember, vagy jmű. át ne léphesse,
aki megkísérli, azt fel kell koncolni, ha egység kísérli meg, meg kell
tizedelni.

  v. Asztalossy vőrgy. és Molnár ezds. itt, a hátsó körletben v. Heszlényi
altbgy-t  teszem  felelőssé azért, hogy parancsom végrehajtása minden
eszközzel megtörténjék.

  Számolni kell azzal, hogy élelem terén alapos korlátozások lesznek.
Elsősorban annak van jussa élelemhez, aki elöl harcol, aki helyét elhagyta
és itt hátul gyülekezik, örüljön, ha annyit kap, hogy éhen nem pusztul.
Helyünket német csapat foglalta el, az megérdemel minden gondoskodást, mi
addig míg rend nem lesz, míg harcra alkalmas egységgé nem formálódunk,
ilyennel ne számoljunk, mert arra érdemtelenné váltunk.

  6. A D. és É. körzet pk-a ossza be területét vonat- és csapatkörletbe.

  (a) A vonatkörletbe jut minden jármű-felelős pk., néhány kemény idős
tisztes pság-a alatt járművenként 1 hajtóval.

  Egy oszlop 50 járműből áll.

  (b) A csapat körletét seregtestenkénti alcsoportokba kell beosztani,
melyekben csapattestenként külön-külön alakulatokat kell szervezni 100 fős
alosztályokba összevontan.

  Gk. vezetőket külön vonja össze és ossza be valamely alosztályhoz.

  A nemzetiségeket külön egységekbe vonja. Ezekből alakítsa meg a munkás
sz-okat és vonatlegénységet. A vonatnál csak idősebb magyar ember lehet.
Fiatal nincs sem ott, sem törzseknél. Ezért haladéktalanul fel kell váltani,
étkezdék személyzete sem lehet kivétel. Tiszti küldönc is csak akkor
maradhat fiatal korosztályokhoz tartozó, ha az egyúttal gk. vezető, ill.
másodvezető.

                              vitéz 'Jány vezds.'
                                hds. pk.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.