Dimenzió #26

Gitta írásai - Kaderják Gitta

(versek, novellák, humor, dokumentációs írások, krimi, rajzok)

       ''ÁLLÍTSUK MEG AZ ANTISZEMITIZMUS SZENNYES ÁRAMLATÁT!

  A TV reggeli híradóját nézve jutottak el hozzám - nagy megbotránkozásomra
- az antiszemita, demagóg, lázító, tudatfertőző szavak, melyek ha jól
figyeltem, a Szabadság téren hangzottak el március 15-én.

  Álljon meg a menet! Nem akarom elhinni, hogy igaz, hogy a 48-as
szabadságharc szent emlékének ünnepét ilyesmire szabad felhasználni. Ez nem
mehet tovább!

  A  demokrácia  nagy örömünkre szólásszabadságot ad mindenkinek, de
visszaélni ezzel a szabadsággal nem szabad!

  Itt lenne az ideje, hogy tegyünk valamit, hogy elnémítsuk ezeket a
szószólókat. Lázítani a kisebbség ellen, ma amikor Európába akarunk menni,
nem szabad! Amikor az Európai Unióba való felvételünk alapfeltételei között
van az is, hogy a kisebbség jogait tiszteletben tartani és őket jogaik
gyakorlásához  segíteni,  velük  békében  élni.  Nem  adhatunk helyet
Magyarországon ilyen lázításnak! Mondjuk ki, hogy ez bűn. A Holokausz után
van mit megbánnunk, van mit jóvátennünk, hiszen mi is vétkeztünk a zsidóság
ellen. Tőlünk is indultak halálbamenő vonatok, ártatlan szenvedőkkel.
Megtörtént a szégyenletes gonoszság, a tüzes kemencék éhes sátánjait hagytuk
tömni eleven testekkel.

  Nem tűrhetjük, hogy egy-két őrült demagóg hangolja, félrevezesse a
tömegeket, kik legtöbbször nem is gondolkodva engedik sodortatni magukat
szennyes áramlatoktól.

  Ha van törvényünk ez ellen, akkor éljünk jogunkkal, és vegyük el a
kedvüket az alacsony rendűen gondolkódóknak, büntessük meg őket szigorúan,
és azonnal fojtsuk beléjük a szót.

  Mutassunk példát a világnak! Talán még nem késő megakadályozni, elfojtani
ilyen szikrákat, melyek tüzet fogva elhamvadt kemencék lángjait akarják újra
lángra lobbantani.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.