Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

          
2.2.2 HELYMEGHATÁROZÁS A praktikus csillagászat egy- ik fontos területe a helymegha- tározás. Az amerikai Navstar Globális Helymeghatározó Rend- szere (GPS) a legsokoldalúbban, legszélesebb felhasználói körben alkalmazott, a ma működő legpon- tosabb helymeghatározó rendszer. A GPS rendszert eredetileg kato- nai navigálási célra fejlesztet- ték ki, de a működés kezdetétől fogva a civil felhasználók szá- mára is hozzáférhető, bizonyos korlátozásokkal. A rendszer tel- ''19a. ábraď0
jes kiépítettségében 24 műholdból áll, melyek 20200 km magasságban keringenek 6 egyenletesen elosztott pályasíkban. A Föld bármely pontjá- ról egyidejűleg legalább négy műhold "látszik". A felhasználók hordozható vevői a műholdaktól való távolságmé- rés elvén határozzák meg a vevő he- lyén a földrajzi koordinátákat. A vevők manapság a civil felhasz- nálók számára is megfizethetők, az országban egyre több intézménynél fellelhetők. Érdemesnek tartom az '
'19b. ábra A 19a-b ábrán: A GPS műholdak pályái és egy GPS műhold (Mucsi, 1995.[11]) csillagászat tanítása során a GPS rendszer bemutatását, mégpedig egy szabadban megtartott foglalkozás keretében. Egy iskola számára a GPS vevő valószínűleg túl magas összegbe kerül, de talán ilyen eszközzel dolgozó - geodéziai, kartográfiai - vállalatok, vállalkozások, intézetek segítséget tudnak nyújtani például egy-egy kihelyezett óra keretében. Gyakorlati alkalmazás: 3. példa -------- GPS műholdakkal elemzik a kéregdeformációt A lemeztektonikai elmélet elfogadottá válása óta próbálják meghatározni a kéreglemezek mozgását. Az eddigi legpontosabb mérések VLBI technikával készültek, de pontatlanok voltak. Most a GPS helymeghatározó rendszerrel mérték a Nazca-lemez mozgását, illetve a kontinentális lemez deformációját is meghatározták. A két éven át tartó mérések eredménye: a Nazca-lemez 7 cm/év sebességgel ütközik a Dél-Amerikai-lemezhez. Az ütközési energia 20%-a a kontinentális lemez deformációjára fordítódik. 1998. március 3. (http://...[17]) Carnegie Institution of washington Press Release http://www.ciw.edu/admin/ciw-news-navsat.html
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.