Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

       2.5 NAPRENDSZER, A BOLYGÓK, HOLDAK, EGYÉB ÉGITESTEK

  A naprendszer tanításában remek szemléltetési lehetőségeket nyújt a The
Nine  Planets interaktív könyv, illetve a magyar nyelvű változata a
Naprendszer. A program órai és órán kívüli használatra egyaránt alkalmas. Az
egyes oldalakon szövegeket és beszúrt képeket találunk. A program egymás
után mutatja be a Napot, a bolygókat, azok holdjait az egyéb égitesteket,
üstökösöket, kisbolygókat. Találhatunk még információkat a bolygókutatásról,
űrkutatásról, űrszondákról, távcsövekről. További hasznos dolgokat tudhatunk
meg a függelékből: adatokat a Naprendszerről, bolygókról, "leg"-ekről,
történelemről, a bolygó és holdnevek eredetéről. (http://...[16])

  A Naprendszer tanításakor az űrkutatás, a csillagászat legfrissebb hírei,
eseményei is motiváló hatásúak lehetnek.

                   ''Napď0

Interneten, könyvekben sok fénykép, ábra lelhető föl a Nap szemléltetéséhez.
  A Naptevékenységek hatásáról évfolyamtársam, Kovács Kornélia készített
szakdolgozatot.

     
Űrkutatási eredmények, érdekességek: 4. példa -------- A Nap mágneses szőnyege magyaráz- hatja a korona magas hőmérsékletét? Először 55 éve mérték meg a napkorona hőmérsékletét, azóta foglalkoztatja a napfizikusokat, hogy lehet a korona hőmérséklete egy nagyságrenddel maga- sabb, mint a fotoszféra. A legfrissebb kutatási eredmények szerint a napkoro- '
'22a. ábraď0 na hőmérsékletéért valamilyen elektro- ''A Nap felszíneď0 mágneses folyamat a felelős. Az ESA
SOHO (Solar and Heliospheric Obser- vatory) szonda a közelmúltban olyan változó polaritású mágneses folto- kat fedezett föl, melyek a koronába felnyúló mágneses hurkok talppont- jai. Ezek a hurkok átlagosan 40 órás élettartamuk alatt egymással érintkezve kölcsönhatásba lépnek, ami nagy zárlati áramokat eredmé- nyez. Ez az energia elég nagy a ma- gas hőmérséklet magyarázatához. 1998. január 6. (http://...[17]) '
'22b. ábraď0 Stanford Space Science Update, ''A Nap felszíneď0 http://soi.stanford.edu/press/ssu11-97/ssu.html ''Merkúrď0
'
'23. ábra A Merkur felszíneď0 ''Vénuszď0
'
'24a. ábra A Vénusz felszíneď0
'
'24b. ábra A Vénusz felszíneď0 ''Földď0
'
'25a. ábra A Föld felszíneď0 ''Földď0
'
'25b. ábra A Föld felszíneď0 Űrkutatási eredmények, érdekességek: 5. példa -------- Globális felmelegedés vagy újabb eljegesedés? A Föld pályasíkjának változása tűnik az eljegesedések (glaciálisok) és felmelegedések (interglaciálisok) százezer éves periódusú váltakozása helyes magyarázatának. Az egymillió éve kezdődött legutóbbi jégkorszak tíz glaciálisból és az azokat elválasztó interglaciálisokból állt, egy-egy ilyen ciklus nagyjából százezer évig tartott. A mostani új hipotézis megalkotói úgy gondolták, hogy az ok abban keresendő, hogy a földpálya síkja százezer éves periódusidővel billeg a Naprendszer fősíkjához képest. Amikor a földpálya belefekszik a Naprendszer fősíkjába, a Földre több bolygóközi por, törmelék és meteorit hullik, szennyezve a felső légkört, és ezzel globális lehűlést okozva, amikor a földpálya kiemelkedik ebből a fősíkból és azt viszonylag rövid idő alatt keresztezi, akkor kevesebb a szennyezőanyag, ilyenkor melegszik a klíma. Az óceáni üledékek vizsgálata igazolta a feltételezést 1997. december 18. (http://...[17]) University of California, Berkeley News Release, http://www.urel.berkeley.edu/urel_1/CampusNews/PressReleases releases/muller.html (Lapozz tovább!)
6. példa -------- Újabb lelőhelyek a dino- szauruszokat kipusztító becsapódás lerakódásaiból A Mexikóban talált 200 km átmérőjű Chicxulub-krá- tert 65 milliárd éve egy 10-14 km átmérőjű kisbolygó vagy üstökös becsapódása hozta létre. A becsapódás olyan nagy mennyiségű port juttatott a légkörbe, hogy '
'26. ábra (rajz) Kisbolygó becsapódásaď0
a fény sokáig nem juthatott a felszínre, ezért fagypont közelébe hűlt le a hőmérséklet. A dinoszauruszok kihalásának idejéből valószínűsítik, hogy a becsapódás volt az oka a kihalásnak. Most a Chicxulub-kráterhez közel fedeztek föl két új lelőhelyet, ahol a becsapódáskor szétrepülő kőzeteket találtak. A leletek megerősítik a dinoszauruszok kihalásának ezt az elméletét. 1998 március 24. (http://...[17]) NASA sajtóközlemény ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao pressrel/1998/98-042.html '
'27. ábra A Chicxulub-kráterď0 ''Holdď0
7. példa -------- Vitatják a bejelentést a Holdon talált jégről 1996 decemberében jelentették be, hogy a Clementine űrszonda 1994-es radarfelvéte- lein, amelyek a Hold déli pólusát ábrázol- ják, vízjeget találtak egyes becsapódási kráterek állandóan árnyékban lévő fenekén. Az Areciboi rádióteleszkóppal dolgozó kuta- tók most cáfolják ezt a következtetést. Újravizsgálták a rádióteleszkóppal 1992-ben '
'28. ábra A Hold felszíne (Fűrész Gábor felvétele)ď0 készült felvételeket, melyek sokkal jobb felbontásúak mint a Clementine felvételei. Meg is találták rajtuk azokat - a radarhullámokat másképp visszaverő - területeket, amelyek alapján a Clementine felvételeit kiértékelő kutatók úgy gondolták, hogy ott vízjég veri vissza a rádióhullámokat. Ugyanilyen különleges visszaverő képességű területeket találtak azonban napfényes részeken is, sőt, a Hold Űrkutatási eredmények, hírek: egyenlítőjéhez jóval közelebb eső megvilágított részeken is. Ezek alapján feltételezik, hogy ezeken a helyeken az erősebb visszaverő-képességet nem vízjég okozza, hanem valószínűleg a durvább felszín. A kérdést a Cornell Egyetem Areciboban dolgozó rádiócsillagászai még nem tartják lezártnak, mert vannak a Hold poláris kráterei mélyén olyan területek, amelyeket eddig még nem tudtak megvizsgálni. 1997. június 20. (http://...[17]) Cornell University Science News, http://www.news.cornell.edu/science/June97/Moon.lb.html http://www.news.cornell.edu/photos/south_pole.GIF http://www.news.cornell.edu/photos/north_pole.GIF 8. példa -------- Víz a Holdon! A Lunar Prospector vizet talált a Holdon. A január 6-án indított szerkezet első nagy eredményét március 5-én erősítették meg hivatalosan a NASA szakemberei, bár a hír már egy hónappal ezelőtt felreppent. Mindkét pólus környékén jelentős mennyiségű víz van a Holdon, természetesen fagyott állapotban. Mennyisége 10-300 millió tonnára becsülhető, ami egy közepes tó víztömegének felel meg. A víz valószínűleg apró jégkristályok formájában, a talajjal elegyedve van jelen.
Ha tényleg van víz a Holdon, az nagyon megkönnyítheti a jövő hold- bázisainak nyersanyagellátását. A vízből ugyanis ivóvizet, oxigént, sőt hajtóanyagot nyerhetünk. A vi- zet a neutron-spektrométer nevű műszerrel fedezték fel. Olyan le- lassult neutronok után kutattak, amelyek feltehetően egy hidrogéna- tommal történt ütközés során vesz- tették el energiájuk nagy részét. 1998. március 5. (http://... [17]) ABCNews.com http://www.abcnews.com/sections '
'29. ábraď0 science/Daily/News/moon0305.html ''A Lunar Prospectorď0
'
'Marsď0 Hírek a marskutatásról: 9. példa -------- A Discovery-program 1996. december 4-én indították a Discovery-program keretében egy Delta II hordozórakétával a Mars Pathfindert, amely a leszállóegység, és a Földdel történő kapcsolattartást is elvégzi, valamint műszereket szállít. ''30. ábra A Mars felszíneď0
A legnagyobb technikai újítás az, hogy egy apró marsjárót visz magával. A Nyomkereső fő célja a marsi körülmények tesztelése a későbbi küldetések számára, valamint a mars felszínének, belső szerkezetének és légkörének vizsgálata. A küldetés legfontosabb és legizgalmasabb része a mikrohullámú sütő nagyságú Jövevény (Soujourner) névre elkeresztelt marsjáró. Ez volt az első szerkezet, amely a Mars felszínére gördült. Három hónapig fényképezett és elemezte a marsi kőzeteket. (http://...[17]) '
'31. ábra A Mars felszíneď0
10. példa --------- Hajdani élet nyomai a Marson? - Amit a NASA-bejelentésről tudni lehet 1996-ban egy marsi eredetűnek tartott meteorit alapos vizsgálata során primitív élet nyomaira, egysejtű képződményekre bukkantak a NASA kutatói. A meteorit mintegy 13 000 éve esett le, az élet valószínű nyomai több milliárd évvel ezelőttről származnak. A felfedezést '
'32. ábraď0 ismertető tudományos közleményből a következőket ''A Marsról származó meteoritď0 tudhatjuk meg a meteoritról: Az ALH84001 jelű, 1,9 kg tömegű, vulkanikus eredetű meteoritot 1984-ben találták az Antarktisz Allan Hills nevű vidékén. A vizsgálatok eredménye szerint a meteorit bizonyosan marsi eredetű. 1997. március harmadik hetében konferenciát tartottak az ALH84001 meteoritban talált képződményekről. A vélemények erősen megoszlanak. 1997. március 27. (http://...[17]) http://www.hq.nasa.gov/office/oss/96-159.htm http://cu-ames.arc.nasa.gov/marslife/marslif6.htm http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/marslife.html http://www.skypub.com/news/mar2197.html http://www.skypub.com/news/marslife.html (Lapozz tovább!) ''Jupiterď0
Hírek, események: 11. példa --------- Meglepő előzetes eredmények a Galileo leszálló egységéről A Galileo leszálló egységének mérései alapján a szelek a Jupiter atmoszférájában még a vártnál is sokkal erősebbek, a várt 350 km/h szélsebesség helyett a szonda által mért értékek elérik az 530 km/h-t, '
'33. ábraď0 ugyanakkor a turbulencia is rendkí- ''A Jupiterď0 vül heves. A szélsebesség a magas- sággal alig változik, emellett olyan mélyen az atmoszférában is iyen heves a szél, ahova már nem jut el a napfény. A szeleket a bolygó mélyének hőleadása kelti. 1996. február 29. (http://...[17]) Recent News from Jet Propulsion Laboratory http://www.jpl.nasa.gov/files/releases/gllprb.txt 12. példa --------- Óceán az Európa jege alatt? Az 1997. február 20-án minden eddiginél közelebbről, készített felvételeket a Jupiter Európa nevű holdjáról a Galileo. A néhány száz méteres felbontású felvételek, a jég olyan táblás szerkezetét mutatják, amelyből a kutatók arra következtetnek, hogy ez a jég folyékony vízen úszik. A kép hasonlít arra, amilyennek a Föld sarki övezeteiben látszik az úszó jég. Vastagságát 1-2 km-re tippelik. Úgy gondolják, hogy alatta a vizet talán vulkáni tevékenység hője tartja olvadt állapotban. (http://...[17]) Sky & Telescope's Weekly News Bulletin, http://www.skypub.com/news/apr1197.html (Lapozz tovább!)
'
'Szaturnuszď0 Űrkutatási hírek: 13. példa --------- Küldetés a Szaturnuszhoz - a Cassini-űrszonda A Cassini-küldetés nem- zetközi vállalkozás: a NA- SA, az ESA (Európai Űrügy- nökség), az ASI (Olasz Űrügynökség), továbbá szá- ''34. ábra A Szaturnuszď0 mos különböző európai akadémia és ipari cég vesz részt benne. A Cassini az utolsó drága szonda (kb. 1 milliárd amerikai dollár). Vizsgált objektumok: Szaturnusz, Titan, más jeges holdak. Indítás: kétszer elhalasztva (1997. október 06. és 13.), majd október 15-én, 04.43-kor történt (keleti parti idő, USA). Érkezés a Szaturnuszhoz: 2004 júliusában. Pálya: 4 gravitációs lendítés (2-szer Vénusz, 1-szer Föld, 1-szer Jupiter); a Jupitertől már bekapcsolnak a műszerek. A küldetés célja a Szaturnusz légkörének, mágneses terének, gyűrű- és holdrendszerének vizsgálata. Az egyik legizgalmasabb feladat a Titan vizsgálata. E hatalmas hold barnás-narancssárgás, nitrogénből, metánból és más szerves vegyületekből álló légköre fagyott felszínt rejt, amelyen talán metánsziklák merülnek folyékony etánóceánba. Az itt végbemenő kémiai folyamatok tanulmányozásával talán a prekambriumi Föld kémiai evolúciójába nyerhetünk bepillantást. (http://...[17])
14. példa --------- Sarki fény a Jupiteren és a Szaturnuszon A Hubble űrteleszkóppal két nagybolygón is sikerült a földihez hasonló sarki fényt találni. Először a Jupiteren fényképezték le ultraibolyá- ban a sarki fényt, majd 1996 októberében annak a változásait is dokumentálták. 1998 januárjában már olyan kép készült, amely a Jupiter északi és déli sarkán együtt ábrázolja a két teljes sarki fényt. Ugyancsak 1998 január- jában sikerült ultraibolya fényben lencsevégre kapni a Szaturnusz déli sarkán az aurórát. '
'35. ábraď0 ''A sarki fény a Jupiterenď0 1998. február 24. (http://...[17]) Space Telescope Science Institute News Releases, http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/96/32.html http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1998/04 http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1998/05 Plútó Űrkutatási hírek: 15. példa --------- Az első részletes felvételek a Plútóról A 66 éve felfedezett Plútóról, a Naprendszer legtávolabbi ismert bolygójáról a Hubble űrteleszkóppal (Hubble Space Telescope) elkészítették az első olyan felvételeket, amelyeken részletek is felismerhetők. A felvételek GIF vagy JPEG formátumban a hozzájuk tarozó szöveggel és a róluk készült térképekkel együtt a http://www.stsci.edu/pubinfo/PR/96/09.html web- oldalon tekinthetők meg. 1996. május 8. (http://...[17]) Space Telescope Science Institute http://www.stsci.edu/pubinfo/press-releases/96-09.txt (Lapozz tovább!)
'
'Üstökösökď0 Csillagászati hírek: 16. példa --------- 2012. augusztus: leszállás az üstökösre Az ESA laboratóriumában készül a Rosetta űrszonda, amely RoLand és Champollion nevű kis szondáit 2012 augusztusában szállítja le a Wirtanen üstökös magjára. Az 1035 kg tömegű űrszondát 2003. január 23-án indítja útjára Ariane rakétával az ESA. A Rosetta többszörös hintamanőverek után közelíti meg az üstököst. 1996. május 21. (http://...[17]) ''36. ábra A Hale-Bopp üstökösď0
'
'37. ábra A Shoemaker-Levy 9 üstökös becsapódása a Jupiterbeď0 NASA National Space Science Data Center, http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?ROSETTA ''Kisbolygók Űrkutatási hírek: 17. példa --------- Hír a Föld felé tartó kisbolygóról A közelmúltban a Föld felé tartó, várhatóan azzal ütköző kisbolygóról szóló hírek jelentek meg a sajtóban. 1997. december 6-án fedezték fel az 1997 XF 11 kisbolygót a Spacewatch (Űrőrség) program keretében. Ez a program a Földhöz veszélyesen közeledő égitestek korai felfedezését célozza. A vészhírt az akkor még pontatlan csillagászati számítások elhamarkodott közzététele szülte. Ma már tudjuk: a hír vaklárma volt. Az első pályaszámítások olyan kis földtávolságot eredményeztek, amely kisebb volt a számítás hibájánál. További 99 megfigyelés alapján már szó nincs veszélyről, a kisbolygó 960000 km távolságban fog elhaladni a Föld mellett 1998. március 18. (http://...[17]) Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Press Information, www.harvard.edu/iau/pressreleases/1997XF11.html" rel="external">http://cfa-www.harvard.edu/iau/pressreleases/1997XF11.html Jet Propulsion Laboratory Press Release, http://www.jpl.nasa.gov/releases/98/asteroid.html Sky & Telescope's Weekly News Bulletin, http://www.skypub.com/news/mar1398.htm/
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.