Dimenzió #24

Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -

(szex-pszichológia, szex-szociológia, irodalom, szexualitás)

            NE HÚZZ UJJAT AZ ELSŐSZÜLÖTTEL!

         (Forrás: Gyöngy, 1998/5. november, 6-7. o.)

  Amit a nőnek tudnia kell a férfiról - ezzel a sokatmondó címmel jelent
meg könyv nemrégiben a tengerentúlon. Szerzője (természetesen) nő, és
művében azt az állítását próbálja alátámasztani, hogy nem mindegy, kit
választ a nő férjül. Jó tudni, hogy a férjjelölt hányadik gyermekként látta
meg a napvilágot. Elsőszülött-e, vagy csak valahányadik a sorban...

  Merthogy ez egyáltalán nem mindegy, állítja a szerző, és ezt számos
biológiai,  társadalmi,  lélektani és egyéb kutatással támasztja alá.
Véleményével nincs is egyedül. Több neves egyetem és kutató jutott ugyanerre
az álláspontra.

  Angliában az egyik pszichológus vette a fáradságot, és idejét nem kímélve
átforgatta a lexikonokat. Azt tapasztalta, hogy az említésre méltó híres
emberek többsége, aki "vitte valamire", elsőszülött volt a családban.
Különösen érvényes ez a szellemi foglalkozásúakra.

  Amerikai kutatótársa ezen felbuzdulva a tudományos eredmények felé
fordult. Megállapította, hogy nyolcszázötvenöt híres, elismert, kitüntetett
amerikai kutató és tudós közül is a legtöbb elsőszülött volt. Ezek után
vizsgálni  kezdték a kevésbé híres, mondhatni átlag amerikaiakat, és
kiderült, hogy ha az elsőszülött fiú, akkor képességeit tekintve messze
meghaladja a sorban utána következő fiúkat és lányokat.

  Volt, aki ezt azzal magyarázta, hogy születése után az első gyermek
kizárólagosan birtokolja szüleit, különösen a szabadidejét és törődését.
Akkor mindenből neki jut a legtöbb, ez pedig döntő hatással van későbbi
fejlődésére. A később születőre már "megosztott" szülői figyelem és kevesebb
energia jut.

  Akadt, aki biológiai módon közelített a problémához és szintén érdekes
felfedezésre jutott: az elsőszülött több hormonhoz jut! A Stanford Egyetem
kutatói  kétszáztizennyolc  újszülött  köldökzsinórjában  mérték meg a
hormonszintet, ami első gyermek esetében sokkal magasabb értéket mutatott,
mint a második, harmadik vagy sokadik gyermek esetében. Márpedig az régóta
ismert tény, a kutatások alapján tudható, hogy minél magasabb a születési
hormonszint, a csecsemőnek - illetve a majdani gyermeknek és felnőttnek -
annál magasabb lesz az intellektuális színvonala!

               Ki legyen a férj?

  A szerző mindezt nem ok nélkül helyezte el a könyvében. Ugyanis éppen
hogy figyelmeztetni akarja hölgytársait: férjhez menés előtt okvetlenül
tudják meg, a jelölt hányadik volt testvérei sorában, már persze, ha nem
egyke az illető. Az elsőszülöttnek van jó néhány olyan tulajdonsága, ami
igencsak megkülönbözeti a többi testvértől - és egyáltalán nem biztos, hogy
ez mind pozitív tulajdonság!

  Az elsőszülött ugyanis a kutatások szerint általában becsvágyó, hűséges,
az életben sikeres, dolgos, és ért a pénzcsináláshoz is. Olyan, akit a
tettek emberének szoktak nevezni, de egyben nem képes kimutatni érzelmeit,
nehezen barátkozó és az együttélés nem könnyű vele.

  Viszont ha valakinek ilyen férj kell, okvetlenül az elsőszülöttek között
keresse! Ám azt se felejtse el, hogy az elsőszülött könnyen dühbe jön, és
akkor bizony kiszámíthatatlan. No persze, hiszen Ádám és Éva elsőszülött
fiát Káinnak hívták, és mint közismert, haragjában megölte a másodszülöttet,
vagyis az öccsét.

  Az sem lehet véletlen, hogy egyetlen kivétellel minden háború akkor
kezdődött (az Egyesült Államok történetében), amikor az aktuális elnök
elsőszülött volt...

  A szerző tehát azt tanácsolja az olyan a hölgynek, aki a fentinél
szelídebb férjre vágyik, hogy véletlenül se válasszon magának elsőszülöttet.
Aki szelíd és kedves életre vágyik, inkább a másod-, harmad- és további
szülöttek között keresse a férjnek való férfit.

  Igaz, a fiatalabb fivér nem olyan magabiztos és nem olyan átütő erejű,
mint az elsőszülött - viszont szívélyes, barátságos, nyílt, melegszívű. Jó
kapcsolatban van az emberekkel. Nem arat nagy anyagi vagy szakmai sikert, de
könnyű vele együtt élni.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.