Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

            1.7.1.4 UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN

  Az Utazás a Naprendszerben szintén magyar fejlesztésű CD-ROM. A mintegy

     
400 színes fotó segítségével ismerkedhe- tünk a Naprendszerrel. Animációk útján megtekinthetjük az égitestek mozgását. Négy fejezetből áll. Az első a Nap, bolygók, holdak, üstökösök címet viseli. Az egyes objektumokról fényképeket, vi- deo-bejátszást, adatokat is kapunk. A második fejezet "Tudta-e, hogy...?" cím- mel érdekességeket mutat be a csillagá- szat, űrkutatás területéről, mint pél- dául: ... mi az űrtávcső? ''13. ábraď0 ... mi volt az évszázad üstököskaram- ''A Mons Olympos a Marson [14]ď0 bolja? ... hogyan működik a Nap? ... mitől vannak évszakok?
A harmadik fejezet címe az "Utazás a Naprendszerben". Ez a rész egy film formájában mutatja be a Naprendszert. A képek bemutatása alatt zenei aláfestés teszi kellemesebbé a narrátor előadását. A negyedik fejezet a Kislexikon, amely- ben a különböző fogalmakról, személyek- ről, objektumokról leírást és képet kapunk. '
'14. ábra Sarki fény a Földön [14]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.