Dimenzió #26

Gitta írásai - Kaderják Gitta

(versek, novellák, humor, dokumentációs írások, krimi, rajzok)

               ''VÁRATLAN MEGHÍVÁS

  Egy téli utazás alkalmával nagyon felfáztam. Egy hete már, hogy kúráltam
magam izzasztással, gőzőléssel. Vasárnap este volt, magányosan és betegen.
Éppen a gőzön ültem, mikor a telefonom felberregett.

  - No végre valaki, legalább kipanaszkodhatom magam - emeltem fel a
kagylót örömmel. Az általam nagyra becsült miskolci költő hangjára ismertem.

  - Drága Gitta, egy házi koncerten vagyok, néhány barátommal. Igen jól
érezzük magunkat, csak maga hiányzik a társaságból. Arra kérem, jöjjön el
közénk.

  - Sajnos ez lehetetlen, mert beteg vagyok - mondtam én -, de köszönöm,
jól esik, hogy hiányzom, ez a mondat elősegíti a gyógyulásomat.

  - Van láza? - kérdezte a költő.

  - Már csak hőemelkedés, de könnyelműség lenne kimennem, nem szeretnék
visszaesni. Majd, majd más alkalommal. - És megelőzve az alkudozást a
telefont én tettem le.

  Nem hagytak békén. Még ezután kétszer is hívtak, könyörgőre fogta a
költő.

  - Gittám, taxi megy magáért, háztól házig lesz szállítva, nem fázhat meg.
Várjuk! - most meg ő tette le a telefont, nem várva válaszra.

  Így hát megadtam magam. Alig hogy felöltöztem, megjött a taxi. Ismeretlen
helyre vitt, a költőn kívül senkit sem ismertem. Az ajtóban álltak a
férfiak, mikor megérkeztem. Félhomályos szobába vezettek, ahol igen nagy
meglepetés várt reám. A költő négy illuminált férfinek mutatott be, akik
cigarettáztak, a füstöt vágni lehetett volna. Mozart Rekviemje szólt
lemezről. A szoba közepén egy fiatal nő hevert a süppedő szőnyegen,
meglehetősen hiányos öltözékben. Mindössze egy csipke melltartó és bugyi
takarta bársonyos testét. Szőke haja szétterült körülötte, finom fehér bőre

     
valósággal világított a félho- mályban. Telt idomai szépségét csak a megalázó helyzet halványí- totta csupán. Amint az első meglepetésen túljutottam, gyorsan döntöttem. - Várjatok csak, majd rendet terem- tek én köztetek - gondoltam. I- lyen helyzetekben általában nő- párti leszek. Megvetéssel néztem a kábult férfiakra. A fekvő nőhöz közel mentem. Meglepően szép volt az arca. Megfogtam a kezét és szólongatni kezdtem a magából kivetkőzött hölgyet. - Hogy hívnak, kedvesem? - kérdeztem. Ő rám nézett, zöld szeméből látszott, hogy igyekszik válaszolni, de tudata el-elhagyta szegényt. Végül mégis csak kiderült, hogy Klárinak hívják, és érdeklődését is sikerült felkeltenem, mert ezt kérdezte: - Mondd meg, ki vagy te, égi tünemény? - Klárikám, azonnal eltakarjuk meztelenséged, nem hagyhatjuk, hogy ezek a férfiak itt kéjelegjenek elesett állapotod láttán. Majd a férfiakra nézve, parancsoló hangon így szóltam: - Szedjék össze Klárika ruháit, fel fogjuk öltöztetni. A férfiak engedelmesen ugrottak, és hamarosan ruhába bújtattuk a lányt. Ő közben ezt motyogta: Haragszom az Istenre is, mert elvette az édesanyámat. - Jó... jó... Majd ezt még megbeszéljük később. Most pedig figyelj rám. - Ujjaimmal az urakra mutattam, és így szóltam: - Válassz ki közülük egyet, a többit bízd rám. Klárika megértett és egy fiatal fiúra mutatott, kit Istvánnak hívtak. - Jól van - mondtam én - István marad, - majd az ajtóhoz léptem, és azt szélesre tárva így szóltam: - Nos uraim kifelé! Köszönöm a látogatást! Magam sem értem, honnan volt ekkora bátorságom. A felszólítás hatott. Szó nélkül hagyták el a szobát. Ott maradtunk hárman, jól kiszellőztettük a lakást. István atyai gondoskodással vette körül Klárikát. Kávét főzött neki. Hiúságának tetszett, hogy őt választották a maradásra. Évekig éltek együtt ezután, kapcsolatukból nagy szerelem lett. Még ma is szeretik egymást, pedig történetem húsz éve már, hogy megesett Miskolcon.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.