Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

                ÖSSZEFOGLALÁS

  Remélem, a dolgozatban említett és bemutatott szemléltetési lehetőségek
hasznára válnak a csillagászatot szemléletesen tanítani kívánó oktatóknak.
Igyekeztem olyan módszereket összegyűjteni, melyek széles körben elérhetők,
illetve a közeljövőben elérhetők lesznek. A Sulinet program keretében 1998
szeptemberétől minden magyarországi középfokú oktatási intézmény rendelkezni
fog Internet eléréssel, bár a jelenlegi telefonhelyzet még nem teszi lehető-
vé a rendszer teljes körű kihasználását. Megoldás lenne az ISDN vonalakkal
való ellátás, de nem valószínű, hogy ez hamarosan meg fog történni. Addig is
célszerűnek tartom a tanítási órán bemutatandó, Internetről származó anyag
tanítási órát megelőzően történő letöltését, mint ahogy az első fejezetben
erről írtam. A szemléltetéshez szükség lenne kiegészítő berendezések haszná-
latára is, mint például videó- és számítógép- kivetítő, mellyel a videofil-
mek és a számítógép képeit tudjuk nagy méretben, mindenki által élvezhető
formában bemutatni. Ezek a berendezések az áruknál fogva nem számíthatnak
széleskörű elterjedésre, pedig nagyon hasznos lenne. Amíg a lehetőségek kor-
látoltak, alkalmazhatók a szemléltetésben a különböző színes képekkel il-
lusztrált könyvek, diaképek, fóliára másolt anyagok.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.