Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

              ÉSZLELŐ BERENDEZÉSEK

  Észlelés alkalmával ─ mint láttuk ─ értékes információt jelent a jelek
hosszúsága és intenzitása. Néhány éve szinte kizárólagosak voltak a füllel
történő rádiós észlelések, ebben az esetben pedig e két fontos adat becslése
nagyon  szubjektív  és  pontatlan.  Milyen  lehetőségek  vannak ennek
kiküszöbölésére?

  Három módszerről esik szó Horváth György: A rádiós meteorészlelés jelene
és jövője I. című cikkében.

  1. A regisztráló készülék papírra folyamatosan rögzíti a jeleket. Ennek
    időbeli felbontása sem felel meg minden igénynek, és az észlelés
    feldolgozása hosszadalmas. Előnye viszont, hogy hosszabb időre magára
    lehet hagyni.

  2. Az elektronikus időmérő berendezések a jel egy bizonyos szint felé
    kerülése és egy bizonyos szint alá csökkenése közötti időt mérő
    elektronikus  kapuáramkör. Nagy előnye az egyszerűsége. Azonban
    légköri és ipari eredetű zavarok is okozhatnak olyan "meteorjeleket",
    amelyeket ez a készülék figyelembe vesz. A meteorok nyomát az
    ionoszférában uralkodó nagy sebességű szelek elsodorhatják. Ennek
    során visszaverő képessége folyamatosan változik, így a vett jel
    erőssége az érzékenységi küszöb alá csökkenhet. Ilyenkor ezt több
    meteornak észleli.

  3. A számítógéppel vezérelt észlelőberendezés nyilvánvaló előnye, hogy a
    jel időbeli lefutásának nagyon gyors rögzítését tesz lehetővé. Az
    adatok tárolhatók, egyszerűen feldolgozhatóak.

  Magyarországon számítógépes rendszerrel - tudtommal - ketten észleltek.
Horváth György MORE-nak elnevezett berendezésével az összes mért jelet
mágneslemezre  rögzíti,  hat perces fájlokban. A módszer hátránya az
észleléshez szükséges nagy tárolókapacitás. Ez a kiértékelést is nehezebbé
teszi.

  Heitler Gábor, akitől a programom eredeti változata is származik, csak
akkor rögzíti a jeleket, amikor az az alapzaj fölé ugrik bizonyos szinttel.
Így a memóriaigény jóval kisebb. Néha nehezebben dönthető el az adatokból
egy-egy jelről, hogy meteor okozta-e vagy sem.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.