Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

                1.8 INTERNET

  Az Internet egy új információforrás, talán az egyik legfontosabbnak is
tekinthető. Mint szinte minden tudományágban, a csillagászatban is egyre
inkább   nélkülözhetetlen.  Az  Internet  kiegészíti  a  meglévő
információforrásokat, a könyveket, videofelvételeket, a csillagászatban
használatos egyéb oktatási eszközöket, mint például a planetárium vagy a
bemutató  csillagvizsgáló.  Az  Internet-nek  mindezek  mellett  még
esélykiegyenlítő szerepe is van. Nem minden iskola tudja megengedni magának,
hogy saját planetáriumot, bemutató távcsövet építsen és tartson fenn. A
jelen gazdasági helyzetben az sem biztosítható, hogy minden diák eljusson
egy bemutató csillagvizsgálóba vagy egy planetáriumba. Viszont az Internet
lehetőségeinek eléréséhez csupán PC-re, telefonvonalra és egy kapcsolódási
lehetőségre  van  szükség. Mindezek jóval kevesebbe kerülnek, mint a
planetárium illetve a távcső. (Holl, 1996 [8])

  Mire is jó az Internet? Mivel egyre inkább a mindennapi élet részévé kezd
válni, ezért is fontos magának a rendszernek és a rendszer használatának
megismertetése. Ehhez kapcsolódik a számítástechnikai tudás megszerzése is.
Az Internet egy technika, melynek használatára a tanároknak is föl kell
készülni, be kell tudni illeszteni a saját munkájukba. A csillagászat arra
különösen alkalmas tudomány, hogy a tanárokkal és a diákokkal megismertesse
az Internet használatában rejlő előnyöket. Az Internet lehetőséget teremt,
hogy a csillagászatot tanító - leginkább a fizika- és földrajztanárok -
mindig naprakész ismereteket szerezzenek, amiket továbbadhatnak diákjaiknak.
Nem csak programok közvetlen megszerzésére használható, hanem a tanárok
továbbképzésében is rendkívül fontos szerepe lehet. Az Internet elősegítheti
a jelentős, aktuális eseményekről történő információnyújtást. Különösen
hasznos volna például az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás élő
közvetítésének megszervezése és lebonyolítása, aminek eredményeképpen nem
csak a Szombathely-Szeged vonalon tartózkodók láthatnák ezt a ritka és
látványos jelenséget. Az Internet rengeteg előnye mellett szólni kell egy
jelenleg még igen súlyos problémáról. A mai magyarországi telefonhelyzet
jelentős mértékben megnehezíti az Internet legszélesebb körű felhasználását.
Ha például egy tanítási órán képeket kívánunk a hálózatról letölteni,
előfordulhat, hogy egy kép letöltése tovább tart, mint a tanítási óra. Az
órán bemutatandó anyagot előző nap vagy akár korábban is letölthetjük
magunknak, és az órán a helyi tárolóból - akár a Winchesterről - bemutatjuk
a képeket várakozási (holt-) idő nélkül. Lehetőségünk van tematikusan
összegyűjteni a képeket, információkat és egy-egy órán csak a szükséges
lemezeket kell bevinni, vagy a megfelelő alkönyvtárból beolvasni az óra
anyagához szükséges szemléltető anyagot.

  Internet-címek, ahonnan csillagászati szoftverek letölthetők:

      http://astrobase.bajaobs.hu/~ftp
      http://www.simtel.iif.hu/pub/simtelnet/msdos/astronomy
                            (Szatmáry, 1997 [15])

  A helyi lehetőségek mellett az Internet segítségével akár nemzetközi
oktatási programokban is részt vehetnek az érdeklődő tanulók. Például
1996-ban néhány héten át tartott az Astronomy On-line oktatási program,
amelynek célja a csillagászat népszerűsítése volt. A programban Európa 39
országából 720 csoport vett részt. A csoportok iskolásokból, illetve
csillagászattal foglalkozó érdeklődő amatőrökből álltak. A program keretén
belül  a  résztvevők professzionális távcsövekkel történő megfigyelési
lehetőségekhez  juthattak. A profi csillagászok az obszervatóriumokban
elkészítették a felvételeket, és az Internet segítségével elküldték a
gyerekeknek, akik így lakóhelyükön tanulmányozhatták ugyanazokat a képeket,
amelyeket a csillagászok a távcső mellett. A folyamatos kapcsolat lehetővé
tette olyan feladatok megoldását, amelyek egyidejűleg több helyszínen zajló
mérést, észlelést igényelnek. Több ország több csoportja azonos feladatokon
dolgozott együtt, például megismételték az Eratosztenész-féle földátmérő-
mérési  kísérletet. Vizsgálatokat végeztek a fényszennyezés területén,
napfogyatkozásokat,  holdfogyatkozásokat  figyeltek  meg.  A programban
szerepelt változócsillagászati alprogram is, valamint a Hale-Bopp üstökös
megfigyelése. A különböző csoportok együttműködve végezték a kísérleteket,
így lehetett például az egyidejűleg több különböző földrajzi szélességeken
elvégezhető Eratosztenész-féle kísérletet megismételni. A program további
eredménye, hogy a gyerekek közvetlen kapcsolatba kerültek távoli országok,
földrészek  diákjaival,  velük  együtt  végezhették  el kísérleteiket,
megfigyeléseiket. Az érdeklődő résztvevőknek lehetőségük volt számítógépes
csillagászati programok, szoftverek beszerzésére, letöltésére. Az Astronomy
On-Line program egyszeri esemény volt, de várhatóan lesz folytatása. A
programnak ugyan már vége van, de az Internet-en elérhető a Honlapja a
következő címen:

           http://www.eso.org/astronomyonline

  Az Astronomy On-Line programnak van magyarországi honlapja is:

        http://innin.elte.hu/staff/astronomyonline.html

  Az Astronomy On-Line programon kívül más Internet-es oktatási lehetőségek
is léteznek. Néhány ezek közül:

  - Exploring the Universe with the classroom of the future
  - Windows to the Universe A Michigan-i egyetem oktatóprogramja
  - Science On-Line& A Berkeley egyetem oktatóprogramja
  - The Nine Planets: A Naprendszert  bemutató interaktív könyv,  a
    csillagászati  ismeretterjesztés  területén  fellelhető  egyik
    leghasznosabb,  leglátványosabb  információforrása,  amely  a
    Naprendszer  égitestjeit: a bolygókat és holdjaikat, a kisebb
    égitesteket  mutatja  be  minden  fontosabb adattal, képekkel,
    rajzokkal, animációkkal együtt. A szöveg számos kapcsolódási pontot
    (linket) tartalmaz a kapcsolódó fogalmakhoz, valamint más hálózati
    információforrások  felé.  A  The  Nine  Planets-nek  létezik
    magyarországi tükrözése angol nyelven a szegedi József Attila
    Tudományegyetem szerverén, ahol lényegesen gyorsabban elérhetők az
    információk, mint a külföldi szervereken keresztül:

    http://www.cab.u-szeged.hu/WWW/tnp/nineplanets/nineplanets.html

  A The Nine Planets magyar nyelvű változata, a Naprendszer szintén
megtalálható a szegedi József Attila Tudományegyetem szerverén. Elérési
lehetősége:

        http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer

  - Solar  System  Simulator   A  Naprendszert  bemutató  interaktív
    információforrás. A kezdő menüben beállítható a megfigyelés ideje,
    mit honnan akarunk megfigyelni, például Földről a Szaturnuszt.
    Beállítható, hogy mi legyen még a képen látható: bolygópálya,
    holdak, holdak pályája stb. A program sok linket tartalmaz a
    kapcsolódó témák felé, illetve a legújabb kutatási eredmények felé.
    például - Cassini Today: A Cassini jelenlegi helyzetét és az általa
    küldött képeket mutatja be.

  A Solar System Simulator megtalálható a következő címen:

             http://space.jpl.nasa.gov
                 illetve:
             http://space2.jpl.nasa.gov/
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.