Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

            1.7.1.3 CSODÁLATOS UNIVERZUM

  A Csodálatos Univerzum egy magyar fejlesztésű CD-ROM. A csillagászat és
az űrkutatás történetét dolgozza fel az őskortól napjainkig. A program
részletesen bemutatja a csillagászat fejlődésének történetét.

  Az oldalakon szöveges információkat találunk, melyeket lapozhatunk. A
szövegek közé képeket, animációkat szúrtak be.

  A szövegben kék színnel jelzett kapcsolódási pontok vannak: további
részleteket tudhatunk meg az adott címszavakról. A csillagászattörténeti és
űrkutatástörténeti fejezet gazdag képanyaggal szemléltetve mutatja be a
világűr  megismerése érdekében végzett kutatásokat, erőfeszítéseket. A
következő fejezet az űrkutatási programokkal ismertet meg. Külön foglalkozik
az USA, külön a Szovjetunió űrkutatási programjaival és az űrállomás-
programokkal, valamint az amerikai, szovjet, európai, japán hold- és
bolygókutató szondákkal. Külön fejezetek szólnak a műholdak mindennapi
gyakorlati,  csillagászati  és katonai alkalmazásairól, ezen kívül az
  
     
''11. ábra A Csodálatos Univerzum CD-ROM címoldala [2]ď0
űrkutatási eszközökről. A negyedik feje- zet a Naprendszer bemutatását szolgálja. A Csillagászok és űrkutatók című feje- zetben több, mint 150, a csillagászat és az űrkutatás terén tevékenykedett vagy ma is tevékenykedő személy életrajzát olvashatjuk. Az utolsó fejezet a Kis- lexikon, a csillagászati fogalmak, esz- közök, módszerek magyarázatával. A prog- ram egy játékot is tartalmaz: a CD anya- gából tíz feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni,majd a végén értékeli az '
'12a. ábraď0 eredményünket. A program futása során ''Kép a CD-ROM-ból [2]ď0 bármikor nyomtatás készíthető az aktuá- lis képernyőtartalomról, lehetőséget biztosítva a CD-ROM még széleskörűbb felhasználására.
'
'12b. ábra Kép a CD-ROM-ból [2]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.