Dimenzió #24

Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -

(szex-pszichológia, szex-szociológia, irodalom, szexualitás)

              SUTTOGÁSOK ÉS SIKOLYOK

          (Forrás: Voil…, 1997/9. szám, 76. o.)

            Vannak, akik kiabálnak és hörögnek, visítanak és
            jajveszékelnek.  Vannak, akik csendben suttognak,
            sóhajtoznak  és halkan nyűszítenek. Az eksztázis
            pillanatai sokfélék lehetnek. Kinek hogyan tetszik,
            kinek hogyan kellemes. De mi van, ha az egyiknek így,
            a másiknak amúgy esik jól? Csendben, intimen - vagy
            hangosan, diadalittasan.

  Az idős szomszéd néni riadtan és álmosan pislogott az ajtó előtt.
Sebtiben magára kapott pongyoláját összehúzta flanelhálóinge fölött és
kócos, ősz haját zavartan simogatta: - Minden rendben van Évike? Csak,
mert... Szóval szörnyű ordítást hallottam a lakásból. Remélem nincsen semmi
baj... Évike, a huszonéves fiatal lány, aki különben egyedül élt garzonjában
és szívesen vette, ha a ház lakóinak kíváncsi szemei őrízték otthonát, most
meglehetősen zavartan nyugtatgatta kedves szomszédját: "Ugyan Zsuzsika néni,
minden  rendben  van.  A  legnagyobb rendben - és húzogatta gyorsan
magárakapott, kurta pólóját. - Csak... Vendégeim vannak."

  Persze Évának nem voltak vendégei, pontosabban csak egy volt. Azt sem
nevezhetnénk vendégnek, mert Karcsi mindennapos látogató volt a háznál, mint
Éva hivatalos szerelme és udvarlója. Karcsit szimpatikus, kedves és jól
öltözött fiatalembernek ismerték a házban, aki időnként virágot is hozott
szíve hölgyének, tehát minden rendben is volt vele. Csakhogy szenvedélyes
típus volt. Amolyan "mindent bele lover". Az ágyban testestül-lelkestül
élvezte a gyönyöröket, és ennek bizony hangot is adott. No nem éppen apró
sóhajokat,  nyögdécseléseket. Dehogy: kiabált, lihegett, jajgatott sőt
hevesen, őrülten kacagott egy-egy jól sikerült orgazmus közben - a falakon
túl ez bizonyára úgy hathatott, mintha bútorokat döntögetve éppen kiirtanák
a lakás valamennyi lakóját. Ezért Éva szégyenlősen nyugtatta a nénit, azt
remélve,  hogy  nem von le messzemenő következtetéseket az ismétlődő
csinnadrattából.

  Éva egyébként igen élvezte Karcsi fondorlatos szexuális technikáját,
szerette a fiút, ezért semmi kifogása nem volt az ellen, hogy szerelme a
gyönyör pillanataiban megrezegtesse orgánumának teljes skáláját, komolyan
igénybe véve hangszalagjait. Sőt. Elégedett volt ezzel a hangorkánnal. Úgy
érezte, odaadásának, szerelmének és az általa kínált nemi örömöknek az
elismerése a hangzavar. Pontosan - sőt nagyon pontosan - érzékelhető volt,
Karcsi mikor ért el a gyönyörök csúcsára, eltéveszthetetlen volt a lihegés
és egyéb hangok kavalkádja. Éva tehát elégedett volt ezzel a zajos
szerelemmel.

  Sok-sok férfi és nő híve a hangos szexnek. Vannak lányok, asszonyok, akik
a közeledő orgazmus hatására egyre hevesebben bíztatják szeretőjüket, akik a
csúcson sikolyokkal ünneplik a testi szerelem beteljesülését. Nem érdekli
őket a diszkréció, szarvasbőgésre emlékeztető ősi hangokkal adják tudtára
környezetüknek a gyönyör elérését.

  Éva előző imádója sem volt éppen halk egyéniség. Dezső a szerelemtől
felajzottan,  ahogy  közeledett a gyönyör, egyre hangosabban, hörögve
ismételgette szerelme nevét, mígnem hosszú ordításban közölte a világgal:
Éééévaaaa - az asszony, akit íme birtokba vett.

  Éva  barátnője,  Andrea,  aki  egyszer a konyhában volt kénytelen
végighallgatni  a barátnő és udvarlója szerelmi skálájának valamennyi
áriáját, döbbenten állapította meg, hogy így is lehet. Mivel Andrea
alapjában véve szemérmes teremtés volt, nála a rendszerint sötében vagy
félhomályban zajló szeretkezések intimen zajlottak le, finom suttogással,
halk  nyögdécseléssel, egy-egy hevesebb sóhajjal, boldog és elégedett
szuszogással és a gyönyör csúcsán legfeljebb egy-egy felfakadó "még"-gel
vagy  "de  jó"-val. Andrea úgy gondolta, a szerelem és annak testi
vonatkozásai bensőséges dolgok, nem tartoznak senkire. A gyönyört fokozza az
intimitás, a békés hallgatás, a puha csönd, amelyet csak a levegő izzása, a
test zajai szakítanak meg. Andrea férje, aki mindent megtett imádott
feleségéért, alkalmazkodott ehhez az állásponthoz, talán alkatának is ez
felelt meg, így csupán erősebben lihegett, mikor közeledett a csúcs felé és
egy elégedett, hatalmas nyögéssel érte be, mikor a gyönyörök tetőpontjára
ért.

  Nincs is semmi gond, mindaddig, míg Andrea férjével bújik az ágyba és Éva
Karcsijával zajong a lakásában. De mindkét lány gondolkodóba eshet: mi
történik akkor, ha éppen az ellenkező típussal hozza őket a sors. Ha az
egyik fél a suttogások, a másik meg a sikolyok híve. Miként érhetné el
Andrea halkan búgva az orgazmust, hogyha közben Jerikó valamennyi kürtjét
megfújja a férfi, aki éppen magáévá teszi. És honnan tudhatná Éva, hogy most
jó, ha halk és diszkrét szeretője csupán ritmusosan sóhajtozik rajta?

  A szerelem kellemes kövíetkezménye a szenvedély, a szenvedély legtöbbször
pedig hangos örömkitörésekkel jár. Itt is érvényes az az aranyszabály, ami
egyébként minden szex alapja és talpköve: az egymásra való odafigyelés. Az
összeszokott partnerek már nagyon jól tudják, hogy mire van szüksége a
másiknak. A kezdeti időszakban pedig próbáljunk a másikhoz alkalmazkodni -
addig, amíg ez nem megy saját gyönyörünk rovására. Ha partnerünk hangoskodni
szeret, mi is engedjük meg magunknak, hogy az ajkunkra toluló szavak formát
öltsenek, ha azonban szerelmünk csak halkan, diszkréten sóhajtozik, akkor ne
zavarjuk meg őt a hangos üvöltéssünkkel.

  A legfontosabb: ezt is meg lehet beszélni. Sőt: ki lehet próbálni.
Egyszer  hangosan,  aztán  halkan.  Néha így, aztán úgy. Alkalmasint
gyertyafénynél, diszkréten, intimen - máskor pedig diadalittasan sikoltva,
heves párnacsata közben. A legfontosabb: jó legyen.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.