Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

            AZ ÉSZLELŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

  A berendezés tömbvázlata a következő:

    č Antenna
    │
    │   ┌────┐   ┌───┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
    └─────>│Vevő│'<'.&.'#9472;───>'│ADC│'<'.&.'#9472;───>'│Számítógép│'<'.&.'#9472;───>'│Winchester│
        └────┘   └───┘   └──────────┘   └──────────┘

                 ''10. ábra
             A mérőrendszer blokkvázlataď0


  Rhode & Schwartz cég ESU2-es vevőjével figyeltem a 94,7 MHz-es sávot.
Ebben a sávban több adás van Olaszországban, közelebb pedig egy sem.
Közvetlenül nem foghatóak, és egész nap sugároznak. Előzetes méréseink
mutatták a sáv alacsony zajszintjét.

     
LPD x 50/950 keresztlogperiodikus vevő antenna Polarizáció: horizontális Frekvencia: 100 MHz Állóhullámarány: 1,7 '
'11. ábra A mérés során használt antenna irány- karaktrisztikájaď0 A vevő a jeleket egy logperiodikus antennáról kapja, amely ─ nagyon széles sávban ─ 50 MHz - 950 MHz tartományban használható. Az antenna mind horizontális, mind függőleges polarizációjú adás vételére alkalmas. Észlelésemhez a műsorszórásban gyakrabban előforduló horizontális polarizációt használtam. Az észlelés sávjához igen közel eső 100 MHz-es iránykarakterisztikából látható, hogy az antenna nyílásszöge 30º, azaz az antenna tengelyétől ilyen szögre levő adónak kétszer akkora teljesítménnyel
kell sugároznia ahhoz hogy a vevő- be ugyanakkora jel érkezzen, mint az antenna tengelyében levő adónak (3 dB csökkenés). A vevőt 120 kHz sávszélességre állítottuk. Ez azt jelenti, hogy a használt frekvenciától 60 kHz '
'12. ábra A vevő sávszélessége távolságra lévő forrásból érkező jelet már 6 dB-el kisebbnek érzékeli, mintha az sáv közepén lenne, azaz az antennáról jövő jel feszültsége feleakkora ebben az esetben. Mivel a szomszédos adósávok 100 kHz távolságban vannak, így azok nem zavarták az észlelést. A vevő a kimenetén az antennáról bejövő decibelben mért értékkel közel arányos jelet ad ki. A kijövő jelet egy PCL-711 típusú kártya analóg-digitális átalakítójával mértem. Ez nyolc bemenő csatornát tartalmaz. A kártya a -5 ── +5 V tartományba eső adatot 12-bites felbontásban képes mérni 40 kHz-es mintavételezéssel (a programunkkal elérhető sebesség 100 Hz körül van). Az átalakítása lineáris. Linearitása ″ 1 bit. A konverziót szukcesszív approximációval végzi. A konverter típusa AD574 vagy ezzel megegyező. A kártya portjainak címét a 220h címtől számoljuk. Ezt az értéket a programban a Base változó jelöli. Méréskor a legelső lépés a csatorna beállítása. Ennek sorszámát a Base +10-es portra kell kiküldeni. Ezután a Base +12-es portra küldött tetszőleges értékkel indíthatjuk el az ADC működését. A mért értéket a Base +4-es és a Base +5-ös kapjuk meg a következőképpen: Bitek sorszáma 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Base + 4 AD7 AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 AD0 Base + 5 0 0 0 DRDY D11 AD10 AD9 AD8 AD11 - AD0 a mért érték bitjei. Az AD11 a legnagyobb helyiértékű. DRDY jelzi, hogy kész-e az adat. 0 jelenti azt, hogy kész.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.