Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)


               KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

  Köszönetemet fejezem ki témavezetőmnek, Dr Szatmáry Károly tudományos
főmunkatársnak, aki hasznos ötletekkel, tanácsokkal segítette munkámat és a
rendelkezésemre bocsátott programokkal, képekkel, CD-ROM-okkal hozzájárult a
dolgozat elkészítéséhez szükséges információk összegyűjtéséhez.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.