Dimenzió #26

Gitta írásai - Kaderják Gitta

(versek, novellák, humor, dokumentációs írások, krimi, rajzok)

             ''FEDETTPÁLYÁS PROSTITÚCIÓ?

  Az ember szuverén jogához tartozik, hogy saját testével azt tegyen, amit
jónak lát. Ezek szerint az üzletszerű kéjelgéshez is joga lenne, ám ez csak
mindaddig igaz, amíg nem veszélyezteti embertársaink egészségét. Ezt azonban
ma már nem biztosítja még a nyilvánosházak orvosi ellenőrzése sem. Az AIDS
világában  élünk, a szörnyű vírus okozta betegség nemi úton terjed,
lappangási ideje pedig évekig tart, mialatt további fertőzések jöhetnek
létre. Tehát a nyilvánosházak is veszélyeztetnék a nemzet egészségét. Nem
vagyunk olyan sokan mi magyarok, hogy ennek a veszélynek kitehetnénk
magunkat. A szex a szerelem tartozéka, de magában nem tudja helyettesíteni a
szerelmet, mert ahhoz, hogy teljes legyen, a lelki vonzalom is szükséges. Ha
kitudnánk várni míg ezek a feltételek létrejönnek, és megtapasztalhatnánk,
hogy a szerelem, létünk legnagyobb boldogsága, milyen kivételes ajándéka az
életnek. Ne legyünk igénytelenek. A szex csak percekig tartó öröm, miért
érnénk be ennyivel? Hiszen ha kivárnánk az igazi partnert, az egy életen át
is boldoggá tehetne minket. Értékes, hosszú távú, hűséges párkapcsolatra
törekedjünk, egészségünk érdekében. Ne reszkírozzuk életünket!

  1955-ben  Magyarország  is  aláírta az 1950-ben kötött New York-i
egyezményt,  mely  szerint  a  prostitúció a női nemet lealacsonyító
bűncselekmény és üldözni kell! Miért nem üldözzük hát? Érdekesnek tartom,
hogy az szabálysértésnek számít, ha autómmal tiltott helyen parkolok,
pénzbüntetést rónak rám. Ezzel szemben, az utcán is űzött szex jóízlést
sértő és erkölcstelen cselekedetét eltűrjük, büntetés nélkül. És eltűrjük
azt is, hogy az ügyeskedő üzletemberek, előre megfontolt irányítással
rávegyék, később pedig erőszakkal is fogvatartsák a lányokat, hogy testüket
áruba bocsássák, mert a lányok kizsákmányolásából búsás jövedelemre tehetnek
szert, mégpedig adómentesen. Viszont megadóztatásukkal és itt igazat kell
adnom Juszt úrnak - az állam válna stricivé. Bár a pénznek nincs szaga, ezt
mondja a közmondás. Ne adóztatásukon, hanem inkább a pénzbüntetésben
gondolkozzunk. A pénzbüntetésből is sok pénz kerülne az üres kasszába, de ez
már nem a bűnben fogant pénz volna. Úgy képzelem a munkanélküliekből ki
lehetne állítani a díjbeszedőket, és megfigyelőket.

  A lányok részére meg kellene szervezni az otthon élő tehetetlen öregek
ápolását, házhoz járva. Németországban ez működik, mégpedig olyan fiatal
sofőrök végzik a munkaerők házhoz szállítását, akik nem akarnak fegyvert
fogni.  A katonaidőt sofőri munkával töltik le. A munkaerőket pedig
közadományozásból létező szervek fizetik.

  A más véleményen lévőktől gyakran hallani lehet: "Ki kell lépni a
nemzetközi  egyezményből".  Ez  a  lépés  nagyon  rossz  fényt vetne
Magyarországra, pedig mi magyarok becsvágyóak vagyunk, szeretnénk ha a világ
jól vélekedne rólunk! Hallani vélem az üzletvilág érvelését: "Igény van rá!
Szükség van a nyilvános házakra." - Erre az a válaszom, hogy sajnos ma már a
bérgyilkosokra is van igény, tehát ez az érv kevés ahhoz, hogy támogassuk az
ügyet.

  Nagyon büszke voltam Magyarországra, amikor megnyitottuk a vasfüggönyt a
hazatérni készülő népek előtt. Ezzel elősegítettük a szétszakadt Németország
egyesülését. A világ elismerését kivívtuk a nemes döntéssel, jó lenne, ha
hasonló jó döntésekkel megerősítenénk azt amit már megszereztünk.

  Sokan mondják: "Prostitúció mindig is volt, miért ne lenne ma is!"
Ezeknek el kellene mondanunk, hogy az evolúció, ha lassan is, de a
magasabbrendűség  felé  viszi a világot. Biológiai értelemben szemmel
láthatóan az erősebb fennmarad, a gyenge elpusztul. A szellemi fejlődés alig
követhető, annyira gyorsul, de ha a tudást nem jó célokra használjuk
elpusztíthatjuk a világot. Törekedni kellene rá, hogy ne így legyen. Félek
tőle, hogy nálunk nem így van. Ha visszanézünk történelmünk korábbi
fejezeteire, láthatjuk, hogy őseink tűzzel-vassal, testi csonkítással is
büntették a törvény nemtisztelőit, illetve megszegőit. Mi pedig milyen
elnézőek lettünk. Nem csoda ha a világon virul a MAFFIA és a szervezett
bűnözés napjainkban, mely cselekedetnek általában ártatlanok vagy szentek az
áldozatai.

  El kellene gondolkoznunk azon is, hogy Magyarország ma fennmaradásáért
kűzd, és ez nem kis gond, akkor pedig nem állhatunk a bűn mellé. "Isten áldd
meg a Magyart!" oly szépen énekeljük a Himnuszunkban, és ha így óhajtjuk,
akkor arra is gondolnunk kell, hogy Isten is elvár tőlünk egy bizonyos
jóféle magatartást. Hol tart ma "Mária" országa? A történelem lapjai azt is
igazolják, hogy a lezüllött erkölcstelen nációk eltűnnek a Föld színéről
(pl. a nagy Római Birodalom), és az utókor csak ásatások során tud meg róluk
valamit. Szedjük össze magunkat fennmaradásunkért!

  Fáj  a  szívem a bordélyházakban önmagukat pusztító ifjúságért. -
Egészséges ifjúságra van szüksége a hazának, egészséges utódok érdekében. -
Oly hamar tönkremennek ezek a szép lányok, és alkalmatlanná válnak szellemi
és testi értelemben is, egészséges utódok szülésére. A tapasztalat is azt
bizonyítja,  hogy  erről  az erkölcsi mélységről szinte lehetetlen a
visszatérés. Sok leány gondolja "ha elég pénzem lesz abbahagyom, ezt az
életet, és férjhez megyek". - Ám az alvilág fogjai már nehezen tudnak
kiszabadulni kizsákmányolóik kezéből. A megjobbulási szándék legtöbbször az
életükbe kerül, a sötét erők utánuk nyúlnak, inkább megölik őket. Ha a
halált megis usszák, önbecsülésük hiányát kábítószer vigaszában keresve
merülnek el végkép.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.