Dimenzió #26

Gitta írásai - Kaderják Gitta

(versek, novellák, humor, dokumentációs írások, krimi, rajzok)

             ''PUHÁRA LÉPTEM A SÖTÉTBEN

  Vidáman, dudorászva igyekeztem hazafelé a közértből lakásom harmadik
emeletére. Sötét volt már, de a lépcsőházban annyira ismertem a járást, hogy
fel sem gyújtottam a villanyt, így futottam fölfelé a lépcsőkön.

  Egyszer csak valami puhára léptem. Meglepetésemben a villanykapcsolóhoz
nyúltam, s a hirtelen fényben egy elfekvő női testet láttam, aki mélyen
aludt a jéghideg betonlépcsőn. Haja szétterülve, arca elárulta alkoholizált
állapotát, mellette elgurulva egy pohár tejföl hevert.

  - Ó, te szegény szerencsétlen! - hagyta el ajkamat a szó.

  Tétovázva fölé hajoltam, szólongatva, hogy ébredjen fel, mert kemény téli
este volt, odakinn mínusz húsz fok lehetett.

  Kabát nem volt a hölgyön, és megesett rajta a szívem. Tudtam, ha ott
marad a kövön reggelig, akkor átfázhat a veséje, azt is sejtettem, ha ott

     
hagynám, az éjszakámnak vége, mert nem tudnék nyugodtan aludni miatta. Így hát próbáltam élesztgetni. Révedezve, bambán nézett rám, de a lábára állni képtelen volt. Így hát keservesen vonszolni kezdtem fel a harmadik eme- letre, lakásomba. Lefektettem, ő lát- hatóan nem zavartatta magát és hama- rosan mély horkolásba kezdett. A józan eszem pereskedett velem: - Ezt aztán jól megcsináltad, egy vadi- degen részeg asszony, egy züllött alak lerókázhatja az ágyad, sőt még magához térve meg is lophat! Most már mindegy, virrasztani fo- gok, határoztam el, és egész éjjel le sem hunytam a szemem. Reggel ő jól kipihenve ébredt, meglepődve nézett körül, majd lassan felfogta, mi is történt vele. Odajött hozzám, kezet csókolt, valamit dadogott és szégyenkezve eltűnt a lépcsőházban.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.