Dimenzió #26

Gitta írásai - Kaderják Gitta

(versek, novellák, humor, dokumentációs írások, krimi, rajzok)

               ''A KIS DAGADT FÜLŰ

  Rendetlenek vagyunk az utóbbi időben - állapította meg önkritikát
gyakorolva -, s fia felé röpített néhány ingerült mondatot.

  - Ebben a házban eltűnik minden! Fésülködni akarok, nincs fésű; ollót
keresek, nincs olló. Fiam, széthánysz mindent! Nem tehetnéd vissza a helyére
a dolgokat? Bosszantó ez, hogy soha nincs semmi a helyén.

  Ingerülten  ült  le,  mélyeket lélegezve próbált átváltani, nehogy
bosszúsága  kiáradjon  a  következő  tanítványra  is.  Arcára mosolyt
kényszerített, mikor kérdezte:

  - Nos készültél, kisfiam?

  Kilenc-tízév körüli kisgyerek helyezte kottáit az állványra. A tanárnő
most pillantott a gyerek arcára. Megdöbbenve akadt meg tekintete a kisfiú
dagadt  fülein.  A  fülek  piros-duzzadtan  lapultak fejére, ujjnyira
megvastagodva.

  - Mi lelte a füleidet, kisfiam? - kérdezte szánakozva és a gyerek fejét
megsimogatta. Akkor vette észre, hogy szemei körül véraláfutások húzódnak.

  - Édesapám megvert.

  - Ennyire? Miért?

  - Rossz voltam - indokolta a fiú kurtán, s rögtön skálázni kezdett.

  A tanárnő magában töprengett az eseten. - Vajon mi váltotta ki az apa
nagyfokú haragját.

  A gyerek már az etűdöt játszotta, de ő még mindig azon gondolkodott,
hogyan nyerje meg a gyerek bizalmát, hogy el merje mondani vétkét gátlások
nélkül.

  - Miért vert meg apukád, kisfiam? - tette fel a kérdést újból, mire a
gyerek kerek pofiját záporszerűen öntötték el a könnyek, de nem szólt
semmit.

  Hagyta, hadd sírjon. Nem faggatta tovább. Az óra végeztével a kisfiú egy
levelet és egy csomagot vett elő zsebéből és átnyújtotta a tanárnőnek. A
levél tartalma fényt derített a történtekre. Így hangzott:

                Kedves Tanárnő!

  Szégyenkezéssel  írom e sorokat, személyes megjelenés helyett. Így
könnyebb lesz talán.

  Bocsánatot kell kérnem. Gyermekem ellopott több tárgyat Öntől. Én ezeket
összecsomagolva elküldöm. Részletes felsorolás: 1 db fésű, 1 db olló, 1 db
zseblámpa, stb.

  A gyermeket az apja kegyetlenül megverte, fáj a szívem érte, de meg kell
érteni férjemet is, hiszen a szégyent csak fokozza az a tény, hogy
foglalkozása: rendőr.
                      Tisztelettel:

                                    X. Y.

  A csomagból előkerültek az eltűnt apróságok, s a tanárnő hol a gyerek
könnyben fürdő arcát, hol a tárgyakat nézte. A kisfiút és a szülőket is
mélységesen szánta.

  - Ne tedd máskor, kisfiam! - mondta és megcsókolta kis, kerek, könnytől
nedves arcát.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.