Dimenzió #26

Gitta írásai - Kaderják Gitta

(versek, novellák, humor, dokumentációs írások, krimi, rajzok)

                 ''LOPOTT ITAL

  Rögtön nyolc óra - pillantottam az órámra - bezárják a boltot és kenyér
nincs itthon. Le kell ugranom, öltözködésre már nincs idő. Berliner kendőt
dobok a vállamra és otthoni papucsban szaporázom a lépéseket lefelé a
lépcsősoron, még dúdolok is valami vidámat.

  A bolt elé érve meglepő kép tárul elém. Az ismert boltvezető fut egy
gyerek után. Hangja izgatottan csendül.

  - Állj meg, gazember, tolvaj!

  A fiút utolérve, grabancánál fogva sikerült elkapnia, mire az elterült a
földön. Kezéből egy üveg hullott a földre és darabokra törve szétfröccsent
belőle a drága ital. Konyak lehetett. Megállok.

  A fiú menekülési gondolatokkal kísérletezik. Ereje azonban nincs hozzá.
Részegnek látszik. Próbál felemelkedni, nem sikerül.

  A boltvezető szitkai hullnak és rángatja a testet a bolt felé. A fiú arca
a járdán üvegtörmelékek között súrlódik, elönti a vér. Rugdalódzik. Kezdek
magamhoz térni és segíteni szeretnék. A kegyetlen látvány szinte elgyengít.
Egy férfi áll a járda szélén, közömbösen beszélget valakivel.

  - Segítsen! - kiáltok rá.

  Engedelmeskedik. Ketten rángatják az ellenálló szőke suhancot. A fiú
sáros cipője elmarad a dulakodásban.

  - Jaj, a cipő! - kiáltok és ekkor a boltvezető megáll.

  - Ne tettesd magad, te átkozott! Megjátszod a részeget? Aljas gazember! -
árad hangjából a gyűlölet.

  - Húzd fel a cipődet, te nyomorult! - kiált parancsolóan.

  A fiú megkísérli, hogy belépjen a cipőbe, de az nem sikerül tántorgása
miatt. Lába el-eltérül, s a cipő marad.

  - Segítsen felhúzni! - kérem az idegen férfit, mire ő engedelmesen
lehajol és a fiú lábára igazítja a félcipőt. Most már hangos feltűnést
keltve, sikerül a vásárlóközönségen áttörniük és a fiút becipelik egy zárt
ajtó mögé.

  A boltvezető intézkedik:

  - Szaladjon valaki a rendőrőrsre.

  Bentről  hangos  kiabálás  és  jajongás  hallatszik, alig látok a
zaklatottságtól, miközben rám köszön valaki. Tudom, hogy valamit venni
akartam.  Nem  jut  eszembe, miért jöttem - esem kétségbe. Teljesen
felkavarodtak bennem érzéseim.

  Tudom, jogos a felháborodása a boltvezetőnek, s el kell kapni a megtévedt
embereket - mégis - valami tiltakozás van bennem. Nem így! Nem így! Az
embertelen bánásmód és megtorlás nem célravezető, és nem éri el az elbukott
ember elveszett lelkét. Nehéz itt megtalálni a megfelelő hangot, s nehéz
minden körülmények között emberségesen viselkedni.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.